FICHE CHEVAL
TOKEN RENAN {JPN}
TOKEN RENAN {JPN}
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Entraineur  
plat
Sexe / Age 3 ANS / MALE Origines Snow Dragon - Daiwa Luster 
Proprietaire Musique 6p 2p 5p (23) 2p 3p 8p 5p
05 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-16705-Plat - 3 ans - 1200m
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SAKKI MITSUGU {JPN} Riku Takami (1) Mitsugu Tachibana 54
2 I BEANS {JPN} Joji Wada (2) Kazuya Omiya 54
3 BE STRONG {JPN} TSUBASA SASAGAWA (14) Naoyuki Matoba 56
4 BERING KIRARA {JPN} Ryo Fujita (5) Minoru Asakura 54
5 CASTELLA {JPN} Yoichi Ando (8) KENJI SANO 54
6 TOKEN RENAN {JPN} Sho Yoshii (9) Hiroyuki Matsura 56
7 COSMO SONGE {JPN} Genki Fujimoto (4) Takemi Munakata 56
8 AMICO IDOL {JPN} Takahashi Yu (10) TERUNOBU FUJITA 51
9 HOKUTO CEDAR {JPN} Taito Mori (6) Masahiro Uesugi 54
10 SAKABEN MOON {JPN} Norifumi Mikamoto (11) Motohiro Akamine 56
11 TOKINO SIEG {JPN} Ryo Nobata (13) Hiromitsu Kurita 56
12 RUNWAY QUEEN {JPN} Keita Nishi (12) Tomohiro Arai 54
13 DEFI RALLY {JPN} Kenji Okamura (7) Hitoshi Horie 56
15 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-20322-Plat - 3 ans - 1200m
14 PARTANTS - 4 L- 4 L- 1 L 1/4- 1 L 1/4- ENC- ENC
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 CENTRAL GOVERNOR {JPN} Keita Nishi (6) Masato Tanaka 56
2 TOKEN RENAN {JPN} 4 L Sho Yoshii (2) Hiroyuki Matsura 56
3 MERRY GO ROUND {JPN} 4 L Kota Tanaka (3) TAKAKAZU SASO 53
4 SOPHIA TOTO {JPN} 1 L 1/4 Aoi Shinoya (8) CHIAKI HORI 54
5 SAKABEN MOON {JPN} 1 L 1/4 Takahashi Yu (5) Motohiro Akamine 53
6 YAMASHO CHARISMA {JPN} ENC Ryota Sugawara (9) CHIAKI HORI 55
7 BE STRONG {JPN} ENC Riku Takami (14) Naoyuki Matoba 53
8 SANTO GRAAL {JPN} ENC Kota Motohashi (1) Yuta Ebina 54
9 QUEEN OF ORTHO {JPN} ENC Ryoya Sawada (7) Yuta Ebina 54
10 LORD BALLON D'OR {JPN} ENC Kanta Taniuchi (10) Yukiharu Shimada 54
11 CRAZY STAR {JPN} ENC Ryo Fujita (13) Kazuya Omiya 56
12 GENERAL CHEETAH {JPN} ENC Yoichi Ando (12) Kazunobu Suda 56
13 BROWN SWEEP {JPN} ENC Tadanari Konno (11) Yoichi Sasaki 56
24 JANVIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-30848-Plat - 3 ans - 1200m
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 EDONO PHOENIX {JPN} Masashige Honda (4) TAKAKAZU SASO 56
2 SABUNO KOIGOKORO {JPN} Takayuki Yano (8) Hiroshi Takami 54
3 MACH KING {JPN} Ryota Sugawara (11) Hitoshi Horie 55
4 SISTER ACT {JPN} TSUBASA SASAGAWA (2) Masahiro Fukuda 54
5 TOKEN RENAN {JPN} Sho Yoshii (3) Hiroyuki Matsura 56
6 ISAAC {JPN} Akira Harita (7) Kazuma Hashimoto 56
7 SHIMPU HAYATE {JPN} Ryuji Tatsushiro (13) Nobuhiro Onodera 56
8 MIRAIENO SHINGEKI {JPN} Ryo Fujita (5) Minoru Asakura 56
9 HOKUTO SHUMPACHI {JPN} Naoki Machida (12) Masahiro Uesugi 56
10 STAR OF GLORY {JPN} Kanta Taniuchi (6) Yukiharu Shimada 53
11 SOUTHERN FIELD {JPN} Yuji Iwahashi (1) Shin Tachibana 56
12 KILL THE SILENCE {JPN} Yoichi Ando (9) Ryo Akamine 56
13 HIDENOSUKE {JPN} Masaaki Kuwamura (14) Takano Tsuyoshi 56
14 PACHIRA {JPN} Seiji Yamazaki (10) Yukiharu Shimada 54
28 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 4-35323-Plat - 2 ans - 1200m
14 PARTANTS - 1/2 L- 4 L- 1 L- 2 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 TAKESHI {JPN} Takayuki Yano (3) Naoyuki Matoba 55
2 TOKEN RENAN {JPN} 1/2 L Sho Yoshii (9) Hiroyuki Matsura 55
3 MACH KING {JPN} 4 L Ryota Sugawara (8) Hitoshi Horie 54
4 SAMT {JPN} 1 L Masaaki Kuwamura (10) Takano Tsuyoshi 54
5 MIRAIENO SHINGEKI {JPN} 2 L Masashige Honda (14) Minoru Asakura 55
6 MERRY GO ROUND {JPN} 2 L Genta Ochiai (2) TAKAKAZU SASO 55
7 RIKEA VERT {JPN} 2 L TSUBASA SASAGAWA (7) YOSHIHIRO SAWA 55
8 DAIRYU ORIHIME {JPN} 2 L Taisei Nakahara (4) Hideyo Yoneta 54
9 WILD BOUQUET {JPN} 2 L Genki Fujimoto (6) KAZUO WATANABE 54
10 RIKEA LILAS {JPN} 2 L Keita Nishi (12) YOSHIHIRO SAWA 54
11 SALT MILL {JPN} 2 L Shunsuke Ishikawa (1) Takatoshi Takaiwa 54
12 POD LEO {JPN} 2 L Taito Mori (11) Naoyuki Matoba 55
06 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-35323-Plat - 2 ans - 1200m
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 PIKO BONDS {JPN} Takayuki Yano (2) YOSHIHIRO SAWA 54
2 KILL THE SILENCE {JPN} Yoichi Ando (11) Ryo Akamine 55
3 TOKEN RENAN {JPN} Sho Yoshii (12) Hiroyuki Matsura 55
4 SOUND LUX {JPN} Reo Yokogawa (8) Keiyuki Suzuki 55
5 MIRAIENO SHINGEKI {JPN} Masashige Honda (10) Minoru Asakura 55
6 NANA CHANCE {JPN} Ryuji Tatsushiro (1) Kazuya Omiya 54
7 OVER SOUL {JPN} Masaaki Kuwamura (4) Hiroshi Takami 54
8 DAIRYU ORIHIME {JPN} Taisei Nakahara (9) Hideyo Yoneta 54
9 TALENTED {JPN} Ryota Sugawara (3) Hitoshi Horie 54
10 SAKABEN MOON {JPN} Kota Tanaka (6) Motohiro Akamine 52
11 FERROSILITE {JPN} Genki Fujimoto (7) Takemi Munakata 55
12 IKINARI IINE {JPN} Naoki Hommura (5) Takatoshi Takaiwa 55
19 OCTOBRE 2023-JPN-MOMBETSU
RACE 2-5380-Plat - 2 ans - 1200m
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 MAGNETAR {JPN} Yamato Ishikawa (12) Nozomi Ono 55
2 PYRO DE KISEKI {JPN} Masaaki Kuwamura (5) Hideki Kakugawa 55
3 UNA TO LION {JPN} Ryu Abe (10) Kunio Himori 55
4 SHOT BLAST {JPN} Miyauchi Yuki (4) Noboru Yonekawa 51
5 GRACE CHOCOLAT {JPN} Shinya Matsui (2) Masahiro Saito 54
6 MODEL CHAN {JPN} Agishi Junichiro (6) Kuniaki Sasaki 52
7 MACEDONIA {JPN} Yuji Iwahashi (3) JUNJI TANAKA 54
8 TOKEN RENAN {JPN} Yoji Kamei (1) Kuniaki Sasaki 55
9 RIC MOMOKA {JPN} kizawa sho (8) Takehiro Moriyama 51
10 KAWAKAMI LA TOUR {JPN} HATTORI T. (9) Tsuyoshi Chiba 54
11 PICK AND ROLL {JPN} Fuma Ono (11) Nozomi Ono 55
12 ELVERA {JPN} Genta Ochiai (7) Hiroyuki Oguni 54
04 OCTOBRE 2023-JPN-MOMBETSU
RACE 1-5380-Plat - 2 ans - 1000m
9 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 BRILLIANT GATE {JPN} Yamato Ishikawa (5) Noboru Yonekawa 55
2 SMILE KEI {JPN} Masaaki Kuwamura (2) Masakazu Murakami 54
3 ANTENNA LAST {JPN} Genta Ochiai (3) Hiroyuki Oguni 54
4 ARC GLORIOUS {JPN} Fuma Ono (7) Nozomi Ono 55
5 TOKEN RENAN {JPN} Ryu Abe (1) Kuniaki Sasaki 55
6 BELLA CELESTE {JPN} Miyauchi Yuki (6) Daisuke Akita 51
7 RIKO CRUSADER {JPN} Shinya Matsui (4) Masato Kawashima 54
8 CONTI DANCE {JPN} Yuji Iwahashi (8) Kunio Himori 54

page n°1/1
début    page précédente    page suivante    fin