FICHE CHEVAL
SOPHIA TOTO {JPN}
SOPHIA TOTO {JPN}
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Entraineur  
plat
Sexe / Age 3 ANS / FEMELLE Origines Fine Needle - Mademoiselle Sissi 
Proprietaire Musique 9p 4p 9p 11p (23) 2p 6p 3p 5p
04 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-16705-Plat - 3 ans - 1200m
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ABENIN SMILE {JPN} Takayuki Yano (1) Keiyuki Suzuki 56
2 ATAGO TENJIN {JPN} TSUBASA SASAGAWA (11) Yoriaki Murakami 56
3 PIERRE TEXAS {JPN} Riku Takami (15) Takashi Kubosugi 54
4 SAND BAMBOO {JPN} Joji Wada (13) Shin Tachibana 54
5 MERRY GO ROUND {JPN} Kota Tanaka (10) TAKAKAZU SASO 53
6 LORD BALLON D'OR {JPN} Kanta Taniuchi (7) Yukiharu Shimada 54
7 YAMASHO CHARISMA {JPN} Ryota Sugawara (4) CHIAKI HORI 55
8 LAMPSI ASTER {JPN} Ryo Nobata (2) KAZUO WATANABE 54
9 SOPHIA TOTO {JPN} Keita Nishi (16) CHIAKI HORI 54
10 GENERAL BRAVO {JPN} Masaki Segawa (9) Yukiharu Shimada 56
11 CRAZY STAR {JPN} Sho Yoshii (14) Kazuya Omiya 56
12 MR TATSUO {JPN} Taito Mori (6) Hiroyuki Inoue 56
13 GENERAL CHEETAH {JPN} Shunsuke Ishikawa (8) Kazunobu Suda 56
14 KARVINA {JPN} Genki Fujimoto (5) Takano Tsuyoshi 54
15 ISAAC {JPN} Ryuji Tatsushiro (3) Kazuma Hashimoto 56
16 LOOKS LIKE PATSU {JPN} Yoichi Ando (12) Norio Watabe 56
15 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-20322-Plat - 3 ans - 1200m
14 PARTANTS - 4 L- 4 L- 1 L 1/4- 1 L 1/4- ENC- ENC
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 CENTRAL GOVERNOR {JPN} Keita Nishi (6) Masato Tanaka 56
2 TOKEN RENAN {JPN} 4 L Sho Yoshii (2) Hiroyuki Matsura 56
3 MERRY GO ROUND {JPN} 4 L Kota Tanaka (3) TAKAKAZU SASO 53
4 SOPHIA TOTO {JPN} 1 L 1/4 Aoi Shinoya (8) CHIAKI HORI 54
5 SAKABEN MOON {JPN} 1 L 1/4 Takahashi Yu (5) Motohiro Akamine 53
6 YAMASHO CHARISMA {JPN} ENC Ryota Sugawara (9) CHIAKI HORI 55
7 BE STRONG {JPN} ENC Riku Takami (14) Naoyuki Matoba 53
8 SANTO GRAAL {JPN} ENC Kota Motohashi (1) Yuta Ebina 54
9 QUEEN OF ORTHO {JPN} ENC Ryoya Sawada (7) Yuta Ebina 54
10 LORD BALLON D'OR {JPN} ENC Kanta Taniuchi (10) Yukiharu Shimada 54
11 CRAZY STAR {JPN} ENC Ryo Fujita (13) Kazuya Omiya 56
12 GENERAL CHEETAH {JPN} ENC Yoichi Ando (12) Kazunobu Suda 56
13 BROWN SWEEP {JPN} ENC Tadanari Konno (11) Yoichi Sasaki 56
23 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-20958-Plat - 3 ans - 1200m
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 A SHIN LORO {JPN} Ryuji Tatsushiro (5) Kazuma Hashimoto 56
2 PIERRE MICHIGAN {JPN} Sho Yoshii (7) Naoyuki Matoba 54
3 COSMO SONGE {JPN} Genki Fujimoto (9) Takemi Munakata 56
4 HOKUTO CEDAR {JPN} Taito Mori (8) Masahiro Uesugi 54
5 YAMASHO LOULOU SAN {JPN} Ryota Sugawara (1) CHIAKI HORI 53
6 FALCON {JPN} Riku Takami (2) Kenji Tsukioka 53
7 QUEEN OF ORTHO {JPN} Kota Motohashi (12) Yuta Ebina 54
8 CRAZY STAR {JPN} Ryo Fujita (14) Kazuya Omiya 56
9 SOPHIA TOTO {JPN} Keita Nishi (13) CHIAKI HORI 54
10 JUST A HALO {JPN} Kota Tanaka (3) Tomohiro Arai 51
11 SAKABEN MOON {JPN} Takahashi Yu (15) Motohiro Akamine 53
12 JEWEL AVANTI {JPN} Joji Wada (10) Keiyuki Suzuki 56
13 NANA CHANCE {JPN} Yoichi Ando (11) Kazuya Omiya 54
14 GENERAL BRAVO {JPN} Masaki Segawa (16) Yukiharu Shimada 56
15 BUKKOWASU {JPN} Tadanari Konno (4) Yoichi Sasaki 56
16 LUVI {JPN} Shunsuke Ishikawa (6) Masahiro Uesugi 54
10 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 4-20958-Plat - 3 ans - 1200m
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 KOTATSUDE MIKAN {JPN} Takayuki Yano (2) KAZUO WATANABE 56
2 TARUMA FIGHT {JPN} Tadanari Konno (5) Yoichi Sasaki 56
3 COSMO SONGE {JPN} Joji Wada (6) Takemi Munakata 56
4 HOKUTO CEDAR {JPN} Taito Mori (12) Masahiro Uesugi 54
5 CRAZY STAR {JPN} Ryo Fujita (10) Kazuya Omiya 56
6 JEWEL AVANTI {JPN} Genki Fujimoto (13) Keiyuki Suzuki 56
7 A SHIN LORO {JPN} Ryuji Tatsushiro (11) Kazuma Hashimoto 56
8 GENERAL BRAVO {JPN} Masaki Segawa (1) Yukiharu Shimada 56
9 GRACE CHOCOLAT {JPN} Ryo Nobata (4) KENJI SANO 54
10 JUST A HALO {JPN} Kota Tanaka (8) Tomohiro Arai 51
11 SOPHIA TOTO {JPN} Keita Nishi (7) CHIAKI HORI 54
12 KAMALII WAHINE {JPN} Kanta Taniuchi (9) Yukiharu Shimada 52
04 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-35323-Plat - 2 ans - 1200m
16 PARTANTS - 6 L- ENC- 1 L- 3 L- ENC- TETE
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SABUNO MARISHITEN {JPN} TSUBASA SASAGAWA (9) Masahiro Uesugi 54
2 SOPHIA TOTO {JPN} 6 L Keita Nishi (7) CHIAKI HORI 54
3 SABUNO IBUKI {JPN} ENC Shu Niihara (1) Kazumasa Sakamoto 54
4 SALT MILL {JPN} 1 L Shunsuke Ishikawa (4) Takatoshi Takaiwa 54
5 GENERAL AIMER {JPN} 3 L Ryuji Tatsushiro (16) Norio Watabe 54
6 TAMAGOKAKEGOHAN {JPN} ENC Kota Tanaka (2) Nobuhiro Onodera 51
7 LIL STAR {JPN} TETE Kanta Taniuchi (12) Makoto Ichimura 51
8 QUEEN OF ORTHO {JPN} TETE Ryo Fujita (10) Yuta Ebina 54
9 SOUL RECORD {JPN} TETE Yoichi Ando (6) Kiyoaki Takahashi 54
10 PIERRE TENNESSEE {JPN} TETE Masaaki Kuwamura (11) Yoichi Sasaki 54
11 GIVE ME YOUR LOVE {JPN} TETE Ryota Sugawara (14) Masato Tanaka 53
12 EMILIA EMILIO {JPN} TETE Joji Wada (13) Yukiharu Shimada 54
13 MELA D'ORO {JPN} TETE Reo Yokogawa (3) Takashi Kubosugi 54
14 SARAH LUNA {JPN} TETE Genki Fujimoto (8) Kazumasa Sakamoto 54
15 AMEAGARI {JPN} TETE Fumio Matoba (15) Hiroyuki Inoue 54
16 OMOIDENO RIBBON {JPN} TETE Takayuki Yano (5) Makoto Ichimura 54
13 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 4-35647-Plat - 2 ans - 1200m
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ELIZABETH WALK {JPN} Ryo Fujita (5) Katsunori Arayama 54
2 SUPPOSED TO KILL {JPN} Yoichi Ando (11) Hideyo Yoneta 54
3 HAMANO KYOKEN {JPN} Sho Yoshii (3) Kenji Tsukioka 55
4 STAR OF GLORY {JPN} Kanta Taniuchi (4) Yukiharu Shimada 52
5 SAKABEN MOON {JPN} Kota Tanaka (1) Motohiro Akamine 52
6 SOPHIA TOTO {JPN} Keita Nishi (13) CHIAKI HORI 54
7 SALT MILL {JPN} Shunsuke Ishikawa (2) Takatoshi Takaiwa 54
8 SAMT {JPN} Masaaki Kuwamura (6) Takano Tsuyoshi 54
9 TALENTED {JPN} Ryota Sugawara (10) Hitoshi Horie 54
10 DIVINE WILL {JPN} Masashige Honda (12) Shin Tachibana 54
11 JEWEL AVANTI {JPN} Genki Fujimoto (7) Keiyuki Suzuki 55
12 GENERAL AIMER {JPN} Ryuji Tatsushiro (9) Norio Watabe 54
13 IKINARI IINE {JPN} Naoki Hommura (14) Takatoshi Takaiwa 55
14 FERROSILITE {JPN} Joji Wada (8) Takemi Munakata 55
30 OCTOBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-36078-Plat - 2 ans - 1200m
10 PARTANTS - NEZ- 2 L- 4 L- NEZ
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 HAYAFUNE {JPN} Ryo Nobata (2) Takatoshi Takaiwa 54
2 AMANCAES {JPN} NEZ Ryuji Tatsushiro (10) Yoriaki Murakami 54
3 SOPHIA TOTO {JPN} 2 L Keita Nishi (1) CHIAKI HORI 54
4 SALT MILL {JPN} 4 L Shunsuke Ishikawa (6) Takatoshi Takaiwa 54
5 SARAH LUNA {JPN} NEZ Genki Fujimoto (4) Kazumasa Sakamoto 54
6 EMILIA EMILIO {JPN} NEZ Kanta Taniuchi (5) Yukiharu Shimada 51
7 SOUL RECORD {JPN} NEZ Hiroshi Chida (7) Kiyoaki Takahashi 54
8 GENERAL AIMER {JPN} NEZ Joji Wada (9) Norio Watabe 54
9 MARUYO RIVIERA {JPN} NEZ Kota Tanaka (3) Motohiro Akamine 51
10 HWANHON {JPN} NEZ Taisei Nakahara (8) Yukiharu Shimada 53
05 OCTOBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 4-48104-Plat - 2 ans - 1200m
5 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 KOGEN SILVER {JPN} Hiroshi Chida (4) Hiroyuki Inoue 55
2 SHIMPU HAYATE {JPN} Genki Fujimoto (1) Nobuhiro Onodera 55
3 GENERAL AIMER {JPN} Ryuji Tatsushiro (3) Norio Watabe 54
4 LEGEND WAY {JPN} Ryo Fujita (5) Keiyuki Suzuki 55
5 SOPHIA TOTO {JPN} Taito Mori (2) CHIAKI HORI 54

page n°1/1
début    page précédente    page suivante    fin