FICHE CHEVAL
PROSPERO {JPN}
PROSPERO {JPN}
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Entraineur  
plat
Sexe / Age 7 ANS / MALE Origines Real Impact (jpn) - Love Fairy (jpn) 
Proprietaire Kensei Murakami Musique 3p 12p 9p (23) 4p 1p (22) 6p
15 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-13548-Plat - 1200m - Classe 1
15 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 GOLDEN REAL {JPN} Sho Yoshii (12) Naoyuki Matoba 56
2 MATERA HACHI ICHI {JPN} Ryo Nobata (7) YASUMASA KURITA 56
3 PROSPERO {JPN} Hiroto Yoshihara (9) Satoshi Fukunaga 56
4 RHEIN ANGEL {JPN} Kota Motohashi (6) Hiroshi Takami 54
5 VENEZIA FLAVOR {JPN} Keita Nishi (10) Hidemitsu Sakai 54
6 ARIA PAMINA {JPN} Taito Mori (4) KEIJI NAKAMICHI 54
7 INAHO {JPN} Ryota Sugawara (1) YUTAKA TSUJINO 53
8 CANTERBURY HOPE {JPN} Kenji Okamura (5) SHIGERU ENDO 56
9 WING WIND {JPN} Kota Tanaka (3) Kazuma Hashimoto 53
10 EUCALYPTUS {JPN} Taisei Nakahara (11) Hideyo Yoneta 56
11 ANNINDOFU {JPN} Joji Wada (2) Motohiro Akamine 56
12 KAFUJI TAURUS {JPN} Riku Takami (15) Hiroyuki Matsura 53
13 LEVER LE RIDEAU {JPN} Ryo Fujita (13) Takashi Kubosugi 56
14 T O CLAIR {JPN} Kenta Endo (8) Tadaaki Sasaki 56
15 SAND EMPRESS {JPN} TSUBASA SASAGAWA (14) TERUNOBU FUJITA 54
26 FEVRIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-14379-Plat - 1200m - Classe 1
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SNIPE FLAVOR {JPN} Joji Wada (11) Hidemitsu Sakai 56
2 CLAIR JACK {JPN} Sho Yoshii (9) Naoyuki Matoba 56
3 JUNE SHUTTLE {JPN} Ryo Nobata (13) Keiyuki Suzuki 56
4 KA NOA LADY {JPN} Genki Fujimoto (6) Yuta Ebina 54
5 DETONATOR {JPN} TSUBASA SASAGAWA (4) Satoshi Fukunaga 54
6 BURST OF COLOUR {JPN} Ryo Fujita (12) Kenji Tsukioka 56
7 BELIEVE HORSE {JPN} Ryuji Tatsushiro (8) Makoto Ichimura 56
8 BLADE RUNNER {JPN} Ryota Sugawara (14) YUTAKA TSUJINO 53
9 HADES BRAIN {JPN} Hisayoshi Higashihara (16) Akihiko Syoji 56
10 AMPHORA {JPN} Taito Mori (3) CHIAKI HORI 54
11 WING WIND {JPN} Kota Tanaka (1) Kazuma Hashimoto 53
12 PROSPERO {JPN} Keita Nishi (5) Satoshi Fukunaga 56
13 SYM ARMATURA {JPN} Taisei Nakahara (10) Hiroyuki Inoue 56
14 SABRETOOTH {JPN} Shunsuke Ishikawa (15) Kiyoaki Takahashi 56
15 SPEED STAR {JPN} Sho Kizawa (7) Yoriaki Murakami 51
16 WHITE SHARK {JPN} Kanta Taniuchi (2) Kazuya Omiya 51
11 FEVRIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-14379-Plat - 1200m - Classe 1
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 MARUYO JORDAN {JPN} Ryo Nobata (13) Motohiro Akamine 56
2 SYM ARMATURA {JPN} Taisei Nakahara (3) Hiroyuki Inoue 56
3 BELIEVE HORSE {JPN} Ryuji Tatsushiro (6) Makoto Ichimura 56
4 BURST OF COLOUR {JPN} Ryo Fujita (4) Kenji Tsukioka 56
5 TONY PRINCE {JPN} Shunsuke Ishikawa (11) Kiyoaki Takahashi 56
6 BIG SHOT {JPN} Joji Wada (5) Keiyuki Suzuki 56
7 TAISEI ELFIN {JPN} Ryoma Kimatsuka (1) YASUMASA KURITA 53
8 CAVALL {JPN} Kenji Okamura (7) Motohiro Akamine 56
9 PROSPERO {JPN} Taito Mori (10) Satoshi Fukunaga 56
10 T O CLAIR {JPN} Kenta Endo (9) Tadaaki Sasaki 56
11 SPLASH {JPN} Masashige Honda (12) Yuta Ebina 54
12 SPEED STAR {JPN} Genki Fujimoto (2) Yoriaki Murakami 54
13 AMPHORA {JPN} Keita Nishi (8) CHIAKI HORI 54
08 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-14129-Plat - 1200m - Classe 1
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ESPRIT ALADDIN {JPN} Takayuki Yano (1) YOSHIHIRO SAWA 56
2 SUPER LUCKY {JPN} Ryo Fujita (6) TERUNOBU FUJITA 56
3 SHARK SHINY {JPN} Ryo Nobata (7) Takatoshi Takaiwa 56
4 PROSPERO {JPN} Taito Mori (12) Satoshi Fukunaga 56
5 OUT RAISING {JPN} Masaaki Kuwamura (8) Kazunobu Suda 56
5 YAMANO RICH {JPN} Sho Yoshii (15) Yoichi Sasaki 54
7 ABEL BAROWS {JPN} Ryuji Tatsushiro (9) Yoriaki Murakami 56
8 COPANO MONARCA {JPN} Tadanari Konno (14) Ryo Akamine 54
9 SPLASH {JPN} Masashige Honda (2) Yuta Ebina 54
10 LIEN MAY {JPN} Shohei Nakamura (5) NOBUYUKI KUBOTA 56
11 CANTERBURY HOPE {JPN} Kenji Okamura (13) SHIGERU ENDO 56
12 CAVALL {JPN} Ryota Sugawara (4) Motohiro Akamine 55
13 T'S APEX {JPN} Kanta Taniuchi (16) Yukiharu Shimada 51
14 MALACCA FLAVOR {JPN} Joji Wada (10) Satoshi Fukunaga 56
15 GRAVITY MODEL {JPN} Genta Ochiai (11) TERUNOBU FUJITA 56
31 OCTOBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-14431-Plat - 1200m - Classe 1
14 PARTANTS - 1 L 3/4- 1/2 L- CTE TETE- 3 L 1/2- 1 L 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 PROSPERO {JPN} Taito Mori (11) Satoshi Fukunaga 56
2 T'S APEX {JPN} 1 L 3/4 Kanta Taniuchi (13) Yukiharu Shimada 51
3 SHARK SHINY {JPN} 1/2 L Ryo Nobata (14) Takatoshi Takaiwa 56
4 KATSUNO THANK YOU {JPN} CTE TETE Genki Fujimoto (4) Kazumasa Sakamoto 56
5 EUCALYPTUS {JPN} 3 L 1/2 TSUBASA SASAGAWA (7) Hideyo Yoneta 55
6 IPPIN {JPN} 1 L 1/2 Akira Harita (10) Masahiro Uesugi 56
7 SPLASH {JPN} 1 L 1/2 Masashige Honda (2) Yuta Ebina 54
8 FEUER {JPN} 1 L 1/2 Sho Yoshii (5) Ryuichi Yoshii 56
9 FOR RICHARD {JPN} 1 L 1/2 Ryoma Kimatsuka (6) Takashi Kubosugi 54
10 TOSEN AMANDA {JPN} 1 L 1/2 Kenta Endo (3) NOBUYUKI KUBOTA 54
11 RYUNO TIGER {JPN} 1 L 1/2 Hiroshi Chida (8) Hiroshi Takami 56
12 BIG ROSY ROOF {JPN} 1 L 1/2 Shunsuke Ishikawa (1) Hiroyuki Inoue 54
13 MASTER KEY {JPN} 1 L 1/2 Kota Motohashi (12) Hiroshi Takami 56
31 DECEMBRE 2022-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-34263-Plat - Pur Sang - 1000m - Piste Dirt
12 PARTANTS - 0'59"5 - 3/4 -1 -3/4 -CTT -1 -1/2 -4 -1/2 -3/4 -1 -2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 BUILD UP {JPN} Wada Joji (6) Naoyuki Matoba 57
2 WYNWOOD {JPN} 3/4 Ryota Sugawara (9) TERUNOBU FUJITA 57
3 SEI BROCKEN {JPN} 1 TSUBASA SASAGAWA (4) Hideyo Yoneta 55
4 JUNE STATUS {JPN} 3/4 Yuki Eriguchi (12) Keiyuki Suzuki 57
5 CAN YOU KISS {JPN} CTT Ryo Fujita (8) Hiromitsu Kurita 55
6 PROSPERO {JPN} 1 Niihara Shuma (5) Satoshi Fukunaga 55
7 NAC FALCON {JPN} 1/2 Ryuji Tatsushiro (10) Shin Tachibana 57
8 MATERA FLAVOR {JPN} 4 Keita Nishi (3) Satoshi Fukunaga 57
9 LIKE MAGIC {JPN} 1/2 Kenji Okamura (1) Hiromitsu Kurita 55
10 MR ULANOV {JPN} 3/4 Ryo Novata (11) Motohiro Akamine 55
11 IKUNO MIRAI {JPN} 1 Shun Ishizaki (2) SHIGERU ENDO 57
12 SEGRETO CITY {JPN} 2 Fumio Matoba (7) Hiroyuki Inoue 57

page n°1/1
début    page précédente    page suivante    fin