FICHE CHEVAL
SAYONO TRADER {JPN}
SAYONO TRADER {JPN}
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Entraineur  
plat
Sexe / Age 5 ANS / FEMELLE Origines Hokko Tarumae - Revolt Raider 
Proprietaire Musique 1p 2p 2p 1p 3p 4p
07 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-42319-Plat - 1600m
9 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SAYONO TRADER {JPN} Keita Nishi (3) TERUNOBU FUJITA 54
2 SISTER ACT {JPN} TSUBASA SASAGAWA (9) Masahiro Fukuda 52
3 CITRUSDAL {JPN} Kenji Okamura (5) KENJI SANO 54
4 QUEEN CATHERINE {JPN} Ryuji Tatsushiro (2) Kenji Tsukioka 54
5 DIAMOND MORE {JPN} Takayuki Yano (6) Kazunobu Suda 54
6 OPERA {JPN} Riku Takami (4) Hiromitsu Kurita 52
7 ANOTHER QUEEN {JPN} Ryo Fujita (7) Kazuma Hashimoto 54
8 FOR DONNA {JPN} Yoichi Ando (8) Yoriaki Murakami 54
9 WAKATATSU FAITH {JPN} Taisei Nakahara (1) Norio Watabe 54
15 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-42902-Plat - 1400m
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 DAIKOKUTEN {JPN} Norifumi Mikamoto (5) Naoyuki Matoba 56
2 SAYONO TRADER {JPN} Keita Nishi (6) TERUNOBU FUJITA 54
3 FERGUS {JPN} Sho Yoshii (2) Kenji Tsukioka 56
4 HAITI SUNGLASS {JPN} Joji Wada (14) Kiyoaki Takahashi 56
5 BONNY MAJESTY {JPN} Hiroto Yoshihara (10) Satoshi Fukunaga 56
6 STAR OF FAITH {JPN} Kanta Taniuchi (12) Yukiharu Shimada 54
7 LIVE CRACKER {JPN} Ryo Nobata (7) Motohiro Akamine 56
8 OPERA {JPN} Shotaro Kawashima (9) Hiromitsu Kurita 54
9 FULL GORILLA {JPN} Ryuji Tatsushiro (8) YUTAKA TSUJINO 56
10 GLORIOUS SCEPTRE {JPN} TSUBASA SASAGAWA (11) Satoshi Fukunaga 56
11 FOR DONNA {JPN} Kenji Okamura (1) Yoriaki Murakami 54
12 SOPHIA CROWN {JPN} Takayuki Yano (13) KAZUO WATANABE 54
13 CRAWL KIC {JPN} Masaaki Kuwamura (4) Hiromitsu Kurita 56
14 MR ULANOV {JPN} Riku Takami (3) Motohiro Akamine 53
10 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-44246-Plat - 1400m
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 BONNY MAJESTY {JPN} Hiroto Yoshihara (12) Satoshi Fukunaga 56
2 SAYONO TRADER {JPN} Keita Nishi (5) TERUNOBU FUJITA 54
3 LAMPRON {JPN} Riku Takami (2) Motohiro Akamine 53
4 STAR OF FAITH {JPN} Kanta Taniuchi (4) Yukiharu Shimada 54
5 NEO TOKIO {JPN} Taito Mori (10) Katsunori Arayama 56
6 MANTICORE {JPN} Ryota Sugawara (11) CHIAKI HORI 55
7 BLACK PIANO {JPN} Kota Tanaka (3) HIDEKI SAKURAGI 53
8 M T GUERLAIN {JPN} Kenji Okamura (6) Hitoshi Horie 56
9 KAFUJI PENTAGON {JPN} Sho Yoshii (8) Hiroyuki Matsura 56
10 OPERA {JPN} Shotaro Kawashima (13) Hiromitsu Kurita 54
11 TRANSCEND PAST {JPN} Ryo Nobata (9) Keiyuki Suzuki 56
12 FOR DONNA {JPN} Masaki Segawa (14) Yoriaki Murakami 54
13 K T RAINBOW {JPN} Shoya Hozono (7) CHIAKI HORI 56
14 MEINER DANK {JPN} Kakeru Oki (1) YUTAKA TSUJINO 56
21 MARS 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-23359-Plat - 1400m - Classe 1
15 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SAYONO TRADER {JPN} Keita Nishi (5) TERUNOBU FUJITA 55
2 BLADE RUNNER {JPN} Ryota Sugawara (2) YUTAKA TSUJINO 54
3 FLOWER JEANNE {JPN} Sho Yoshii (10) Hiroyuki Matsura 55
4 RIKO ASTRA {JPN} Takayuki Yano (1) Katsunori Arayama 55
5 SHANGHAI MAGOKORO {JPN} Ryo Fujita (12) Tomohiro Arai 55
6 RINKAITEN {JPN} Ryuji Tatsushiro (3) Kazuma Hashimoto 55
7 CANDY GIRL {JPN} Naoki Machida (8) Hitoshi Horie 55
8 TIME TO KILL {JPN} Yoichi Ando (6) Hideyo Yoneta 55
9 RIKO STEYR {JPN} Genki Fujimoto (4) Yuta Ebina 55
10 BASIL FLAVOR {JPN} Joji Wada (11) Kenji Tsukioka 55
11 ASAKUSA ROKKU {JPN} Hiiro Muro (13) KENJI SANO 53
12 AMPHORA {JPN} Taito Mori (7) CHIAKI HORI 55
13 COSMO GINGA {JPN} Kakeru Oki (15) Nobuhiro Onodera 52
14 WHITE SHARK {JPN} Kanta Taniuchi (9) Kazuya Omiya 52
15 BELL SEVENTEEN {JPN} Shoya Hozono (14) Yoriaki Murakami 53
28 FEVRIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-23964-Plat - 2000m - Classe 1
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 DAIKICHI HOMARE {JPN} Riku Takami (3) Naoyuki Matoba 53
2 LOOK UP {JPN} Akira Harita (7) Kazuma Hashimoto 56
3 SAYONO TRADER {JPN} Keita Nishi (6) TERUNOBU FUJITA 54
4 LEAD BLOW {JPN} Genki Fujimoto (12) Yuta Ebina 56
5 OR ARMURE {JPN} Kenji Okamura (11) Ryuichi Yoshii 56
6 GLORIOSA {JPN} HATTORI T. (2) KAZUO WATANABE 56
7 ANNINDOFU {JPN} Ryota Sugawara (5) Motohiro Akamine 55
8 IGNAZ {JPN} Taiga Kurihara (4) CHIAKI HORI 56
9 BELLWOOD MUSASHI {JPN} Taisei Nakahara (10) Hideyo Yoneta 56
10 DIAMOND MORE {JPN} Ryo Nobata (1) Kazunobu Suda 54
11 MUSASHI GLORY {JPN} Shun Ishizaki (8) YASUMASA KURITA 56
12 T O CLAIR {JPN} Kenta Endo (9) Tadaaki Sasaki 56
14 FEVRIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-14379-Plat - 1400m - Classe 1
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 RYUNO FOWLER {JPN} Genki Fujimoto (2) Hiroshi Takami 56
2 BONNY MAJESTY {JPN} Taito Mori (4) Satoshi Fukunaga 56
3 HAITI SUNGLASS {JPN} Joji Wada (5) Kiyoaki Takahashi 56
4 SAYONO TRADER {JPN} Keita Nishi (3) TERUNOBU FUJITA 54
5 FULL GORILLA {JPN} Kenji Okamura (7) YUTAKA TSUJINO 56
6 MIGGY FAITH {JPN} Masayoshi Aoyagi (10) CHIAKI HORI 54
7 NAC FLORA {JPN} Shohei Takahashi (9) Mitsugu Tachibana 54
8 SABUNO RYOMA {JPN} Shu Niihara (14) Kazumasa Sakamoto 56
9 ICE BOWL {JPN} Yamato Ishikawa (12) Hiroyuki Matsura 56
10 KAZU ORVAL {JPN} Ryuji Tatsushiro (8) Hidemitsu Sakai 56
11 GLANZ CITY {JPN} HATTORI T. (11) Yuta Ebina 56
12 ASAKUSA ROKKU {JPN} Ryo Nobata (6) KENJI SANO 54
13 COSMO MAGICA {JPN} Shunsuke Ishikawa (1) NOBUYUKI KUBOTA 56
14 BAHIA {JPN} Ryo Fujita (13) Ryo Akamine 56

page n°1/1
début    page précédente    page suivante    fin