FICHE CHEVAL
SEIKA METEO POLIS {JPN}
SEIKA METEO POLIS {JPN}
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Entraineur  
plat
Sexe / Age 6 ANS / MALE Origines Majestic Warrior - Bo Peep 
Proprietaire Musique 3p 2p (23) 6p
15 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 11-323252-Plat - 2000m
10 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SAYONO NATURE {JPN} Keita Nishi (1) Hidemitsu Sakai 57
2 BADENWEILER {JPN} Taito Mori (2) KATSUYOSHI UCHIDA 57
3 SEIKA METEO POLIS {JPN} Hiroto Yoshihara (7) KAZUO WATANABE 57
4 RANRYO O {JPN} Kota Motohashi (6) SATOSHI KOKUBO 57
5 MIYAGI ZAO {JPN} Masaaki Kuwamura (3) Jyumpei Morishita 57
6 HERO CALL {JPN} Takayuki Yano (4) SATOSHI KOKUBO 57
7 CASTLE TOP {JPN} Yoshiki Yamada (9) NOBUHIRO SHIBUYA 57
8 KITANO OCTOPUS {JPN} Shun Ishizaki (5) TAKASHI HARITA 57
9 MARS INDY {JPN} Ryo Fujita (10) Kazumasa Sakamoto 57
24 JANVIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 11-233546-Plat - 2600m
15 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 RANRYO O {JPN} Kota Motohashi (15) SATOSHI KOKUBO 56
2 SEIKA METEO POLIS {JPN} Hiroto Yoshihara (8) KAZUO WATANABE 57
3 MIYAGI ZAO {JPN} Masaaki Kuwamura (14) Jyumpei Morishita 56
4 KILE {JPN} Norifumi Mikamoto (13) SATOSHI KOKUBO 57
5 DOS HEARTS {JPN} Takayuki Yano (12) Masahiro Fukuda 54
6 VERTEX {JPN} TSUBASA SASAGAWA (10) TERUNOBU FUJITA 56
7 INTENSE REFLET {JPN} Katsuto Maruno (11) Hirotsugu Ozawa 54
8 MATERIAL GIRL {JPN} Keita Nishi (6) SATOSHI KOKUBO 52
9 A SHIN PISTON {JPN} Yoichi Ando (9) TERUNOBU FUJITA 52
10 COSMO POPOLARITA {JPN} Joji Wada (7) Takemi Munakata 52
11 MANGAN {JPN} Naoki Machida (5) KATSUO ISHII 56
12 TOSEN BULL {JPN} Shun Ishizaki (3) TAKANORI YAMANAKA 56
13 GHOST {JPN} Seiji Yamazaki (2) TERUNOBU FUJITA 54
14 KANEKOME NOBORU {JPN} Genki Fujimoto (4) YOSHIHIRO SAWA 52
15 AL SATWA {JPN} Masayoshi Aoyagi (1) Kazuma Hashimoto 56
23 NOVEMBRE 2023-JPN-URAWA
RACE 11-425266-Plat - 2000m
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 DIKTAEAN {JPN} Masashige Honda (10) TATSUYA YOSHIOKA 56
2 MITONO O {JPN} Kohei Matsuyama (2) Koji Maki 55
3 TENKAHARU {JPN} SAKAI Ryu. (7) YOSHITO YAHAGI 56
4 HERO CALL {JPN} Taito Mori (9) SATOSHI KOKUBO 54
5 MEISHO FUNJIN {JPN} Hideaki Miyuki (4) MASATO NISHIZONO 56
6 SEIKA METEO POLIS {JPN} Tadanari Konno (1) KAZUO WATANABE 56
7 AILES DU COURAGE {JPN} Takayuki Yano (12) Masakazu Kawashima 56
8 T M SOUTH DAN {JPN} YUICHI SHIBAYAMA (11) MASAYOSHI EBINA 56
9 SUPER FEATHER {JPN} Kosei Akimoto (5) TAKESHI MINOWA 56
10 JOEL {JPN} Tokoro Hotaru (6) TAKASHI HARITA 56
11 SHINKO MACHAN {JPN} Ohata Keigo (3) Hiroyuki Imazu 56
12 KOEI SOUSCHEF {JPN} Kodai Asano (8) Hiroyuki Imazu 56

page n°1/1
début    page précédente    page suivante    fin