FICHE CHEVAL
SAPPHIRE SARAH {JPN}
SAPPHIRE SARAH {JPN}
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Entraineur  
plat
Sexe / Age 5 ANS / FEMELLE Origines Copano Rickey - Right Emerald 
Proprietaire Musique 2p 2p 7p (23) 8p 6p 2p 4p 7p
06 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-11137-Plat - 1600m - Classe 2
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 HOKUTO BLUES {JPN} Taito Mori (2) HIDEKI SAKURAGI 54
2 SAPPHIRE SARAH {JPN} Keita Nishi (11) Mashima Daisuke 54
3 KITANO DAYJOB {JPN} Takayuki Yano (5) Masahiro Fukuda 56
4 MY EIGER {JPN} Riku Takami (6) TERUNOBU FUJITA 54
5 MEISHO BONGOCHI {JPN} Aoi Shinoya (13) Takatoshi Takaiwa 56
6 YUYU STARRY {JPN} Yoichi Ando (1) Kenji Tsukioka 54
7 LARGE FIELD {JPN} Nobuhiko Sanrindo (3) Nobuhiro Onodera 56
8 NOBLE GLACIER {JPN} Ryo Nobata (7) KENJI SANO 54
9 HAPPY TIME {JPN} Norifumi Mikamoto (12) Satoshi Fukunaga 56
10 LUISA {JPN} Ryota Sugawara (10) Hiroshi Takami 53
11 SHONAN TAVARUA {JPN} TSUBASA SASAGAWA (8) YOSHIHIRO SAWA 56
12 TAU SUAN {JPN} Yuki Eriguchi (9) KENJI SANO 56
13 SOPHIA COR {JPN} Ryo Fujita (14) Kazumasa Sakamoto 54
14 EIS KING {JPN} Joji Wada (4) Satoshi Fukunaga 56
15 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 4-11290-Plat - 1400m - Classe 2
14 PARTANTS - 1 L 1/4- 4 L- NEZ- NEZ- 1 L 3/4- 1/2 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 WAR HAMMER {JPN} Takayuki Yano (13) TERUNOBU FUJITA 56
2 SAPPHIRE SARAH {JPN} 1 L 1/4 Keita Nishi (6) Mashima Daisuke 54
3 UNSTOPPABLE {JPN} 4 L Kenji Okamura (11) Hiroshi Takami 56
4 GAMMO LEGEND {JPN} NEZ Ryo Nobata (2) YASUMASA KURITA 56
5 GREATER HOPE {JPN} NEZ Hiroto Yoshihara (5) Kenji Tsukioka 56
6 DINO ENERGY {JPN} 1 L 3/4 Aoi Shinoya (4) CHIAKI HORI 56
7 LOVELY YOSHINO {JPN} 1/2 L Ryota Sugawara (9) Tomohiro Arai 55
8 BEAUTIFUL BELL {JPN} 1/2 L Kota Motohashi (3) Yuta Ebina 54
9 ETERNAL JEWEL {JPN} 1/2 L Yoshiki Yamada (8) Naoyuki Matoba 54
10 RYUKI MARU {JPN} 1/2 L Yoichi Ando (10) Minoru Asakura 56
11 PORTE D'ITALIE {JPN} 1/2 L Taisei Nakahara (14) Takashi Kubosugi 56
12 COLORFUL FRESCO {JPN} 1/2 L Genki Fujimoto (7) KEIJI NAKAMICHI 54
13 BARN CAT {JPN} 1/2 L Sho Yoshii (12) Hiroyuki Matsura 54
14 RODEO STAR {JPN} 1/2 L Masaaki Kuwamura (1) Jyumpei Morishita 56
25 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-11644-Plat - 1600m - Classe 2
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SCINTILLIO {JPN} Ryuji Tatsushiro (7) Keiyuki Suzuki 56
2 DERMA ABISETAOSHI {JPN} Genki Fujimoto (3) Kazumasa Sakamoto 56
3 MY EIGER {JPN} Riku Takami (14) TERUNOBU FUJITA 53
4 AI MI HAI TEA {JPN} TSUBASA SASAGAWA (11) KENJI SANO 54
5 MACARIO {JPN} Masashige Honda (10) Masato Tanaka 54
6 SOPHIA COR {JPN} Naho Furukawa (4) Kazumasa Sakamoto 50
7 SAPPHIRE SARAH {JPN} Keita Nishi (9) Mashima Daisuke 54
8 TRANSCENDENTAL {JPN} Ryo Fujita (12) Kazumasa Sakamoto 56
9 SYMBOLI TYPE {JPN} Shohei Nakamura (8) Yoriaki Murakami 56
10 SOVEREIGN RULER {JPN} Kenji Okamura (13) Keiyuki Suzuki 56
11 RUSK MISO {JPN} Joji Wada (6) Kiyoaki Takahashi 54
12 GRASS CUADRA {JPN} Ryo Nobata (2) Masahiro Uesugi 56
13 LOVELY YOSHINO {JPN} Ryota Sugawara (5) Tomohiro Arai 55
14 SOUTHERN SHORE {JPN} Takahashi Yu (1) Motohiro Akamine 51
28 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-14129-Plat - 1400m - Classe 1
13 PARTANTS - 3/4 L- 3/4 L- NEZ- ENC
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SPLENDENTE {JPN} Ryo Fujita (6) Katsunori Arayama 54
2 BIG SHOT {JPN} 3/4 L Joji Wada (7) Keiyuki Suzuki 56
3 DONDON {JPN} 3/4 L Ryo Nobata (5) Kazumasa Sakamoto 56
4 EARTH DANCE WREN {JPN} NEZ Hiroshi Chida (3) Kazuhisa Naya 56
5 ECORO TITAN {JPN} ENC Sho Yoshii (8) Shin Tachibana 56
6 KAFUJI TAURUS {JPN} ENC Takayuki Yano (1) Hiroyuki Matsura 56
7 FACADE {JPN} ENC Kanta Taniuchi (12) Ryuichi Yoshii 53
8 SAPPHIRE SARAH {JPN} ENC Keita Nishi (10) Naoyuki Matoba 54
9 EUCALYPTUS {JPN} ENC TSUBASA SASAGAWA (4) Hideyo Yoneta 56
10 TAKANO DREAM {JPN} ENC Norifumi Mikamoto (11) Hidemitsu Sakai 56
11 ROWDY {JPN} ENC Hisayoshi Higashihara (9) YASUMASA KURITA 56
12 RAINTREE {JPN} ENC Taito Mori (2) Masahiro Uesugi 54
13 DANON VELOCITY {JPN} ENC Genki Fujimoto (13) Takemi Munakata 56
09 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-14129-Plat - 1400m - Classe 1
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SHONAN OBVIOUS {JPN} Seiji Yamazaki (2) Hidemitsu Sakai 56
2 DANON VELOCITY {JPN} Genki Fujimoto (12) Takemi Munakata 56
3 BIG SHOT {JPN} Genta Ochiai (1) Keiyuki Suzuki 56
4 FACADE {JPN} Kanta Taniuchi (9) Ryuichi Yoshii 53
5 RAINTREE {JPN} Taito Mori (7) Masahiro Uesugi 54
6 SAPPHIRE SARAH {JPN} Reo Yokogawa (6) Naoyuki Matoba 54
7 INAHO {JPN} Naoki Machida (8) YUTAKA TSUJINO 54
8 COSMO MAGICA {JPN} Shunsuke Ishikawa (5) NOBUYUKI KUBOTA 56
9 DINO ENERGY {JPN} Shoya Hozono (3) CHIAKI HORI 56
10 BIG ROSY ROOF {JPN} Kenji Okamura (13) Hiroyuki Inoue 54
11 MARUYO JORDAN {JPN} Ryota Sugawara (11) Motohiro Akamine 55
12 VACLAV {JPN} Takayuki Yano (4) YOSHIHIRO SAWA 56
13 EXPLORER {JPN} Hiroshi Chida (10) Kazuhisa Naya 56
13 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-14259-Plat - 1200m - Classe 1
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 KITANO RYAN {JPN} Keita Nishi (7) Masato Tanaka 56
2 SAPPHIRE SARAH {JPN} Reo Yokogawa (4) Naoyuki Matoba 54
3 TONY HERO {JPN} Ryota Sugawara (1) CHIAKI HORI 53
4 RAINIER {JPN} Yoichi Ando (3) Hidemitsu Sakai 54
5 BIG SHOT {JPN} Joji Wada (8) Keiyuki Suzuki 56
6 MESSER MEISTER {JPN} Shohei Nakamura (6) Akihiko Syoji 56
7 PYRO IMON {JPN} Ryuji Tatsushiro (2) TAKAKAZU SASO 54
8 SABUNO CHANCE {JPN} Hiroshi Chida (12) CHIAKI HORI 54
9 KOTOBUKI ACE {JPN} Tadanari Konno (13) Norio Watabe 56
10 RIGHT MAN {JPN} Hisayoshi Higashihara (9) NOBUYUKI KUBOTA 56
11 COPANO MONTANA {JPN} Kenji Okamura (11) Hiroyuki Matsura 56
12 COSMO MAGICA {JPN} Shunsuke Ishikawa (5) NOBUYUKI KUBOTA 56
13 BOUQUET DE FLEUR {JPN} Kanta Taniuchi (15) YOSHIHIRO SAWA 51
14 BELL SEVENTEEN {JPN} Ryo Novata (10) Yoriaki Murakami 51
15 INAHO {JPN} Naoki Machida (16) YUTAKA TSUJINO 54
16 SHINTO TSUBAKI {JPN} Ryoma Kimatsuka (14) Takashi Kubosugi 52
03 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-11882-Plat - 1200m - Classe 2
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 NAC LEGAL {JPN} Tadanari Konno (8) Shin Tachibana 56
2 KITANO RYAN {JPN} Keita Nishi (3) Masato Tanaka 56
3 RAINTREE {JPN} Taito Mori (7) Masahiro Uesugi 54
4 SAPPHIRE SARAH {JPN} Reo Yokogawa (4) Naoyuki Matoba 54
5 A'S QUEEN {JPN} Kanta Taniuchi (5) Yukiharu Shimada 51
6 FLORIANO {JPN} Kakeru Oki (2) Kazuma Hashimoto 51
7 KOGEN MARS {JPN} Hiroshi Chida (9) Hiroyuki Inoue 56
8 PIERRE MONTANA {JPN} Shunsuke Ishikawa (12) Yoichi Sasaki 56
9 CRY TONIGHT {JPN} Ryoma Kimatsuka (11) KAZUO WATANABE 52
10 HORSEMANSHIP {JPN} Fumio Matoba (10) Yoichi Sasaki 56
11 MABALACAT {JPN} Ryota Sugawara (6) Kazuma Hashimoto 55
12 WISH UPON A STAR {JPN} Kota Tanaka (1) Nobuhiro Onodera 51
21 SEPTEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-12011-Plat - 1200m - Classe 2
10 PARTANTS - 1'12"60 -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 CHARMANT SIEN {JPN} TSUBASA SASAGAWA (10) Satoshi Fukunaga 56
2 KITANO RYAN {JPN} Yuki Eriguchi (8) Masato Tanaka 56
3 RAVISH {JPN} Taito Mori (9) TAKAKAZU SASO 56
4 TAKARA NAVY {JPN} Taisei Nakahara (1) Hideyo Yoneta 55
5 FLORIANO {JPN} Kakeru Oki (2) Kazuma Hashimoto 51
6 BEE UP {JPN} Sho Yoshii (4) Keiyuki Suzuki 54
7 SAPPHIRE SARAH {JPN} Reo Yokogawa (6) Naoyuki Matoba 54
8 WISH UPON A STAR {JPN} Tanaka Kouta (7) Nobuhiro Onodera 51
9 ERI CROWN {JPN} Naoki Machida (3) YUTAKA TSUJINO 54
10 LOGI DEEP {JPN} Shohei Nakamura (5) Yoriaki Murakami 54

page n°1/1
début    page précédente    page suivante    fin