FICHE CHEVAL
RHEIN ANGEL {JPN}
RHEIN ANGEL {JPN}
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Entraineur  
plat
Sexe / Age 7 ANS / FEMELLE Origines Just A Way - Rhein Ange 
Proprietaire Musique 8p 4p 4p 5p 9p (23) 4p 6p
07 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-13364-Plat - 1200m - Classe 1
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 GOLDEN REAL {JPN} Sho Yoshii (4) Naoyuki Matoba 56
2 SABUNO RYOMA {JPN} Mai Fukuhara (6) Kazumasa Sakamoto 56
3 SHARK SHINY {JPN} Kenji Okamura (12) Takatoshi Takaiwa 56
4 YAMANO RICH {JPN} Taito Mori (3) Yoichi Sasaki 54
5 BILLIE'S BOUNCE {JPN} Keita Nishi (9) Masahiro Fukuda 56
6 SYM ARMATURA {JPN} Taisei Nakahara (10) Hiroyuki Inoue 56
7 AMPHORA {JPN} Masashige Honda (14) CHIAKI HORI 54
8 RHEIN ANGEL {JPN} Kota Motohashi (2) Hiroshi Takami 54
9 SHIGERU TIME FLY {JPN} Genki Fujimoto (13) Ryo Akamine 56
10 TAKAMIZU {JPN} Ryuji Tatsushiro (8) Tomohiro Arai 54
11 SPEED STAR {JPN} Takahashi Yu (11) Yoriaki Murakami 51
12 CAVALL {JPN} Ryota Sugawara (16) Motohiro Akamine 55
13 SNOW VASE {JPN} Joji Wada (15) Satoshi Fukunaga 54
14 GRAVITY MODEL {JPN} Ryo Fujita (1) TERUNOBU FUJITA 56
15 COSMO MAGICA {JPN} Hisayoshi Higashihara (7) Tadaaki Sasaki 56
15 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-13548-Plat - 1200m - Classe 1
15 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 GOLDEN REAL {JPN} Sho Yoshii (12) Naoyuki Matoba 56
2 MATERA HACHI ICHI {JPN} Ryo Nobata (7) YASUMASA KURITA 56
3 PROSPERO {JPN} Hiroto Yoshihara (9) Satoshi Fukunaga 56
4 RHEIN ANGEL {JPN} Kota Motohashi (6) Hiroshi Takami 54
5 VENEZIA FLAVOR {JPN} Keita Nishi (10) Hidemitsu Sakai 54
6 ARIA PAMINA {JPN} Taito Mori (4) KEIJI NAKAMICHI 54
7 INAHO {JPN} Ryota Sugawara (1) YUTAKA TSUJINO 53
8 CANTERBURY HOPE {JPN} Kenji Okamura (5) SHIGERU ENDO 56
9 WING WIND {JPN} Kota Tanaka (3) Kazuma Hashimoto 53
10 EUCALYPTUS {JPN} Taisei Nakahara (11) Hideyo Yoneta 56
11 ANNINDOFU {JPN} Joji Wada (2) Motohiro Akamine 56
12 KAFUJI TAURUS {JPN} Riku Takami (15) Hiroyuki Matsura 53
13 LEVER LE RIDEAU {JPN} Ryo Fujita (13) Takashi Kubosugi 56
14 T O CLAIR {JPN} Kenta Endo (8) Tadaaki Sasaki 56
15 SAND EMPRESS {JPN} TSUBASA SASAGAWA (14) TERUNOBU FUJITA 54
09 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-13972-Plat - 1200m - Classe 1
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SAI AND KO {JPN} Taito Mori (7) Katsunori Arayama 56
2 JUNE SHUTTLE {JPN} Sho Yoshii (2) Keiyuki Suzuki 56
3 AMPHORA {JPN} Masashige Honda (5) CHIAKI HORI 54
4 RHEIN ANGEL {JPN} Kota Motohashi (10) Hiroshi Takami 54
5 MAPLE LEAF RAG {JPN} Keita Nishi (4) Hidemitsu Sakai 54
6 WING WIND {JPN} Kota Tanaka (11) Kazuma Hashimoto 53
7 SYM ARMATURA {JPN} Taisei Nakahara (1) Hiroyuki Inoue 56
8 INAHO {JPN} Hiroto Yoshihara (14) YUTAKA TSUJINO 54
9 SABUNO CHANCE {JPN} Shu Niihara (3) CHIAKI HORI 54
10 SOUPLE {JPN} Ryota Sugawara (12) CHIAKI HORI 53
11 FORMOSA RUBY {JPN} Takahashi Yu (9) Hiroyuki Matsura 51
12 WHITE SHARK {JPN} Kanta Taniuchi (13) Kazuya Omiya 52
13 GRAND MALL {JPN} Norifumi Mikamoto (8) YOSHIHIRO SAWA 56
14 T O CLAIR {JPN} Kenta Endo (6) Tadaaki Sasaki 56
18 MARS 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-14015-Plat - 1200m - Classe 1
16 PARTANTS - ENC- 1 L 1/2- 3/4 L- 1 L 3/4
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ABENIN TIARA {JPN} Yoichi Ando (3) Keiyuki Suzuki 54
2 GIRANDOLE {JPN} ENC TSUBASA SASAGAWA (8) Katsunori Arayama 56
3 SOUPLE {JPN} 1 L 1/2 Ryota Sugawara (13) CHIAKI HORI 53
4 DETONATOR {JPN} 3/4 L Joji Wada (1) Satoshi Fukunaga 54
5 RHEIN ANGEL {JPN} 1 L 3/4 Kota Motohashi (10) Hiroshi Takami 54
6 JUNE SHUTTLE {JPN} 1 L 3/4 Ryo Nobata (15) Keiyuki Suzuki 56
7 BELIEVE HORSE {JPN} 1 L 3/4 Riku Takami (6) Makoto Ichimura 53
8 KA NOA LADY {JPN} 1 L 3/4 Genki Fujimoto (11) Yuta Ebina 54
9 HADES BRAIN {JPN} 1 L 3/4 Hisayoshi Higashihara (12) Akihiko Syoji 56
10 SYM ARMATURA {JPN} 1 L 3/4 Taisei Nakahara (7) Hiroyuki Inoue 56
11 TAISEI ELFIN {JPN} 1 L 3/4 Ryoma Kimatsuka (5) YASUMASA KURITA 53
12 SUPER LUCKY {JPN} 1 L 3/4 Masashige Honda (14) TERUNOBU FUJITA 56
13 PRECISE NEEDLE {JPN} 1 L 3/4 Sho Yoshii (2) Ryuichi Yoshii 56
14 SPEED STAR {JPN} 1 L 3/4 Taniuchi Kanta (16) Yoriaki Murakami 51
15 T O CLAIR {JPN} 1 L 3/4 Kenta Endo (4) Tadaaki Sasaki 56
16 SABRETOOTH {JPN} 1 L 3/4 Shunsuke Ishikawa (9) Kiyoaki Takahashi 56
26 FEVRIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-14379-Plat - 1400m - Classe 1
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 RIKO ASTRA {JPN} HATTORI T. (5) Katsunori Arayama 54
2 ONE VOICE {JPN} Taito Mori (10) TAKAKAZU SASO 56
3 FLOWER JEANNE {JPN} Sho Yoshii (12) Hiroyuki Matsura 54
4 BASIL FLAVOR {JPN} Joji Wada (1) Kenji Tsukioka 54
5 HIGH POWER ZENKAI {JPN} Takayuki Yano (4) Naoyuki Matoba 56
6 AUTO BIANCHI {JPN} Riku Takami (9) Kiyoaki Takahashi 53
7 TAISEI ELFIN {JPN} Ryo Nobata (7) YASUMASA KURITA 54
8 GOD IMPULSE {JPN} Kanta Taniuchi (8) Ryuichi Yoshii 53
9 RHEIN ANGEL {JPN} Genki Fujimoto (11) Hiroshi Takami 54
10 SALTAIRE {JPN} Kota Tanaka (3) Motohiro Akamine 53
11 ABENIN TIARA {JPN} Yoichi Ando (2) Keiyuki Suzuki 54
12 I'LL BE THERE {JPN} Sho Kizawa (6) Takashi Kubosugi 51
13 NEXT BREAK {JPN} TSUBASA SASAGAWA (13) Hideyo Yoneta 56
02 OCTOBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-24023-Plat - 1400m - Classe 1
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 EMPIRE BOUQUET {JPN} Masashige Honda (13) TERUNOBU FUJITA 53
2 TAISEI ELFIN {JPN} Ryoma Kimatsuka (11) YASUMASA KURITA 53
3 BASIL FLAVOR {JPN} Joji Wada (9) Kenji Tsukioka 55
4 RHEIN ANGEL {JPN} TSUBASA SASAGAWA (3) Hiroshi Takami 55
5 CANDY GIRL {JPN} Naoki Machida (1) Hitoshi Horie 55
6 UBARI {JPN} Ryota Sugawara (2) CHIAKI HORI 54
7 KITASAN ETOILE {JPN} Taisei Nakahara (6) Hideyo Yoneta 54
8 WIN IRENE {JPN} Ryo Nobata (10) Kazunobu Suda 55
9 BOUQUET DE FLEUR {JPN} Taito Mori (4) YOSHIHIRO SAWA 55
10 BELLING CAT {JPN} Yoichi Ando (8) Hiromitsu Kurita 53
11 LOVER'S EYE {JPN} Sho Yoshii (12) YOSHIHIRO SAWA 53
22 SEPTEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-13655-Plat - Course C1 - 3 ans - 1200m - Piste Dirt - Corde a Droite
12 PARTANTS - 1'11"10 -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 KA NOA LADY {JPN} Genki Fujimoto (4) Yuta Ebina 54
2 NISHINO MIZUKAZE {JPN} Ryota Sugawara (6) TAKAKAZU SASO 53
3 TAKAMIZU {JPN} Ryuji Tatsushiro (8) Tomohiro Arai 54
4 NEO TOKIO {JPN} Wada Joji (3) Katsunori Arayama 55
5 COPANO MONARCA {JPN} Ryo Fujita (10) Ryo Akamine 53
6 RHEIN ANGEL {JPN} TSUBASA SASAGAWA (1) Hiroshi Takami 54
7 AMPHORA {JPN} Hiroshi Chida (9) CHIAKI HORI 53
8 LIVE CRACKER {JPN} Ryo Novata (7) Motohiro Akamine 56
9 NISHINO MUNEO UTSU {JPN} Nobuhiko Sanrindo (11) YUTAKA TSUJINO 56
10 SAIKYONO ONNA {JPN} Shunsuke Ishikawa (5) Masahiro Uesugi 54
11 SMART FREY {JPN} Hisayoshi Higashihara (2) Hiroyuki Inoue 56
12 YAMANO RICH {JPN} Reo Yokogawa (12) Yoichi Sasaki 53

page n°1/1
début    page précédente    page suivante    fin