FICHE CHEVAL
RANRYO O {JPN}
RANRYO O {JPN}
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Entraineur  
plat
Sexe / Age 6 ANS / MALE Origines Pyro - Fabulous Time 
Proprietaire Musique 4p 10p 1p (23) 6p 2p 2p
15 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 11-323252-Plat - 2000m
10 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SAYONO NATURE {JPN} Keita Nishi (1) Hidemitsu Sakai 57
2 BADENWEILER {JPN} Taito Mori (2) KATSUYOSHI UCHIDA 57
3 SEIKA METEO POLIS {JPN} Hiroto Yoshihara (7) KAZUO WATANABE 57
4 RANRYO O {JPN} Kota Motohashi (6) SATOSHI KOKUBO 57
5 MIYAGI ZAO {JPN} Masaaki Kuwamura (3) Jyumpei Morishita 57
6 HERO CALL {JPN} Takayuki Yano (4) SATOSHI KOKUBO 57
7 CASTLE TOP {JPN} Yoshiki Yamada (9) NOBUHIRO SHIBUYA 57
8 KITANO OCTOPUS {JPN} Shun Ishizaki (5) TAKASHI HARITA 57
9 MARS INDY {JPN} Ryo Fujita (10) Kazumasa Sakamoto 57
09 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 11-156269-Plat - 1800m
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SAYONO NATURE {JPN} Keita Nishi (10) Hidemitsu Sakai 56
2 HERO CALL {JPN} Hiroto Yoshihara (6) SATOSHI KOKUBO 57
3 NANSEI WHITE {JPN} Takayuki Yano (12) Hideyo Yoneta 55
4 MANDARIN HERO {JPN} Norifumi Mikamoto (8) TERUNOBU FUJITA 57
5 COPANO JACKEY {JPN} Taito Mori (1) Katsunori Arayama 57
6 AIR ALMAS {JPN} Kenji Okamura (11) TAKAYUKI HAYASHI 57
7 BRIG O'DOON {JPN} Masashige Honda (2) KAZUO WATANABE 57
8 MIYAGI ZAO {JPN} Masaaki Kuwamura (4) Jyumpei Morishita 57
9 SALSA LEIA {JPN} Ryuji Tatsushiro (7) CHIAKI HORI 55
10 RANRYO O {JPN} Kota Motohashi (5) SATOSHI KOKUBO 59
11 SHINY ROCK {JPN} Ryo Fujita (13) CHIAKI HORI 57
12 RED SOLDADO {JPN} Tadanari Konno (3) Katsunori Arayama 57
24 JANVIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 11-233546-Plat - 2600m
15 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 RANRYO O {JPN} Kota Motohashi (15) SATOSHI KOKUBO 56
2 SEIKA METEO POLIS {JPN} Hiroto Yoshihara (8) KAZUO WATANABE 57
3 MIYAGI ZAO {JPN} Masaaki Kuwamura (14) Jyumpei Morishita 56
4 KILE {JPN} Norifumi Mikamoto (13) SATOSHI KOKUBO 57
5 DOS HEARTS {JPN} Takayuki Yano (12) Masahiro Fukuda 54
6 VERTEX {JPN} TSUBASA SASAGAWA (10) TERUNOBU FUJITA 56
7 INTENSE REFLET {JPN} Katsuto Maruno (11) Hirotsugu Ozawa 54
8 MATERIAL GIRL {JPN} Keita Nishi (6) SATOSHI KOKUBO 52
9 A SHIN PISTON {JPN} Yoichi Ando (9) TERUNOBU FUJITA 52
10 COSMO POPOLARITA {JPN} Joji Wada (7) Takemi Munakata 52
11 MANGAN {JPN} Naoki Machida (5) KATSUO ISHII 56
12 TOSEN BULL {JPN} Shun Ishizaki (3) TAKANORI YAMANAKA 56
13 GHOST {JPN} Seiji Yamazaki (2) TERUNOBU FUJITA 54
14 KANEKOME NOBORU {JPN} Genki Fujimoto (4) YOSHIHIRO SAWA 52
15 AL SATWA {JPN} Masayoshi Aoyagi (1) Kazuma Hashimoto 56
07 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 11-231766-Plat - 1800m
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SAYONO NATURE {JPN} Keita Nishi (2) Hidemitsu Sakai 54
2 LIGHT WARRIOR {JPN} Takayuki Yano (4) KATSUYOSHI UCHIDA 58
3 LORD REGALIS {JPN} Genta Ochiai (12) MITSUHIRO OKABAYASHI 57
4 DIEU DU VIN {JPN} Norifumi Mikamoto (3) Hidemitsu Sakai 57
5 SUAVE ARAMIS {JPN} Taito Mori (10) Katsunori Arayama 57
6 RANRYO O {JPN} Kota Motohashi (16) SATOSHI KOKUBO 57
7 GIGA KING {JPN} Joji Wada (6) TAKAHIRO INAMASU 57
8 KILE {JPN} Hiiro Muro (1) SATOSHI KOKUBO 58
9 DUE PROCESS {JPN} Ryo Fujita (13) Satoshi Fukunaga 57
10 COSMO POPOLARITA {JPN} Masaaki Kuwamura (8) Takemi Munakata 53
11 MIYAGI ZAO {JPN} Tadanari Konno (15) Jyumpei Morishita 57
12 EVERYONE BLACK {JPN} Genki Fujimoto (9) YUYA YAMAZAKI 57
13 MANGAN {JPN} Seiji Yamazaki (7) KATSUO ISHII 57
14 REBAKE FULL CITY {JPN} TSUBASA SASAGAWA (14) Takemi Munakata 52
15 CASINO FOUNTAIN {JPN} Ryoya Sawada (11) TAKAYUKI YAMASHITA 57
15 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 11-265791-Plat - 1600m
8 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SMILE WE {JPN} Takayuki Yano (2) TAKASHI HARITA 58
2 RANRYO O {JPN} Kota Motohashi (5) SATOSHI KOKUBO 57
3 DIEU DU VIN {JPN} Norifumi Mikamoto (8) Hidemitsu Sakai 57
4 SOLISTE THUNDER {JPN} Joji Wada (1) Satoshi Fukunaga 57
5 SAYONO GLORY {JPN} Ryoya Sawada (3) SHINSUKE KUDO 57
6 EYEWALL {JPN} Taito Mori (6) TAKASHI MIZUNO 57
7 ALAIN BAROWS {JPN} TSUBASA SASAGAWA (7) MASATO HAYASHI 57
8 JOHANN {JPN} Masaaki Kuwamura (4) TAKAYUKI YAMASHITA 57
18 OCTOBRE 2023-JPN-URAWA
RACE 11-129122-Plat - 2000m
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 JOEL {JPN} Tokoro Hotaru (10) TAKASHI HARITA 58
2 RANRYO O {JPN} Kota Motohashi (3) SATOSHI KOKUBO 58
3 YOUR HISTORY {JPN} Akira Harita (6) TAKAYUKI YAMASHITA 58
4 AILES DU COURAGE {JPN} Masashige Honda (2) Masakazu Kawashima 58
5 VERTEX {JPN} TSUBASA SASAGAWA (5) TERUNOBU FUJITA 58
6 MIYAGI ZAO {JPN} Tadanari Konno (9) Jyumpei Morishita 58
7 MANGAN {JPN} Hiroto Yoshihara (4) KATSUO ISHII 58
8 COPANO JACKEY {JPN} Taito Mori (7) Katsunori Arayama 58
9 KILE {JPN} Norifumi Mikamoto (12) SATOSHI KOKUBO 58
10 COSMO SEIRYU {JPN} Dai Okada (8) Yumiko Iriguchi 56
11 AUVERGNE {JPN} Mai Fukuhara (1) Maki Hirayama 58
12 NAMURA KAMETARO {JPN} Hisayoshi Higashihara (11) Motohiro Akamine 58

page n°1/1
début    page précédente    page suivante    fin