FICHE CHEVAL
TAISEI ELFIN {JPN}
TAISEI ELFIN {JPN}
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Entraineur  
plat
Sexe / Age 4 ANS / FEMELLE Origines Screen Hero - Weiss Gold 
Proprietaire Musique 5p 5p 8p 6p 11p 7p 7p 7p (23) 10p 4p
05 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-13364-Plat - 1200m - Classe 1
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 NORTH JUSTICE {JPN} TSUBASA SASAGAWA (10) Masato Tanaka 56
2 ARIA PAMINA {JPN} Taito Mori (11) KEIJI NAKAMICHI 54
3 LONGING MADONNA {JPN} Masashige Honda (4) Naoyuki Matoba 54
4 MATERA HACHI ICHI {JPN} Ryo Nobata (13) YASUMASA KURITA 56
5 TAISEI ELFIN {JPN} Mitsuhiro Masuda (2) YASUMASA KURITA 54
6 T'S ISLAND {JPN} Takahashi Yu (12) Takano Tsuyoshi 51
7 SIFNOS {JPN} Keita Nishi (8) TAKAKAZU SASO 56
8 EUCALYPTUS {JPN} Taisei Nakahara (6) Hideyo Yoneta 56
9 EMPRESSE CITY {JPN} Genki Fujimoto (9) Yuta Ebina 56
10 CANTERBURY HOPE {JPN} Kenji Okamura (1) SHIGERU ENDO 56
11 WHITE SHARK {JPN} Kanta Taniuchi (14) Kazuya Omiya 52
12 T O CLAIR {JPN} Kenta Endo (5) Tadaaki Sasaki 56
13 BEE UP {JPN} Sho Yoshii (3) Keiyuki Suzuki 54
14 SAND EMPRESS {JPN} Riku Takami (7) TERUNOBU FUJITA 52
15 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-22580-Plat - 1200m - Classe 1
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 LUX DION {JPN} Ryota Sugawara (5) Hidemitsu Sakai 54
2 PLATINUM ROD {JPN} Ryo Fujita (9) Yoriaki Murakami 55
3 KIA KIA {JPN} Tadanari Konno (6) Katsunori Arayama 53
4 SHANGHAI MAGOKORO {JPN} Keita Nishi (7) Tomohiro Arai 55
5 TAISEI ELFIN {JPN} Mitsuhiro Masuda (2) YASUMASA KURITA 55
6 TAKAMIZU {JPN} Ryuji Tatsushiro (10) Tomohiro Arai 55
7 KA NOA LADY {JPN} Genki Fujimoto (12) Yuta Ebina 55
8 SOUPLE {JPN} Masashige Honda (4) CHIAKI HORI 55
9 WHITE SHARK {JPN} Kanta Taniuchi (1) Kazuya Omiya 53
10 BEE UP {JPN} Sho Yoshii (8) Keiyuki Suzuki 55
11 SPEED STAR {JPN} Kenji Okamura (11) Yoriaki Murakami 55
12 KOTOR {JPN} Shohei Nakamura (3) Motohiro Akamine 53
25 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-13972-Plat - 1200m - Classe 1
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 T'S APEX {JPN} Kanta Taniuchi (2) Yukiharu Shimada 52
2 SYM ARMATURA {JPN} Taisei Nakahara (8) Hiroyuki Inoue 56
3 INAHO {JPN} Naoki Machida (5) YUTAKA TSUJINO 54
4 ANNINDOFU {JPN} Naho Furukawa (3) Motohiro Akamine 52
5 CAVALL {JPN} Ryota Sugawara (11) Motohiro Akamine 55
6 WING WIND {JPN} Kota Tanaka (10) Kazuma Hashimoto 53
7 BEE UP {JPN} Sho Yoshii (6) Keiyuki Suzuki 54
8 TAISEI ELFIN {JPN} Ryo Nobata (1) YASUMASA KURITA 54
9 LOVE ME MONACO {JPN} Takayuki Yano (4) Ryo Akamine 54
10 SABUNO CHANCE {JPN} Shu Niihara (12) CHIAKI HORI 54
11 LEVER LE RIDEAU {JPN} Ryo Fujita (7) Takashi Kubosugi 56
09 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-13972-Plat - 1400m - Classe 1
11 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 FLOWER JEANNE {JPN} Sho Yoshii (4) Hiroyuki Matsura 54
2 SHANGHAI MAGOKORO {JPN} Ryo Fujita (8) Tomohiro Arai 54
3 AUTO BIANCHI {JPN} Riku Takami (2) Kiyoaki Takahashi 53
4 PRESTO BAROWS {JPN} Hiroto Yoshihara (3) Satoshi Fukunaga 56
5 SHIGERU TIME FLY {JPN} Joji Wada (9) Ryo Akamine 56
6 TAISEI ELFIN {JPN} Ryoma Kimatsuka (7) YASUMASA KURITA 53
7 RAISE YOUR LIMIT {JPN} Kanta Taniuchi (5) Satoshi Fukunaga 54
8 RIKO STEYR {JPN} Genki Fujimoto (11) Yuta Ebina 54
9 GROW FORCE {JPN} Masahiro Matsuzaki (10) Masahiro Uesugi 54
10 SALTAIRE {JPN} Kota Tanaka (1) Motohiro Akamine 53
18 MARS 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-14015-Plat - 1200m - Classe 1
16 PARTANTS - ENC- 1 L 1/2- 3/4 L- 1 L 3/4
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ABENIN TIARA {JPN} Yoichi Ando (3) Keiyuki Suzuki 54
2 GIRANDOLE {JPN} ENC TSUBASA SASAGAWA (8) Katsunori Arayama 56
3 SOUPLE {JPN} 1 L 1/2 Ryota Sugawara (13) CHIAKI HORI 53
4 DETONATOR {JPN} 3/4 L Joji Wada (1) Satoshi Fukunaga 54
5 RHEIN ANGEL {JPN} 1 L 3/4 Kota Motohashi (10) Hiroshi Takami 54
6 JUNE SHUTTLE {JPN} 1 L 3/4 Ryo Nobata (15) Keiyuki Suzuki 56
7 BELIEVE HORSE {JPN} 1 L 3/4 Riku Takami (6) Makoto Ichimura 53
8 KA NOA LADY {JPN} 1 L 3/4 Genki Fujimoto (11) Yuta Ebina 54
9 HADES BRAIN {JPN} 1 L 3/4 Hisayoshi Higashihara (12) Akihiko Syoji 56
10 SYM ARMATURA {JPN} 1 L 3/4 Taisei Nakahara (7) Hiroyuki Inoue 56
11 TAISEI ELFIN {JPN} 1 L 3/4 Ryoma Kimatsuka (5) YASUMASA KURITA 53
12 SUPER LUCKY {JPN} 1 L 3/4 Masashige Honda (14) TERUNOBU FUJITA 56
13 PRECISE NEEDLE {JPN} 1 L 3/4 Sho Yoshii (2) Ryuichi Yoshii 56
14 SPEED STAR {JPN} 1 L 3/4 Taniuchi Kanta (16) Yoriaki Murakami 51
15 T O CLAIR {JPN} 1 L 3/4 Kenta Endo (4) Tadaaki Sasaki 56
16 SABRETOOTH {JPN} 1 L 3/4 Shunsuke Ishikawa (9) Kiyoaki Takahashi 56
26 FEVRIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-14379-Plat - 1400m - Classe 1
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 RIKO ASTRA {JPN} HATTORI T. (5) Katsunori Arayama 54
2 ONE VOICE {JPN} Taito Mori (10) TAKAKAZU SASO 56
3 FLOWER JEANNE {JPN} Sho Yoshii (12) Hiroyuki Matsura 54
4 BASIL FLAVOR {JPN} Joji Wada (1) Kenji Tsukioka 54
5 HIGH POWER ZENKAI {JPN} Takayuki Yano (4) Naoyuki Matoba 56
6 AUTO BIANCHI {JPN} Riku Takami (9) Kiyoaki Takahashi 53
7 TAISEI ELFIN {JPN} Ryo Nobata (7) YASUMASA KURITA 54
8 GOD IMPULSE {JPN} Kanta Taniuchi (8) Ryuichi Yoshii 53
9 RHEIN ANGEL {JPN} Genki Fujimoto (11) Hiroshi Takami 54
10 SALTAIRE {JPN} Kota Tanaka (3) Motohiro Akamine 53
11 ABENIN TIARA {JPN} Yoichi Ando (2) Keiyuki Suzuki 54
12 I'LL BE THERE {JPN} Sho Kizawa (6) Takashi Kubosugi 51
13 NEXT BREAK {JPN} TSUBASA SASAGAWA (13) Hideyo Yoneta 56
11 FEVRIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-14379-Plat - 1200m - Classe 1
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 MARUYO JORDAN {JPN} Ryo Nobata (13) Motohiro Akamine 56
2 SYM ARMATURA {JPN} Taisei Nakahara (3) Hiroyuki Inoue 56
3 BELIEVE HORSE {JPN} Ryuji Tatsushiro (6) Makoto Ichimura 56
4 BURST OF COLOUR {JPN} Ryo Fujita (4) Kenji Tsukioka 56
5 TONY PRINCE {JPN} Shunsuke Ishikawa (11) Kiyoaki Takahashi 56
6 BIG SHOT {JPN} Joji Wada (5) Keiyuki Suzuki 56
7 TAISEI ELFIN {JPN} Ryoma Kimatsuka (1) YASUMASA KURITA 53
8 CAVALL {JPN} Kenji Okamura (7) Motohiro Akamine 56
9 PROSPERO {JPN} Taito Mori (10) Satoshi Fukunaga 56
10 T O CLAIR {JPN} Kenta Endo (9) Tadaaki Sasaki 56
11 SPLASH {JPN} Masashige Honda (12) Yuta Ebina 54
12 SPEED STAR {JPN} Genki Fujimoto (2) Yoriaki Murakami 54
13 AMPHORA {JPN} Keita Nishi (8) CHIAKI HORI 54
22 JANVIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-14238-Plat - 1200m - Classe 1
15 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SHARK SHINY {JPN} Ryo Nobata (3) Takatoshi Takaiwa 56
2 BURST OF COLOUR {JPN} Ryo Fujita (5) Kenji Tsukioka 56
3 BELIEVE HORSE {JPN} Ryuji Tatsushiro (15) Makoto Ichimura 56
4 DETONATOR {JPN} TSUBASA SASAGAWA (14) Satoshi Fukunaga 54
5 NEVER TOO MUCH {JPN} Keita Nishi (9) KAZUO WATANABE 56
6 SPLASH {JPN} Masashige Honda (1) Yuta Ebina 54
7 TAISEI ELFIN {JPN} Ryoma Kimatsuka (7) YASUMASA KURITA 53
8 BIG SHOT {JPN} Joji Wada (4) Keiyuki Suzuki 56
9 HADES BRAIN {JPN} Hisayoshi Higashihara (13) Akihiko Syoji 56
10 ABENIN TIARA {JPN} Sho Yoshii (12) Keiyuki Suzuki 54
11 EMPRESSE CITY {JPN} Genki Fujimoto (10) Yuta Ebina 56
12 SYM ARMATURA {JPN} Hiroshi Chida (11) Hiroyuki Inoue 56
13 CAVALL {JPN} Taisei Nakahara (6) Motohiro Akamine 56
14 TONY PRINCE {JPN} Kenji Okamura (8) Kiyoaki Takahashi 56
15 T O CLAIR {JPN} Kenta Endo (2) Tadaaki Sasaki 56
29 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-23548-Plat - 1400m - Classe 1
15 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 REALLY HOT {JPN} TSUBASA SASAGAWA (11) Katsunori Arayama 53
2 BLADE RUNNER {JPN} Ryota Sugawara (5) YUTAKA TSUJINO 52
3 EMPIRE BOUQUET {JPN} Masashige Honda (8) TERUNOBU FUJITA 55
4 BASIL FLAVOR {JPN} Joji Wada (12) Kenji Tsukioka 55
5 BELL SEVENTEEN {JPN} kizawa sho (10) Yoriaki Murakami 52
6 TOSEN AMANDA {JPN} Kenta Endo (6) NOBUYUKI KUBOTA 55
7 GAMBANTEINN {JPN} Kota Tanaka (4) YUTAKA TSUJINO 52
8 SABUNO CHANCE {JPN} Keita Nishi (3) CHIAKI HORI 55
9 SHINTO HANANO RAN {JPN} Ryo Nobata (2) Kazumasa Sakamoto 55
10 TAISEI ELFIN {JPN} Ryoma Kimatsuka (9) YASUMASA KURITA 53
11 SHINTO YANG KIHI {JPN} Shu Niihara (15) Masato Tanaka 55
12 BEAUTIFUL BELL {JPN} Genki Fujimoto (7) Yuta Ebina 53
13 EN FACE ECHAPPER {JPN} Shohei Takahashi (1) Hisashi Sato 53
14 COSMO GINGA {JPN} Kakeru Oki (14) Nobuhiro Onodera 52
15 I'LL BE THERE {JPN} Yuji Iwahashi (13) Kazunobu Suda 55
07 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-14129-Plat - 1200m - Classe 1
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ARIA PAMINA {JPN} Taito Mori (11) KEIJI NAKAMICHI 54
2 LONGING MADONNA {JPN} Masashige Honda (15) Naoyuki Matoba 54
3 ESPRIT ANDY {JPN} Kanta Taniuchi (14) YOSHIHIRO SAWA 53
4 TAISEI ELFIN {JPN} Ryoma Kimatsuka (7) YASUMASA KURITA 52
5 RIKO ASTRA {JPN} Masaaki Kuwamura (3) Katsunori Arayama 54
6 KATSUNO THANK YOU {JPN} Genki Fujimoto (16) Kazumasa Sakamoto 56
7 DONDON {JPN} Keita Nishi (10) Kazumasa Sakamoto 56
8 GOD IMPULSE {JPN} Kenji Okamura (4) Ryuichi Yoshii 56
9 FOR RICHARD {JPN} Genta Ochiai (12) Takashi Kubosugi 56
10 IPPIN {JPN} Naoki Machida (8) Masahiro Uesugi 56
11 NAC LEGAL {JPN} Shohei Takahashi (6) Shin Tachibana 56
12 MARUYO SOTA {JPN} Hiroshi Chida (9) Yoriaki Murakami 56
13 EUCALYPTUS {JPN} TSUBASA SASAGAWA (5) Hideyo Yoneta 56
14 FEUER {JPN} Sho Yoshii (2) Ryuichi Yoshii 56
15 MILADY {JPN} Shohei Nakamura (13) Yoriaki Murakami 54
16 DERMA GARNET {JPN} Ryo Nobata (1) HIDEKI SAKURAGI 54

page n°1/1
début    page précédente    page suivante    fin