FICHE CHEVAL
SAKABEN MOON {JPN}
SAKABEN MOON {JPN}
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Entraineur  
plat
Sexe / Age 3 ANS / MALE Origines Admire Moon - Man Eater 
Proprietaire Musique 10p 5p 11p 14p 3p 8p 9p 3p (23) 4p 10p
05 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-16705-Plat - 3 ans - 1200m
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SAKKI MITSUGU {JPN} Riku Takami (1) Mitsugu Tachibana 54
2 I BEANS {JPN} Joji Wada (2) Kazuya Omiya 54
3 BE STRONG {JPN} TSUBASA SASAGAWA (14) Naoyuki Matoba 56
4 BERING KIRARA {JPN} Ryo Fujita (5) Minoru Asakura 54
5 CASTELLA {JPN} Yoichi Ando (8) KENJI SANO 54
6 TOKEN RENAN {JPN} Sho Yoshii (9) Hiroyuki Matsura 56
7 COSMO SONGE {JPN} Genki Fujimoto (4) Takemi Munakata 56
8 AMICO IDOL {JPN} Takahashi Yu (10) TERUNOBU FUJITA 51
9 HOKUTO CEDAR {JPN} Taito Mori (6) Masahiro Uesugi 54
10 SAKABEN MOON {JPN} Norifumi Mikamoto (11) Motohiro Akamine 56
11 TOKINO SIEG {JPN} Ryo Nobata (13) Hiromitsu Kurita 56
12 RUNWAY QUEEN {JPN} Keita Nishi (12) Tomohiro Arai 54
13 DEFI RALLY {JPN} Kenji Okamura (7) Hitoshi Horie 56
15 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-20322-Plat - 3 ans - 1200m
14 PARTANTS - 4 L- 4 L- 1 L 1/4- 1 L 1/4- ENC- ENC
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 CENTRAL GOVERNOR {JPN} Keita Nishi (6) Masato Tanaka 56
2 TOKEN RENAN {JPN} 4 L Sho Yoshii (2) Hiroyuki Matsura 56
3 MERRY GO ROUND {JPN} 4 L Kota Tanaka (3) TAKAKAZU SASO 53
4 SOPHIA TOTO {JPN} 1 L 1/4 Aoi Shinoya (8) CHIAKI HORI 54
5 SAKABEN MOON {JPN} 1 L 1/4 Takahashi Yu (5) Motohiro Akamine 53
6 YAMASHO CHARISMA {JPN} ENC Ryota Sugawara (9) CHIAKI HORI 55
7 BE STRONG {JPN} ENC Riku Takami (14) Naoyuki Matoba 53
8 SANTO GRAAL {JPN} ENC Kota Motohashi (1) Yuta Ebina 54
9 QUEEN OF ORTHO {JPN} ENC Ryoya Sawada (7) Yuta Ebina 54
10 LORD BALLON D'OR {JPN} ENC Kanta Taniuchi (10) Yukiharu Shimada 54
11 CRAZY STAR {JPN} ENC Ryo Fujita (13) Kazuya Omiya 56
12 GENERAL CHEETAH {JPN} ENC Yoichi Ando (12) Kazunobu Suda 56
13 BROWN SWEEP {JPN} ENC Tadanari Konno (11) Yoichi Sasaki 56
23 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-20958-Plat - 3 ans - 1200m
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 A SHIN LORO {JPN} Ryuji Tatsushiro (5) Kazuma Hashimoto 56
2 PIERRE MICHIGAN {JPN} Sho Yoshii (7) Naoyuki Matoba 54
3 COSMO SONGE {JPN} Genki Fujimoto (9) Takemi Munakata 56
4 HOKUTO CEDAR {JPN} Taito Mori (8) Masahiro Uesugi 54
5 YAMASHO LOULOU SAN {JPN} Ryota Sugawara (1) CHIAKI HORI 53
6 FALCON {JPN} Riku Takami (2) Kenji Tsukioka 53
7 QUEEN OF ORTHO {JPN} Kota Motohashi (12) Yuta Ebina 54
8 CRAZY STAR {JPN} Ryo Fujita (14) Kazuya Omiya 56
9 SOPHIA TOTO {JPN} Keita Nishi (13) CHIAKI HORI 54
10 JUST A HALO {JPN} Kota Tanaka (3) Tomohiro Arai 51
11 SAKABEN MOON {JPN} Takahashi Yu (15) Motohiro Akamine 53
12 JEWEL AVANTI {JPN} Joji Wada (10) Keiyuki Suzuki 56
13 NANA CHANCE {JPN} Yoichi Ando (11) Kazuya Omiya 54
14 GENERAL BRAVO {JPN} Masaki Segawa (16) Yukiharu Shimada 56
15 BUKKOWASU {JPN} Tadanari Konno (4) Yoichi Sasaki 56
16 LUVI {JPN} Shunsuke Ishikawa (6) Masahiro Uesugi 54
11 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-20958-Plat - 3 ans - 1200m
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 DIGITAL SCION {JPN} Kota Motohashi (8) Takemi Munakata 56
2 SHIMPU HAYATE {JPN} Ryota Sugawara (6) Nobuhiro Onodera 55
3 YULBARS {JPN} Ryuji Tatsushiro (12) Ryuichi Yoshii 56
4 MADEMOISELLERENNES {JPN} Genki Fujimoto (7) Kazumasa Sakamoto 54
5 CASTELLA {JPN} Yoichi Ando (10) KENJI SANO 54
6 POWER KINGDOM {JPN} Takayuki Yano (1) Keiyuki Suzuki 56
7 VANBEE {JPN} Shu Niihara (16) Masahiro Uesugi 56
8 LOVELOVE BAGO BAGO {JPN} Keita Nishi (4) Tomohiro Arai 54
9 TAKENO GEKKO {JPN} Ryo Fujita (13) KENJI SANO 54
10 KANAAMI DEATHMATCH {JPN} Kanta Taniuchi (2) Yoriaki Murakami 52
11 CONTI STAR {JPN} Shohei Nakamura (9) Hiromitsu Kurita 56
12 KAMIKAZE LADY {JPN} Shohei Takahashi (14) Mitsugu Tachibana 54
13 KAZUNO MIKAZUKI {JPN} Naoki Machida (3) Kazuhisa Naya 56
14 SAKABEN MOON {JPN} Riku Takami (15) Motohiro Akamine 53
15 DEFI RALLY {JPN} Mai Fukuhara (5) Hitoshi Horie 56
16 RICHIE SHACHI {JPN} Takahashi Yu (11) Kazunobu Suda 51
20 MARS 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-30366-Plat - 3 ans - 1200m
10 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 MAHINA BRAVO {JPN} Keita Nishi (6) Satoshi Fukunaga 56
2 KAZUNO MIKAZUKI {JPN} Ryuji Tatsushiro (2) Kazuhisa Naya 56
3 SAKABEN MOON {JPN} Riku Takami (7) Motohiro Akamine 53
4 OLI LIO {JPN} Ryota Sugawara (3) YUTAKA TSUJINO 55
5 SALT MILL {JPN} Shunsuke Ishikawa (4) Takatoshi Takaiwa 54
6 LIGHT SPEED {JPN} Shohei Nakamura (9) Hiromitsu Kurita 54
7 LABYRINTH QUEEN {JPN} Ryo Nobata (1) Hiromitsu Kurita 54
8 JUST A HALO {JPN} Kota Tanaka (5) Tomohiro Arai 51
9 HIDENOSUKE {JPN} SEIKI TAKANO (8) Takano Tsuyoshi 56
10 CRAZY STAR {JPN} Ryo Fujita (10) Kazuya Omiya 56
29 FEVRIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-31153-Plat - 3 ans - 1400m
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SISTER ACT {JPN} TSUBASA SASAGAWA (9) Masahiro Fukuda 54
2 SABUNO KOIGOKORO {JPN} HATTORI T. (2) Hiroshi Takami 54
3 CROP {JPN} Kakeru Oki (11) Kazuma Hashimoto 53
4 TARUMA FIGHT {JPN} Genki Fujimoto (12) Yoichi Sasaki 56
5 CONTI STAR {JPN} Ryoma Kimatsuka (6) Hiromitsu Kurita 55
6 CRIA ALEGRE {JPN} Joji Wada (5) Naoyuki Matoba 56
7 HOKUTO SHUMPACHI {JPN} Naoki Machida (3) Masahiro Uesugi 56
8 SAKABEN MOON {JPN} Riku Takami (1) Motohiro Akamine 53
9 OLI LIO {JPN} Tadanari Konno (10) YUTAKA TSUJINO 56
10 REI GRACE {JPN} Ryo Nobata (7) KAZUO WATANABE 54
11 GENERAL CHEETAH {JPN} Yoichi Ando (8) Kazunobu Suda 56
12 JUST A HALO {JPN} Kota Tanaka (4) Tomohiro Arai 51
15 FEVRIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 4-31153-Plat - 3 ans - 1600m
9 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 POND BOY {JPN} Ryo Fujita (9) Minoru Asakura 56
2 MIYUKI KOKUSHIMUSO {JPN} Naoki Machida (8) Hitoshi Horie 56
3 MIRAIENO SHINGEKI {JPN} Masashige Honda (7) Minoru Asakura 56
4 OKIHARU {JPN} Genki Fujimoto (3) Yuta Ebina 56
5 LAMPSI ASTER {JPN} Kanta Taniuchi (5) KAZUO WATANABE 51
6 MYLIUS {JPN} Joji Wada (6) Kenji Tsukioka 56
7 SOUTHERN FIELD {JPN} HATTORI T. (2) Shin Tachibana 56
8 FRESH ROOKIE {JPN} Kenji Okamura (1) KEIJI NAKAMICHI 56
9 SAKABEN MOON {JPN} Ryo Nobata (4) Motohiro Akamine 56
24 JANVIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-30848-Plat - 3 ans - 1600m
11 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 MARRON SWEETS {JPN} Ryota Sugawara (6) YUTAKA TSUJINO 55
2 LAMPSI ASTER {JPN} Kanta Taniuchi (4) KAZUO WATANABE 51
3 SAKABEN MOON {JPN} Ryo Nobata (7) Motohiro Akamine 56
4 NANSEI KIRAKIRA {JPN} Tadanari Konno (2) Hideyo Yoneta 56
5 RHEIN GALA {JPN} Genki Fujimoto (10) Hiroshi Takami 56
6 SABUNO IBUKI {JPN} Shu Niihara (9) Kazumasa Sakamoto 54
7 BROWN SWEEP {JPN} Fumio Matoba (1) Yoichi Sasaki 56
8 PHAISTOS {JPN} Joji Wada (11) Kazunobu Suda 54
9 HEARTFUL DIA {JPN} Keita Nishi (3) CHIAKI HORI 54
10 RIKEA LILAS {JPN} Masaaki Kuwamura (8) YOSHIHIRO SAWA 54
11 VENTO FLAVOR {JPN} TSUBASA SASAGAWA (5) Kenji Tsukioka 56
27 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 4-35323-Plat - 2 ans - 1400m
11 PARTANTS - 3/4 L- 2 L- 1 L 1/2- 1 L 1/4- 1 L 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 FUJIMASA TEIO {JPN} Joji Wada (2) Takashi Kubosugi 55
2 REGINA TIARA {JPN} 3/4 L Genki Fujimoto (4) Hiroshi Takami 54
3 MARRON SWEETS {JPN} 2 L Ryota Sugawara (5) YUTAKA TSUJINO 54
4 SAKABEN MOON {JPN} 1 L 1/2 Ryo Nobata (11) Motohiro Akamine 55
5 BROWN SWEEP {JPN} 1 L 1/4 Fumio Matoba (7) Yoichi Sasaki 55
6 BEL ROUTE {JPN} 1 L 1/2 Toshio Uchida (1) TAKAKAZU SASO 55
7 BONHEUR UNDEUX {JPN} 1 L 1/2 Ryuji Tatsushiro (6) KEIJI NAKAMICHI 54
8 SABUNO PREMIUM {JPN} 1 L 1/2 Keita Nishi (8) CHIAKI HORI 55
9 LABYRINTH QUEEN {JPN} 1 L 1/2 Hiroshi Chida (3) Hiromitsu Kurita 54
10 SCHON ARIES {JPN} 1 L 1/2 Taisei Nakahara (9) Hisashi Sato 54
11 ATAMI FLASH {JPN} 1 L 1/2 Sho Yoshii (10) Hiromitsu Kurita 55
06 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-35323-Plat - 2 ans - 1200m
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 PIKO BONDS {JPN} Takayuki Yano (2) YOSHIHIRO SAWA 54
2 KILL THE SILENCE {JPN} Yoichi Ando (11) Ryo Akamine 55
3 TOKEN RENAN {JPN} Sho Yoshii (12) Hiroyuki Matsura 55
4 SOUND LUX {JPN} Reo Yokogawa (8) Keiyuki Suzuki 55
5 MIRAIENO SHINGEKI {JPN} Masashige Honda (10) Minoru Asakura 55
6 NANA CHANCE {JPN} Ryuji Tatsushiro (1) Kazuya Omiya 54
7 OVER SOUL {JPN} Masaaki Kuwamura (4) Hiroshi Takami 54
8 DAIRYU ORIHIME {JPN} Taisei Nakahara (9) Hideyo Yoneta 54
9 TALENTED {JPN} Ryota Sugawara (3) Hitoshi Horie 54
10 SAKABEN MOON {JPN} Kota Tanaka (6) Motohiro Akamine 52
11 FERROSILITE {JPN} Genki Fujimoto (7) Takemi Munakata 55
12 IKINARI IINE {JPN} Naoki Hommura (5) Takatoshi Takaiwa 55

page n°1/1
début    page précédente    page suivante    fin