FICHE CHEVAL
SERA STRAHL {JPN}
SERA STRAHL {JPN}
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Entraineur  
plat
Sexe / Age 4 ANS / MALE Origines Victoire Pisa - Silk Queen Bee 
Proprietaire Musique 5p 7p 7p 3p 10p 10p 7p (23) 4p 9p 6p
15 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-11290-Plat - 1600m - Classe 2
11 PARTANTS - 2 L- 2 L- 5 L- 1 L- 6 L- 2 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SOUND ZOOM {JPN} Ryuji Tatsushiro (8) Keiyuki Suzuki 56
2 HOKUTO BLUES {JPN} 2 L Taito Mori (11) HIDEKI SAKURAGI 54
3 LUISA {JPN} 2 L Ryota Sugawara (1) Hiroshi Takami 53
4 NOBLE GLACIER {JPN} 5 L Ryo Nobata (6) KENJI SANO 54
5 SERA STRAHL {JPN} 1 L Ryo Fujita (5) Ryuichi Yoshii 56
6 EXPLORER {JPN} 6 L Shunsuke Ishikawa (4) Kazuhisa Naya 56
7 RIGHT MAN {JPN} 2 L Hisayoshi Higashihara (3) Motohiro Akamine 56
8 S C MAGELLAN {JPN} 2 L Kenta Endo (7) Tadaaki Sasaki 56
9 SOUTHERN SHORE {JPN} 2 L Takahashi Yu (10) Motohiro Akamine 51
10 APLOUN {JPN} 2 L Riku Takami (2) Ryo Akamine 53
24 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-11644-Plat - 1600m - Classe 2
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 NANSEI SCORPION {JPN} Sho Yoshii (7) Hideyo Yoneta 54
2 HOKUTO BLUES {JPN} Taito Mori (1) HIDEKI SAKURAGI 54
3 TAU SUAN {JPN} Yuki Eriguchi (13) KENJI SANO 56
4 LUISA {JPN} Ryota Sugawara (4) Hiroshi Takami 53
5 SHONAN TAVARUA {JPN} Norifumi Mikamoto (9) YOSHIHIRO SAWA 56
6 JIKON {JPN} Masashige Honda (12) Jyumpei Morishita 56
7 SERA STRAHL {JPN} Riku Takami (6) Ryuichi Yoshii 53
8 RHAPSODY IN BLUE {JPN} Takayuki Yano (11) Takano Tsuyoshi 56
9 RODEO STAR {JPN} TSUBASA SASAGAWA (14) Jyumpei Morishita 56
10 DINO ENERGY {JPN} Aoi Shinoya (2) CHIAKI HORI 56
11 TWILIGHT LADY {JPN} Kanta Taniuchi (8) Yukiharu Shimada 52
12 EXPLORER {JPN} Shunsuke Ishikawa (10) Kazuhisa Naya 56
13 SIAMTORA DAIKO {JPN} Ryuji Tatsushiro (5) SHIGERU ENDO 54
14 RIGHT MAN {JPN} Takahashi Yu (3) Motohiro Akamine 53
09 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-11644-Plat - 1600m - Classe 2
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 TRANSCENDENTAL {JPN} Ryo Fujita (7) Kazumasa Sakamoto 56
2 GOLDEN KNIGHT {JPN} Hiroto Yoshihara (3) Satoshi Fukunaga 56
3 SHINTO TAKESHI {JPN} Kanta Taniuchi (11) Masato Tanaka 54
4 LUISA {JPN} Ryuji Tatsushiro (6) Hiroshi Takami 54
5 BLESSED THUNDER {JPN} Taito Mori (2) Hiroyuki Matsura 56
6 PORTE D'ITALIE {JPN} Taisei Nakahara (14) Takashi Kubosugi 56
7 SERA STRAHL {JPN} Riku Takami (5) Ryuichi Yoshii 53
8 BIG HIP ROOF {JPN} Kenji Okamura (9) Hiroyuki Inoue 56
9 ICHIMOKUSAN {JPN} Ryota Sugawara (1) Hitoshi Horie 55
10 RUB' AL KHALI {JPN} Shunsuke Ishikawa (12) Kazuhisa Naya 56
11 POND WAVE {JPN} Aoi Shinoya (4) Minoru Asakura 54
12 S C MAGELLAN {JPN} Kenta Endo (8) Tadaaki Sasaki 56
13 WASUREGATAMI {JPN} Ryoma Kimatsuka (13) Norio Watabe 53
14 AERIEN {JPN} Masaki Segawa (10) Kazuya Omiya 56
19 MARS 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-11679-Plat - 1600m - Classe 2
14 PARTANTS - 1 L 1/4- 2 L 1/2- 3/4 L- 2 L 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 FRAGRANZA {JPN} Joji Wada (8) Takemi Munakata 56
2 DERMA ABISETAOSHI {JPN} 1 L 1/4 Genki Fujimoto (2) Kazumasa Sakamoto 56
3 SERA STRAHL {JPN} 2 L 1/2 Riku Takami (11) Ryuichi Yoshii 53
4 DERMA UCHIGAKE {JPN} 3/4 L Ryuji Tatsushiro (4) Keiyuki Suzuki 54
5 ASQUITH TESORO {JPN} 2 L 1/2 TSUBASA SASAGAWA (3) Katsunori Arayama 56
6 BIG HIP ROOF {JPN} 2 L 1/2 Hiroshi Chida (10) Hiroyuki Inoue 56
7 WASUREGATAMI {JPN} 2 L 1/2 Ryoma Kimatsuka (6) Norio Watabe 53
8 GAMMO LEGEND {JPN} 2 L 1/2 Shun Ishizaki (12) YASUMASA KURITA 56
9 RICKIE {JPN} 2 L 1/2 Yoichi Ando (7) Ryo Akamine 56
10 RUB' AL KHALI {JPN} 2 L 1/2 Shunsuke Ishikawa (1) Kazuhisa Naya 56
11 LUISA {JPN} 2 L 1/2 Yuki Eriguchi (5) Hiroshi Takami 54
12 BATTLE SCARS {JPN} 2 L 1/2 Shohei Takahashi (9) Hisashi Sato 56
13 ICHIMOKUSAN {JPN} 2 L 1/2 Ryota Sugawara (14) Hitoshi Horie 55
14 BRAVE SOUND {JPN} 2 L 1/2 Sho Yoshii (13) Hiroyuki Matsura 56
27 FEVRIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-11982-Plat - 1600m - Classe 2
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 GRASS CUADRA {JPN} Ryo Nobata (5) Masahiro Uesugi 56
2 DERMA ABISETAOSHI {JPN} Genki Fujimoto (14) Kazumasa Sakamoto 56
3 DERMA UCHIGAKE {JPN} Ryuji Tatsushiro (4) Keiyuki Suzuki 54
4 PORTE D'ITALIE {JPN} HATTORI T. (12) Takashi Kubosugi 56
5 YAMANIN FACIO {JPN} Taisei Nakahara (9) Norio Watabe 56
6 NEO CANDY {JPN} Yoichi Ando (8) Shin Tachibana 56
7 BLESSED THUNDER {JPN} Taito Mori (7) Hiroyuki Matsura 56
8 GAMMO LEGEND {JPN} Shun Ishizaki (2) YASUMASA KURITA 56
9 FAIRY MAIA {JPN} Sho Kizawa (13) Yoriaki Murakami 51
10 SERA STRAHL {JPN} Sho Yoshii (11) Ryuichi Yoshii 56
11 MIKINOKARAKURIBAKO {JPN} Ryo Fujita (3) Yoriaki Murakami 56
12 ASQUITH TESORO {JPN} TSUBASA SASAGAWA (1) Katsunori Arayama 56
13 WASUREGATAMI {JPN} Shunsuke Ishikawa (6) Norio Watabe 54
14 MORGANITE RING {JPN} Riku Takami (10) KEIJI NAKAMICHI 53
13 FEVRIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-11982-Plat - 1600m - Classe 2
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 TOA KALAKAUA {JPN} Ryo Fujita (11) Kazumasa Sakamoto 56
2 BONIFACIO {JPN} Fumio Matoba (7) Kazuhisa Naya 56
3 LUISA {JPN} Yuki Eriguchi (5) Hiroshi Takami 54
4 GRASS CUADRA {JPN} Ryo Nobata (12) Masahiro Uesugi 56
5 MIKINOKARAKURIBAKO {JPN} kizawa sho (3) Yoriaki Murakami 53
6 NEO CANDY {JPN} Yoichi Ando (2) Shin Tachibana 56
7 M O SWEET {JPN} Kenji Okamura (6) Hitoshi Horie 54
8 SUN WING {JPN} HATTORI T. (9) Takashi Kubosugi 56
9 JAUNE VERT {JPN} Tokoro Hotaru (13) Kazunobu Suda 51
10 SERA STRAHL {JPN} Sho Yoshii (8) Ryuichi Yoshii 56
11 BARN CAT {JPN} Keita Nishi (4) Hiroyuki Matsura 54
12 ANELA KAIKAMAHINE {JPN} Kanta Taniuchi (10) KEIJI NAKAMICHI 51
13 WASUREGATAMI {JPN} Shunsuke Ishikawa (14) Norio Watabe 54
14 CHIHAYABURU RUN {JPN} Ryota Sugawara (1) Makoto Ichimura 53
23 JANVIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-11865-Plat - 1600m - Classe 2
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 JACK AVANTI {JPN} Yoichi Ando (9) Shin Tachibana 56
2 DAYLIGHT {JPN} Takayuki Yano (4) Satoshi Fukunaga 56
3 NISHINO RINDO {JPN} Kanta Taniuchi (3) Makoto Ichimura 51
4 MAONO IRISE {JPN} Ryota Sugawara (1) Kazuma Hashimoto 53
5 M O SWEET {JPN} Kenji Okamura (10) Hitoshi Horie 54
6 WIN FIERTE {JPN} Joji Wada (5) Takemi Munakata 54
7 SERA STRAHL {JPN} Sho Yoshii (7) Ryuichi Yoshii 56
8 MIKINOKARAKURIBAKO {JPN} kizawa sho (8) Yoriaki Murakami 53
9 GUILLERMO {JPN} Fumio Matoba (11) Masato Tanaka 56
10 JAUNE VERT {JPN} Tokoro Hotaru (12) Kazunobu Suda 51
11 TO THE EARTH {JPN} Ryoma Kimatsuka (6) Kazuya Omiya 55
12 MERRY MOANA {JPN} Ryo Fujita (2) TERUNOBU FUJITA 54
14 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-11882-Plat - 1600m - Classe 2
14 PARTANTS - 2 L 1/2- ENC- 1/2 L- ENC- 2 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 MAPLE LEAF RAG {JPN} Keita Nishi (14) Hidemitsu Sakai 54
2 BIANCA {JPN} 2 L 1/2 Ryo Fujita (3) Kazuya Omiya 54
3 MAONO IRISE {JPN} ENC Ryota Sugawara (13) Kazuma Hashimoto 53
4 SERA STRAHL {JPN} 1/2 L Sho Yoshii (2) Ryuichi Yoshii 56
5 JULEP STAR {JPN} ENC Masaaki Kuwamura (1) KEIJI NAKAMICHI 54
6 RYU ONE HIME {JPN} 2 L Shohei Nakamura (10) Akihiko Syoji 54
7 GREEN JADE {JPN} 2 L Kenta Endo (6) NOBUYUKI KUBOTA 56
8 SCOTCH KILT {JPN} 2 L Masashige Honda (5) Ryo Akamine 56
9 KEY CHANCE {JPN} 2 L Ryoma Kimatsuka (8) Hiromitsu Kurita 54
10 SHINTO TAKESHI {JPN} 2 L Kanta Taniuchi (9) Masato Tanaka 53
11 M O SWEET {JPN} 2 L Yoichi Ando (12) Hitoshi Horie 54
12 WASUREGATAMI {JPN} 2 L Aoi Shinoya (4) Norio Watabe 54
13 DADDY'S LOVING {JPN} 2 L Joji Wada (7) Hiroyuki Inoue 54
14 CANTERBURY GIRL {JPN} 2 L Kenji Okamura (11) SHIGERU ENDO 54
02 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-12026-Plat - 1700m - Classe 2
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SAVARIA {JPN} Joji Wada (4) Takemi Munakata 54
2 ROAD OF SHADOW {JPN} Genki Fujimoto (5) Yuta Ebina 56
3 SIAMTORA DAIKO {JPN} Ryuji Tatsushiro (2) SHIGERU ENDO 54
4 AZALEA GREAT {JPN} Ryoya Sawada (7) Norio Watabe 56
5 JOUIR {JPN} Shoya Hozono (9) Yoriaki Murakami 56
6 FRIEND KING {JPN} Naoki Machida (13) Takashi Kubosugi 56
7 RUB' AL KHALI {JPN} Shunsuke Ishikawa (14) Kazuhisa Naya 56
8 ONIKU DAISUKIMAN {JPN} Hisayoshi Higashihara (1) Hisashi Sato 56
9 SERA STRAHL {JPN} Sho Yoshii (6) Ryuichi Yoshii 56
10 EN FACE ECHAPPER {JPN} Shohei Takahashi (10) Hisashi Sato 54
11 BATTLE SCARS {JPN} Tadanari Konno (3) Hisashi Sato 56
12 OZONISER {JPN} Kanta Taniuchi (11) Jyumpei Morishita 53
13 UCHOTEN {JPN} Ryota Sugawara (12) CHIAKI HORI 55
14 FUKUSHIMANIA {JPN} Ryo Nobata (8) Satoshi Fukunaga 56
04 OCTOBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-12026-Plat - 1600m - Classe 2
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 WIN TROUVERE {JPN} Ryo Fujita (4) KEIJI NAKAMICHI 56
2 LAVATERA RYUJU {JPN} Fumio Matoba (14) KENJI SANO 56
3 FRIEND KING {JPN} Joji Wada (1) Takashi Kubosugi 56
4 RUB' AL KHALI {JPN} Shunsuke Ishikawa (5) Kazuhisa Naya 56
5 APLOUN {JPN} Hiroshi Chida (2) Ryo Akamine 56
6 SERA STRAHL {JPN} Sho Yoshii (7) Ryuichi Yoshii 56
7 ASTROLOGY {JPN} Ryo Nobata (12) KENJI SANO 56
8 PRESTO STELLA {JPN} Kota Motohashi (3) Hiroshi Takami 56
9 FLORAL ROMANCE {JPN} Ryota Sugawara (11) Masato Tanaka 53
10 FUKU RICHARD {JPN} Kanta Taniuchi (6) Minoru Asakura 53
11 SHARK WARNING {JPN} Naoki Machida (13) HIDEKI SAKURAGI 56
12 M O SWEET {JPN} Kenji Okamura (8) Hitoshi Horie 54
13 FUKUNO CATTLEYA {JPN} Seiji Yamazaki (10) Takano Tsuyoshi 54
14 WASUREGATAMI {JPN} Aoi Shinoya (9) Norio Watabe 54

page n°1/1
début    page précédente    page suivante    fin