FICHE CHEVAL
ROZA {JPN}
ROZA {JPN}
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Entraineur  
plat
Sexe / Age 4 ANS / FEMELLE Origines Big Arthur - De La Sea 
Proprietaire Musique 4p 3p 13p 5p 5p 3p 5p 3p (23) 7p 3p
06 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-11137-Plat - 1200m - Classe 2
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SAKABEN QUEEN {JPN} Ryo Nobata (12) Motohiro Akamine 54
2 FALDA {JPN} Takayuki Yano (16) Hiroshi Takami 54
3 SAVARIA {JPN} Joji Wada (5) Takemi Munakata 54
4 ROZA {JPN} Taito Mori (11) Makoto Ichimura 54
5 BEL BOLD NINE {JPN} TSUBASA SASAGAWA (14) Kazunobu Suda 56
6 SOUTHERN SHORE {JPN} Reo Yokogawa (6) Motohiro Akamine 54
7 MITOGRAFIA {JPN} Takahashi Yu (13) Yoriaki Murakami 51
8 MARUYO SOTA {JPN} Kanta Taniuchi (9) Yoriaki Murakami 54
9 M O NINER {JPN} Sho Yoshii (2) Takatoshi Takaiwa 56
10 ATAMI SEIKO {JPN} Riku Takami (7) Kazunobu Suda 54
11 LOVELY YOSHINO {JPN} Ryota Sugawara (3) Tomohiro Arai 55
12 MINNANO BUMMO {JPN} Masaki Segawa (8) Takashi Kubosugi 56
13 KOTOBUKI ACE {JPN} Tadanari Konno (1) Norio Watabe 56
14 PEISHA SAINT {JPN} Taisei Nakahara (15) YUTAKA TSUJINO 56
15 GRASS CUADRA {JPN} Ryuji Tatsushiro (4) Masahiro Uesugi 56
15 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-11290-Plat - 1200m - Classe 2
14 PARTANTS - 1/2 L- 2 L- ENC- TETE- 1 L 1/2- 1 L 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 YANNOKA STEP {JPN} Ryuji Tatsushiro (2) Hiroshi Takami 54
2 AEGIR {JPN} 1/2 L Taito Mori (14) Katsunori Arayama 56
3 ROZA {JPN} 2 L Masaaki Kuwamura (11) Makoto Ichimura 54
4 RHAPSODY IN BLUE {JPN} ENC Takayuki Yano (3) Takano Tsuyoshi 56
5 ZEALOUS EFFORTS {JPN} TETE Hiroto Yoshihara (5) KAZUO WATANABE 54
6 BIG BROTHER {JPN} 1 L 1/2 Ryo Nobata (8) YASUMASA KURITA 56
7 ARC VILLENEUVE {JPN} 1 L 1/2 Kanta Taniuchi (10) Yukiharu Shimada 52
8 HILL CLIMB {JPN} 1 L 1/2 Genki Fujimoto (9) Hiroshi Takami 54
9 MARRON LUPINUS {JPN} 1 L 1/2 Takahashi Yu (6) Ryuichi Yoshii 51
10 RAINTREE {JPN} 1 L 1/2 Ryo Fujita (1) Masahiro Uesugi 54
11 PIERRE MONTANA {JPN} 1 L 1/2 Taisei Nakahara (4) Yoichi Sasaki 56
12 NAC LEGEND {JPN} 1 L 1/2 Shohei Takahashi (7) Mitsugu Tachibana 56
13 KISS OF FIRE {JPN} 1 L 1/2 Hisayoshi Higashihara (12) Hiroyuki Inoue 54
14 NISHINOSATO PARK {JPN} 1 L 1/2 Tadanari Konno (13) Yoichi Sasaki 56
24 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-11644-Plat - 1200m - Classe 2
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 MEINER SCHLAG {JPN} TSUBASA SASAGAWA (14) Takemi Munakata 56
2 VICROY {JPN} Takahashi Yu (7) Masahiro Fukuda 53
3 YANNOKA STEP {JPN} Ryuji Tatsushiro (3) Hiroshi Takami 54
4 RAINTREE {JPN} Ryo Fujita (8) Masahiro Uesugi 54
5 MARRON LUPINUS {JPN} Shohei Takahashi (4) Motohiro Akamine 54
6 BARN CAT {JPN} Keita Nishi (10) Hiroyuki Matsura 54
7 ETERNAL JEWEL {JPN} Seiji Yamazaki (9) Naoyuki Matoba 54
8 BAKSHEESH {JPN} Riku Takami (12) Kazuma Hashimoto 53
9 PIERRE MONTANA {JPN} Taisei Nakahara (2) Yoichi Sasaki 56
10 ARC VILLENEUVE {JPN} Kanta Taniuchi (6) Yukiharu Shimada 52
11 NISHINOSATO PARK {JPN} Tadanari Konno (1) Yoichi Sasaki 56
12 RIKEA NAVEL {JPN} Naoki Machida (5) YOSHIHIRO SAWA 56
13 ROZA {JPN} Taito Mori (11) Makoto Ichimura 54
10 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-11644-Plat - 1200m - Classe 2
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 MERRY COCKER {JPN} Norifumi Mikamoto (2) KEIJI NAKAMICHI 54
2 GABBY'S SPIRIT {JPN} Joji Wada (16) Kazunobu Suda 56
3 ESORA {JPN} Kenji Okamura (13) Makoto Ichimura 56
4 GREEN FLASH {JPN} Taisei Nakahara (12) Hideyo Yoneta 54
5 ROZA {JPN} Taito Mori (6) Makoto Ichimura 54
6 HOLY CAT {JPN} Keita Nishi (7) Masato Tanaka 56
7 FORERUNNER {JPN} Kota Motohashi (3) Kazuya Omiya 56
8 YANNOKA STEP {JPN} Ryuji Tatsushiro (10) Hiroshi Takami 54
9 ARC VILLENEUVE {JPN} Kanta Taniuchi (4) Yukiharu Shimada 52
10 RAINTREE {JPN} Ryo Nobata (5) Masahiro Uesugi 54
11 FUKUFUKUTENTEN {JPN} Masashige Honda (11) Jyumpei Morishita 54
12 PIERRE MONTANA {JPN} Tadanari Konno (8) Yoichi Sasaki 56
13 RAFALE JUNO {JPN} Sho Yoshii (14) Shin Tachibana 54
14 RODEO STAR {JPN} Takayuki Yano (1) Jyumpei Morishita 56
15 NAC LEGEND {JPN} Shohei Takahashi (15) Mitsugu Tachibana 56
16 RIGHT MAN {JPN} Takahashi Yu (9) Motohiro Akamine 53
19 MARS 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-11679-Plat - 1200m - Classe 2
15 PARTANTS - 2 L- 1/2 L- ENC- 1 L 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ROI DE SABLE {JPN} Genki Fujimoto (6) Yuta Ebina 56
2 YANNOKA STEP {JPN} 2 L Ryuji Tatsushiro (9) Hiroshi Takami 54
3 RIKO HAMMERLI {JPN} 1/2 L Naoki Machida (1) Yuta Ebina 56
4 SEVEN GO {JPN} ENC Taito Mori (3) Kazuma Hashimoto 56
5 ROZA {JPN} 1 L 1/2 Takayuki Yano (10) Makoto Ichimura 54
6 LOCUS MARIANNE {JPN} 1 L 1/2 Ryo Fujita (7) Kazuma Hashimoto 54
7 SABUNO LUCKY {JPN} 1 L 1/2 Ryo Nobata (14) Kazumasa Sakamoto 56
8 MARRON LUPINUS {JPN} 1 L 1/2 Shohei Takahashi (12) NOBUYUKI KUBOTA 54
9 DADDY'S LOVING {JPN} 1 L 1/2 Ryota Sugawara (11) Hiroyuki Inoue 53
10 BARN CAT {JPN} 1 L 1/2 Keita Nishi (13) Hiroyuki Matsura 54
11 MOTTERUNE {JPN} 1 L 1/2 Kenji Okamura (5) Hitoshi Horie 54
12 CHIHAYABURU RUN {JPN} 1 L 1/2 Sho Kizawa (2) Makoto Ichimura 51
13 BIG BROTHER {JPN} 1 L 1/2 Shun Ishizaki (8) YASUMASA KURITA 56
14 KISS OF FIRE {JPN} 1 L 1/2 Hisayoshi Higashihara (15) Hiroyuki Inoue 54
15 MADAM QUEEN BEE {JPN} 1 L 1/2 Shunsuke Ishikawa (4) Nobuhiro Onodera 54
27 FEVRIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-11982-Plat - 1200m - Classe 2
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 CANDLEBERRY {JPN} Joji Wada (1) Satoshi Fukunaga 54
2 TATSUNO KISEKI {JPN} Riku Takami (8) Hiroshi Takami 53
3 ROZA {JPN} Takayuki Yano (13) Makoto Ichimura 54
4 GOLD BRAIN {JPN} HATTORI T. (3) Yuta Ebina 56
5 SAKABEN QUEEN {JPN} Ryo Nobata (14) Motohiro Akamine 54
6 RIKO HAMMERLI {JPN} Naoki Machida (6) Yuta Ebina 56
7 CRISP OF WAR {JPN} Keita Nishi (11) Satoshi Fukunaga 56
8 NITRO JOURNEY {JPN} Taiga Kurihara (16) YOSHIHIRO SAWA 56
9 SHU CAMPANELLA {JPN} Kanta Taniuchi (15) KENJI SANO 53
10 O SHIN AZUKI {JPN} Ryo Fujita (7) Minoru Asakura 56
11 JAUNE VERT {JPN} Hotaru Tokoro (4) Kazunobu Suda 51
12 SANONO TARUMAE {JPN} Ryuji Tatsushiro (9) Minoru Asakura 54
13 ANELA KAIKAMAHINE {JPN} Shohei Nakamura (5) KEIJI NAKAMICHI 54
14 MEISHO MAKFI {JPN} Shun Ishizaki (10) YASUMASA KURITA 56
13 FEVRIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-11982-Plat - 1200m - Classe 2
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 GREEN FLASH {JPN} Taisei Nakahara (12) Hideyo Yoneta 54
2 BRAVE SOUND {JPN} Sho Yoshii (10) Hiroyuki Matsura 56
3 SAKABEN QUEEN {JPN} Ryo Nobata (11) Motohiro Akamine 54
4 YANNOKA STEP {JPN} Ryuji Tatsushiro (4) Hiroshi Takami 54
5 ROZA {JPN} Takayuki Yano (2) Makoto Ichimura 54
6 TO THE EARTH {JPN} Riku Takami (1) Kazuya Omiya 53
7 TATSUNO KISEKI {JPN} Genki Fujimoto (5) Hiroshi Takami 56
8 O SHIN AZUKI {JPN} Ryo Fujita (8) Minoru Asakura 56
9 MARRON LUPINUS {JPN} Shohei Takahashi (14) NOBUYUKI KUBOTA 54
10 GOLD BRAIN {JPN} Shu Niihara (6) Yuta Ebina 56
11 BIG KOEMI ROOF {JPN} Kenji Okamura (3) Hiroyuki Inoue 54
12 MEISHO MAKFI {JPN} HATTORI T. (13) YASUMASA KURITA 56
13 ICHIMOKUSAN {JPN} Ryota Sugawara (9) Hitoshi Horie 55
14 TEKKOSAN {JPN} Retsu Oikawa (7) Masahiro Uesugi 54
22 JANVIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-11865-Plat - 1200m - Classe 2
15 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 DI OREM {JPN} Ryo Nobata (14) Takashi Kubosugi 56
2 CONTI TOHOKU {JPN} Taito Mori (15) Hiromitsu Kurita 56
3 ROZA {JPN} Takayuki Yano (8) Makoto Ichimura 54
4 SPELLCASTER {JPN} Ryuji Tatsushiro (11) Hidemitsu Sakai 54
5 YANNOKA STEP {JPN} Ryo Fujita (4) Hiroshi Takami 54
6 BIG KOEMI ROOF {JPN} Kenji Okamura (6) Hiroyuki Inoue 54
7 DERMA UCHIGAKE {JPN} TSUBASA SASAGAWA (13) Keiyuki Suzuki 54
8 TATSUNO KISEKI {JPN} Genki Fujimoto (5) Hiroshi Takami 56
9 MORGANITE RING {JPN} Keita Nishi (9) KEIJI NAKAMICHI 56
10 LADY AVANTI {JPN} Yoichi Ando (1) Shin Tachibana 54
11 GAMMO LEGEND {JPN} Shun Ishizaki (10) YASUMASA KURITA 56
12 HEALTH CARE {JPN} Hiroshi Chida (2) Kazuya Omiya 54
13 LADRILLO {JPN} Sho Yoshii (12) Ryuichi Yoshii 56
14 ANELA KAIKAMAHINE {JPN} Kanta Taniuchi (7) KEIJI NAKAMICHI 51
15 CANTERBURY GIRL {JPN} Yuki Furuoka (3) SHIGERU ENDO 54
14 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 4-11882-Plat - 1200m - Classe 2
15 PARTANTS - 1 L- ENC- ENC- ENC- ENC
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 PRIMA LUCE {JPN} Yoichi Ando (14) TERUNOBU FUJITA 56
2 EDONO TAILOR {JPN} 1 L Ryoma Kimatsuka (15) KAZUO WATANABE 52
3 SAKABEN QUEEN {JPN} ENC Ryota Sugawara (7) Motohiro Akamine 53
4 ICE LARIMAR {JPN} ENC Kenji Okamura (5) Takatoshi Takaiwa 54
5 LUISA {JPN} ENC Yuki Eriguchi (1) Hiroshi Takami 54
6 TATSUNO KISEKI {JPN} ENC Naoki Machida (8) Hiroshi Takami 56
7 ROZA {JPN} ENC TSUBASA SASAGAWA (2) Makoto Ichimura 54
8 VIKRANT {JPN} ENC Masaaki Kuwamura (10) Hitoshi Horie 56
9 SABUNO LUCKY {JPN} ENC Shu Niihara (6) Kazumasa Sakamoto 56
10 LEFT ALONE {JPN} ENC Ryuji Tatsushiro (13) CHIAKI HORI 56
11 YUKIMATSURI {JPN} ENC Sho Yoshii (12) Takatoshi Takaiwa 56
12 TONY ROMANCE {JPN} ENC Genki Fujimoto (4) SHIGERU ENDO 54
13 MADAM LADYBUG {JPN} ENC Shunsuke Ishikawa (11) Kazuhisa Naya 54
14 MORGANITE RING {JPN} ENC Keita Nishi (3) KEIJI NAKAMICHI 56
15 ROUGE CAMELLIA {JPN} ENC Ryo Fujita (9) Kazumasa Sakamoto 54
30 OCTOBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-12026-Plat - 1200m - Classe 2
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SCARLET HONEY {JPN} Joji Wada (7) Yukiharu Shimada 54
2 O SHIN AZUKI {JPN} Ryo Fujita (2) Minoru Asakura 56
3 ROZA {JPN} Taito Mori (13) Makoto Ichimura 54
4 EDONO TAILOR {JPN} Ryota Sugawara (10) KAZUO WATANABE 53
5 TATSUNO KISEKI {JPN} Naoki Machida (4) Hiroshi Takami 56
6 DERMA UCHIGAKE {JPN} Reo Yokogawa (12) Keiyuki Suzuki 54
7 ICE LARIMAR {JPN} Kenji Okamura (5) Takatoshi Takaiwa 54
8 LUCENT STAR {JPN} Ryuji Tatsushiro (11) Makoto Ichimura 56
9 PRIMA LUCE {JPN} Yoichi Ando (1) TERUNOBU FUJITA 56
10 QUEEN'S HAPPY {JPN} Kanta Taniuchi (8) Kiyoaki Takahashi 51
11 PATAPATA MAMA {JPN} Genki Fujimoto (6) Kenji Tsukioka 54
12 LEFT ALONE {JPN} Keita Nishi (9) CHIAKI HORI 56
13 YUKIMATSURI {JPN} Ryo Nobata (3) Takatoshi Takaiwa 56
14 SABUNO YUMENOSUKE {JPN} Shu Niihara (14) Kazumasa Sakamoto 56

page n°1/1
début    page précédente    page suivante    fin