FICHE CHEVAL
RHAPSODY IN BLUE {JPN}
RHAPSODY IN BLUE {JPN}
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Entraineur  
plat
Sexe / Age 4 ANS / HONGRE Origines Dunkirk - Taisei Lullaby 
Proprietaire Musique 9p 4p 8p 1p
04 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-20046-Plat - 1000m - Classe 2
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 KIA KIA {JPN} Takayuki Yano (4) Katsunori Arayama 54
2 VIKRANT {JPN} Kenji Okamura (7) Hitoshi Horie 56
3 YANNOKA STEP {JPN} Ryuji Tatsushiro (9) Hiroshi Takami 54
4 JAUNE VERT {JPN} Masahiro Matsuzaki (1) Kazunobu Suda 54
5 ARC VILLENEUVE {JPN} Kanta Taniuchi (8) Yukiharu Shimada 52
6 ASSOS {JPN} Yoichi Ando (10) Kenji Tsukioka 56
7 DERMA NEKODAMASHI {JPN} Ryo Nobata (5) Keiyuki Suzuki 54
8 CARAMIA {JPN} Shunsuke Ishikawa (6) Kiyoaki Takahashi 54
9 RHAPSODY IN BLUE {JPN} Kota Motohashi (11) Takano Tsuyoshi 56
10 CRY TONIGHT {JPN} Ryota Sugawara (3) KAZUO WATANABE 53
11 FORTUNATE {JPN} Riku Takami (12) KEIJI NAKAMICHI 54
12 PIERRE MONTANA {JPN} Taisei Nakahara (2) Yoichi Sasaki 56
15 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-11290-Plat - 1200m - Classe 2
14 PARTANTS - 1/2 L- 2 L- ENC- TETE- 1 L 1/2- 1 L 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 YANNOKA STEP {JPN} Ryuji Tatsushiro (2) Hiroshi Takami 54
2 AEGIR {JPN} 1/2 L Taito Mori (14) Katsunori Arayama 56
3 ROZA {JPN} 2 L Masaaki Kuwamura (11) Makoto Ichimura 54
4 RHAPSODY IN BLUE {JPN} ENC Takayuki Yano (3) Takano Tsuyoshi 56
5 ZEALOUS EFFORTS {JPN} TETE Hiroto Yoshihara (5) KAZUO WATANABE 54
6 BIG BROTHER {JPN} 1 L 1/2 Ryo Nobata (8) YASUMASA KURITA 56
7 ARC VILLENEUVE {JPN} 1 L 1/2 Kanta Taniuchi (10) Yukiharu Shimada 52
8 HILL CLIMB {JPN} 1 L 1/2 Genki Fujimoto (9) Hiroshi Takami 54
9 MARRON LUPINUS {JPN} 1 L 1/2 Takahashi Yu (6) Ryuichi Yoshii 51
10 RAINTREE {JPN} 1 L 1/2 Ryo Fujita (1) Masahiro Uesugi 54
11 PIERRE MONTANA {JPN} 1 L 1/2 Taisei Nakahara (4) Yoichi Sasaki 56
12 NAC LEGEND {JPN} 1 L 1/2 Shohei Takahashi (7) Mitsugu Tachibana 56
13 KISS OF FIRE {JPN} 1 L 1/2 Hisayoshi Higashihara (12) Hiroyuki Inoue 54
14 NISHINOSATO PARK {JPN} 1 L 1/2 Tadanari Konno (13) Yoichi Sasaki 56
24 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-11644-Plat - 1600m - Classe 2
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 NANSEI SCORPION {JPN} Sho Yoshii (7) Hideyo Yoneta 54
2 HOKUTO BLUES {JPN} Taito Mori (1) HIDEKI SAKURAGI 54
3 TAU SUAN {JPN} Yuki Eriguchi (13) KENJI SANO 56
4 LUISA {JPN} Ryota Sugawara (4) Hiroshi Takami 53
5 SHONAN TAVARUA {JPN} Norifumi Mikamoto (9) YOSHIHIRO SAWA 56
6 JIKON {JPN} Masashige Honda (12) Jyumpei Morishita 56
7 SERA STRAHL {JPN} Riku Takami (6) Ryuichi Yoshii 53
8 RHAPSODY IN BLUE {JPN} Takayuki Yano (11) Takano Tsuyoshi 56
9 RODEO STAR {JPN} TSUBASA SASAGAWA (14) Jyumpei Morishita 56
10 DINO ENERGY {JPN} Aoi Shinoya (2) CHIAKI HORI 56
11 TWILIGHT LADY {JPN} Kanta Taniuchi (8) Yukiharu Shimada 52
12 EXPLORER {JPN} Shunsuke Ishikawa (10) Kazuhisa Naya 56
13 SIAMTORA DAIKO {JPN} Ryuji Tatsushiro (5) SHIGERU ENDO 54
14 RIGHT MAN {JPN} Takahashi Yu (3) Motohiro Akamine 53
08 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-11644-Plat - 1600m - Classe 2
10 PARTANTS - 5 L- 3 L- 1 L- 2 L 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 RHAPSODY IN BLUE {JPN} Takayuki Yano (1) Takano Tsuyoshi 56
2 ROUGE CAMELLIA {JPN} 5 L Keita Nishi (10) Kazumasa Sakamoto 54
3 SUMMER STORY {JPN} 3 L Kanta Taniuchi (2) Yukiharu Shimada 54
4 A SHIN PERIDOT {JPN} 1 L Kakeru Oki (6) Nobuhiro Onodera 54
5 SALSA ROMANTICA {JPN} 2 L 1/2 Sho Yoshii (8) Hiroyuki Matsura 54
6 NORTH HAMANASU {JPN} 2 L 1/2 Taisei Nakahara (3) Hideyo Yoneta 54
7 KATTOBI HOKKI MAN {JPN} 2 L 1/2 Masaki Segawa (7) Takashi Kubosugi 56
8 MIHARUNRUN {JPN} 2 L 1/2 Naoki Hommura (5) Takatoshi Takaiwa 54
9 KEIGUNNO IKKAKU {JPN} 2 L 1/2 Ryuji Tatsushiro (9) Yukiharu Shimada 54
10 MISS HIKARI {JPN} 2 L 1/2 Shunsuke Ishikawa (4) KEIJI NAKAMICHI 54

page n°1/1
début    page précédente    page suivante    fin