FICHE CHEVAL
SHANGHAI MAGOKORO {JPN}
SHANGHAI MAGOKORO {JPN}
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Entraineur  
plat
Sexe / Age 4 ANS / FEMELLE Origines Shanghai Bobby - Kawakami Magokoro 
Proprietaire Musique 10p 4p 14p 2p 5p (23) 4p 2p 7p (22) 6p
07 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-22273-Plat - 1400m - Classe 1
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SUPER LUCKY {JPN} Ryo Nobata (1) TERUNOBU FUJITA 56
2 TIME TO KILL {JPN} Yoichi Ando (10) Hideyo Yoneta 54
3 CORIN JUDGE {JPN} Genki Fujimoto (13) Naoyuki Matoba 56
4 DURO AVANTI {JPN} Riku Takami (4) Shin Tachibana 54
5 GREATEST WORK {JPN} Taito Mori (2) TERUNOBU FUJITA 56
6 GLANZ CITY {JPN} Kota Motohashi (5) Yuta Ebina 56
7 FLOWER JEANNE {JPN} Takahashi Yu (9) Hiroyuki Matsura 51
8 EPI LE CIEL {JPN} Yuki Eriguchi (8) KENJI SANO 56
9 JUNE SHUTTLE {JPN} Joji Wada (12) Keiyuki Suzuki 56
10 SHANGHAI MAGOKORO {JPN} Keita Nishi (7) Tomohiro Arai 54
11 MINNESOTA {JPN} Sho Yoshii (6) Hiroyuki Matsura 56
12 DRAGON GLIDER {JPN} Ryota Sugawara (3) YUTAKA TSUJINO 55
13 OAK AND MALT {JPN} Reo Yokogawa (11) YOSHIHIRO SAWA 54
15 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-22580-Plat - 1200m - Classe 1
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 LUX DION {JPN} Ryota Sugawara (5) Hidemitsu Sakai 54
2 PLATINUM ROD {JPN} Ryo Fujita (9) Yoriaki Murakami 55
3 KIA KIA {JPN} Tadanari Konno (6) Katsunori Arayama 53
4 SHANGHAI MAGOKORO {JPN} Keita Nishi (7) Tomohiro Arai 55
5 TAISEI ELFIN {JPN} Mitsuhiro Masuda (2) YASUMASA KURITA 55
6 TAKAMIZU {JPN} Ryuji Tatsushiro (10) Tomohiro Arai 55
7 KA NOA LADY {JPN} Genki Fujimoto (12) Yuta Ebina 55
8 SOUPLE {JPN} Masashige Honda (4) CHIAKI HORI 55
9 WHITE SHARK {JPN} Kanta Taniuchi (1) Kazuya Omiya 53
10 BEE UP {JPN} Sho Yoshii (8) Keiyuki Suzuki 55
11 SPEED STAR {JPN} Kenji Okamura (11) Yoriaki Murakami 55
12 KOTOR {JPN} Shohei Nakamura (3) Motohiro Akamine 53
26 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-13972-Plat - 1400m - Classe 1
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 CORIN JUDGE {JPN} Genki Fujimoto (11) Naoyuki Matoba 56
2 GREATEST WORK {JPN} Taito Mori (2) TERUNOBU FUJITA 56
3 AUTO BIANCHI {JPN} Riku Takami (6) Kiyoaki Takahashi 53
4 TIME TO KILL {JPN} Yoichi Ando (14) Hideyo Yoneta 54
5 DURO AVANTI {JPN} Tadanari Konno (4) Shin Tachibana 56
6 ALF WA LAYLA {JPN} Masashige Honda (7) Satoshi Fukunaga 54
7 BIG SHOT {JPN} Joji Wada (5) Keiyuki Suzuki 56
8 BARI BLACK {JPN} Yuki Eriguchi (13) Hiroyuki Inoue 56
9 FLOWER JEANNE {JPN} Sho Yoshii (9) Hiroyuki Matsura 54
10 SUPER LUCKY {JPN} Ryo Nobata (8) TERUNOBU FUJITA 56
11 BURST OF COLOUR {JPN} Ryo Fujita (10) Kenji Tsukioka 56
12 SHIGERU TIME FLY {JPN} Naoki Machida (3) Ryo Akamine 56
13 BAHIA {JPN} Kenji Okamura (12) Ryo Akamine 56
14 SHANGHAI MAGOKORO {JPN} Keita Nishi (1) Tomohiro Arai 54
09 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-13972-Plat - 1400m - Classe 1
11 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 FLOWER JEANNE {JPN} Sho Yoshii (4) Hiroyuki Matsura 54
2 SHANGHAI MAGOKORO {JPN} Ryo Fujita (8) Tomohiro Arai 54
3 AUTO BIANCHI {JPN} Riku Takami (2) Kiyoaki Takahashi 53
4 PRESTO BAROWS {JPN} Hiroto Yoshihara (3) Satoshi Fukunaga 56
5 SHIGERU TIME FLY {JPN} Joji Wada (9) Ryo Akamine 56
6 TAISEI ELFIN {JPN} Ryoma Kimatsuka (7) YASUMASA KURITA 53
7 RAISE YOUR LIMIT {JPN} Kanta Taniuchi (5) Satoshi Fukunaga 54
8 RIKO STEYR {JPN} Genki Fujimoto (11) Yuta Ebina 54
9 GROW FORCE {JPN} Masahiro Matsuzaki (10) Masahiro Uesugi 54
10 SALTAIRE {JPN} Kota Tanaka (1) Motohiro Akamine 53
21 MARS 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-23359-Plat - 1400m - Classe 1
15 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SAYONO TRADER {JPN} Keita Nishi (5) TERUNOBU FUJITA 55
2 BLADE RUNNER {JPN} Ryota Sugawara (2) YUTAKA TSUJINO 54
3 FLOWER JEANNE {JPN} Sho Yoshii (10) Hiroyuki Matsura 55
4 RIKO ASTRA {JPN} Takayuki Yano (1) Katsunori Arayama 55
5 SHANGHAI MAGOKORO {JPN} Ryo Fujita (12) Tomohiro Arai 55
6 RINKAITEN {JPN} Ryuji Tatsushiro (3) Kazuma Hashimoto 55
7 CANDY GIRL {JPN} Naoki Machida (8) Hitoshi Horie 55
8 TIME TO KILL {JPN} Yoichi Ando (6) Hideyo Yoneta 55
9 RIKO STEYR {JPN} Genki Fujimoto (4) Yuta Ebina 55
10 BASIL FLAVOR {JPN} Joji Wada (11) Kenji Tsukioka 55
11 ASAKUSA ROKKU {JPN} Hiiro Muro (13) KENJI SANO 53
12 AMPHORA {JPN} Taito Mori (7) CHIAKI HORI 55
13 COSMO GINGA {JPN} Kakeru Oki (15) Nobuhiro Onodera 52
14 WHITE SHARK {JPN} Kanta Taniuchi (9) Kazuya Omiya 52
15 BELL SEVENTEEN {JPN} Shoya Hozono (14) Yoriaki Murakami 53
01 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-14431-Plat - 1200m - Classe 1
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 COPANO MONARCA {JPN} Tadanari Konno (10) Ryo Akamine 54
2 BRIGHT COLOR {JPN} Ryo Fujita (11) TERUNOBU FUJITA 56
3 OSAKI WONDER {JPN} Kenta Endo (12) SHIGERU ENDO 54
4 SHANGHAI MAGOKORO {JPN} Akira Harita (8) Tomohiro Arai 54
5 TONY PRINCE {JPN} Taito Mori (6) Kiyoaki Takahashi 56
6 RIKO STEYR {JPN} Keita Nishi (9) Yuta Ebina 54
7 ABEL BAROWS {JPN} Ryuji Tatsushiro (7) Yoriaki Murakami 56
8 DELTA LOVE BULLET {JPN} Naoki Machida (3) Kenichi Shigeta 56
9 CAVALL {JPN} Taisei Nakahara (1) Motohiro Akamine 55
10 OUT RAISING {JPN} Ryo Nobata (5) Kazunobu Suda 56
11 CANTERBURY HOPE {JPN} Kenji Okamura (2) SHIGERU ENDO 56
12 GROW LEGEND {JPN} Hisayoshi Higashihara (13) NOBUYUKI KUBOTA 56
13 JUDICIOUS {JPN} Fumio Matoba (4) Kazuya Omiya 56
04 OCTOBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-14431-Plat - 1400m - Classe 1
12 PARTANTS - 4 L- ENC- 4 L- 1/2 L- TETE
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 GLANZ CITY {JPN} Hiroto Yoshihara (9) Yuta Ebina 56
2 SHANGHAI MAGOKORO {JPN} 4 L Keita Nishi (7) Tomohiro Arai 54
3 ESPRIT AKABOSHI {JPN} ENC Kanta Taniuchi (10) YOSHIHIRO SAWA 53
4 RIKEA MINNEOLA {JPN} 4 L Taito Mori (2) Katsunori Arayama 56
5 BURST OF COLOUR {JPN} 1/2 L Joji Wada (11) Kenji Tsukioka 56
6 KATSUNO THANK YOU {JPN} TETE Genki Fujimoto (12) Kazumasa Sakamoto 56
7 JUNE SHUTTLE {JPN} TETE Ryuji Tatsushiro (6) Keiyuki Suzuki 56
8 CAVALL {JPN} TETE Kenji Okamura (4) Motohiro Akamine 56
9 SHARK SHINY {JPN} TETE Ryo Nobata (3) Takatoshi Takaiwa 56
10 EIJUN DREAM {JPN} TETE Kenta Endo (8) NAOMITSU OKANO 56
11 GOD IMPULSE {JPN} TETE Reo Yokogawa (5) Ryuichi Yoshii 56
12 BRIGHT COLOR {JPN} TETE Masashige Honda (1) TERUNOBU FUJITA 56
26 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-24447-Plat - 3 ans - 1200m - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'15"2 - 1 -1/2 -3/4 -1/2 -ENC -ENC -1 1/2 -ENC -1/2 -1 -1 1/4 -1 1/2 -1/2 -2 -7
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 NAC LEGAL {JPN} Ryuji Tatsushiro (5) Shin Tachibana 56
2 STAR OF ARTHUR {JPN} 1 Taniuchi Kanta (7) Yukiharu Shimada 56
3 KASHIMA VERONA {JPN} 1/2 Ryo Fujita (9) YOSHIHIRO SAWA 54
4 A SHIN METEORA {JPN} 3/4 Masaki Segawa (8) Hiroshi Takami 56
5 RYUNO TIGER {JPN} 1/2 Yuki Eriguchi (11) Hiroshi Takami 56
6 FUKU MAKARIOS {JPN} ENC Yoichi Ando (13) Ryo Akamine 56
7 SHANGHAI MAGOKORO {JPN} ENC Keita Nishi (14) Tomohiro Arai 54
8 LOVE ME MONICA {JPN} 1 1/2 Taito Mori (2) Katsunori Arayama 54
9 BIG KOEMI ROOF {JPN} ENC Kenji Okamura (1) Hiroyuki Inoue 54
10 MANFATH GIRL {JPN} 1/2 Ryota Sugawara (3) Hitoshi Horie 54
11 YOU HINATA {JPN} 1 Genki Fujimoto (16) Yoriaki Murakami 54
12 YANNOKA STEP {JPN} 1 1/4 Yuki Furuoka (10) Hiroshi Takami 54
13 PRINCEPS {JPN} 1 1/2 Fumio Matoba (15) Naoyuki Matoba 56
14 AUTO BIANCHI {JPN} 1/2 Shunsuke Ishikawa (4) Kiyoaki Takahashi 56
15 WILD SONIC {JPN} 2 Taisei Nakahara (6) Hideyo Yoneta 56
16 SHINY SENSE {JPN} 7 Kota Motohashi (12) TSUYOSHI TAKANO 56
29 DECEMBRE 2022-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 4-28781-Plat - Pur Sang - 2 ans - 1200m - Piste Dirt
12 PARTANTS - 1'13"7 - 5 -1 1/2 -ENC -TETE -1/2 -ENC -3 -1/2 -2 1/2 -1/2 -2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 MASTER KEY {JPN} Takam Riku (9) Hiroshi Takami 55
2 ESPRIT NAMIKO {JPN} 5 Takayuki Yano (2) YOSHIHIRO SAWA 54
3 CHEVREUSE {JPN} 1 1/2 Ryuji Tatsushiro (6) Yoriaki Murakami 55
4 KIMETSUNO HORSE {JPN} ENC Fumio Matoba (3) Motohiro Akamine 55
5 MESAN DURANT {JPN} TETE TSUBASA SASAGAWA (8) Kenji Tsukioka 55
6 SHANGHAI MAGOKORO {JPN} 1/2 Keita Nishi (11) Tomohiro Arai 54
7 COPANO MONTANA {JPN} ENC Sho Yoshii (10) Hiroyuki Matsuura 55
8 SYM ARMATURA {JPN} 3 Masaki Segawa (7) Hiroyuki Inoue 55
9 LADRILLO {JPN} 1/2 Akira Harita (4) Takashi Kubosugi 55
10 STAR OF ARTHUR {JPN} 2 1/2 Kenji Okamura (5) Yukiharu Shimada 55
11 COPANO MONARCA {JPN} 1/2 Tadanari Konno (1) Ryo Akamine 54
12 TAU SUAN {JPN} 2 Naoki Machida (12) KENJI SANO 55

page n°1/1
début    page précédente    page suivante    fin