FICHE CHEVAL
PRIMERA CLASE {JPN}
PRIMERA CLASE {JPN}
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Entraineur  
plat
Sexe / Age 6 ANS / MALE Origines Admire Max - Quatre Quarts 
Proprietaire Yoshio Suzuki Musique 3p 2p 2p 6p 10p 4p 3p 14p (23) 9p 3p
05 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-13364-Plat - 1600m - Classe 1
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 KOGEN MARS {JPN} Shunsuke Ishikawa (2) Hiroyuki Inoue 56
2 CAPTAIN FUJI {JPN} Sho Yoshii (13) Naoyuki Matoba 56
3 PRIMERA CLASE {JPN} Ryo Nobata (7) Minoru Asakura 56
4 SHOT OF THE DAY {JPN} Takayuki Yano (11) Makoto Ichimura 56
5 MEINER BOMBER {JPN} Joji Wada (3) Kazumasa Sakamoto 56
6 SCINTILLIO {JPN} Ryuji Tatsushiro (14) Keiyuki Suzuki 56
7 RAVISH {JPN} Taito Mori (5) TAKAKAZU SASO 56
8 PRECISE NEEDLE {JPN} Hisayoshi Higashihara (8) Motohiro Akamine 56
9 HIMINO ICHISHIRO {JPN} Reo Yokogawa (6) Hiroshi Takami 56
10 FELICE RALLY {JPN} Ryota Sugawara (10) Hitoshi Horie 55
11 RAISE YOUR LIMIT {JPN} Riku Takami (12) Hiroyuki Matsura 54
12 T O DURIAN {JPN} Ryo Fujita (9) KEIJI NAKAMICHI 54
15 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-13548-Plat - 1600m - Classe 1
13 PARTANTS - 2 L- 1 L- 1 L- ENC- TETE- 3 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 JACK AVANTI {JPN} Yoichi Ando (3) Shin Tachibana 56
2 PRIMERA CLASE {JPN} 2 L Ryo Nobata (9) Minoru Asakura 56
3 RAVISH {JPN} 1 L Taito Mori (11) TAKAKAZU SASO 56
4 COSMO CONQUEST {JPN} 1 L Tadanari Konno (5) Shin Tachibana 56
5 LAS BRISAS {JPN} ENC TSUBASA SASAGAWA (8) Kenji Tsukioka 56
6 CAPTAIN FUJI {JPN} TETE Sho Yoshii (10) Naoyuki Matoba 56
7 ECORO TITAN {JPN} 3 L Kota Motohashi (13) Shin Tachibana 56
8 RAGING THRUST {JPN} 3 L Riku Takami (12) TERUNOBU FUJITA 53
9 SEED THE BREAK {JPN} 3 L Genki Fujimoto (6) Kazumasa Sakamoto 56
10 RAPIDE {JPN} 3 L Joji Wada (4) Yuta Ebina 56
11 PRESTO BAROWS {JPN} 3 L Hiroto Yoshihara (2) Satoshi Fukunaga 56
12 HIMINO ICHISHIRO {JPN} 3 L Ryota Sugawara (1) Hiroshi Takami 55
13 COSMO GINGA {JPN} 3 L Kakeru Oki (7) Nobuhiro Onodera 54
26 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-11644-Plat - 1600m - Classe 2
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 CAPTAIN FUJI {JPN} Sho Yoshii (8) Naoyuki Matoba 56
2 PRIMERA CLASE {JPN} Ryo Nobata (9) Minoru Asakura 56
3 COSMO CONQUEST {JPN} Tadanari Konno (1) Shin Tachibana 56
4 JACK AVANTI {JPN} Yoichi Ando (6) Shin Tachibana 56
5 TUITION {JPN} Keita Nishi (2) Masato Tanaka 56
6 TEMPO RUBATO {JPN} Ryuji Tatsushiro (4) Tomohiro Arai 54
7 SPIDER BAROWS {JPN} Norifumi Mikamoto (10) Satoshi Fukunaga 56
8 GENIE {JPN} Kanta Taniuchi (13) Jyumpei Morishita 54
9 HONU {JPN} Masashige Honda (7) Makoto Ichimura 56
10 FELICE RALLY {JPN} Shu Niihara (12) Hitoshi Horie 56
11 GAME BALL {JPN} Joji Wada (11) Hiroyuki Matsura 56
12 CANNOLI {JPN} Takahashi Yu (5) Keiyuki Suzuki 51
13 WATASHIWA MAJO {JPN} Ryo Fujita (3) Kiyoaki Takahashi 54
12 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-11644-Plat - 1600m - Classe 2
11 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 TOA KALAKAUA {JPN} Ryo Fujita (8) Kazumasa Sakamoto 56
2 CAPTAIN FUJI {JPN} Sho Yoshii (10) Naoyuki Matoba 56
3 JACK AVANTI {JPN} Yoichi Ando (3) Shin Tachibana 56
4 YOSHINO ROSE {JPN} Keita Nishi (4) KAZUO WATANABE 54
5 GENIE {JPN} TSUBASA SASAGAWA (9) Jyumpei Morishita 56
6 PRIMERA CLASE {JPN} Ryo Nobata (1) Minoru Asakura 56
7 THURSTON TRUST {JPN} Tadanari Konno (5) Shin Tachibana 56
8 WATASHIWA MAJO {JPN} Ryuji Tatsushiro (11) Kiyoaki Takahashi 54
9 FELICE RALLY {JPN} Ryota Sugawara (6) Hitoshi Horie 55
10 LIEN MAY {JPN} Hisayoshi Higashihara (2) Motohiro Akamine 56
11 GAME BALL {JPN} Joji Wada (7) Hiroyuki Matsura 56
22 MARS 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-11679-Plat - 1600m - Classe 2
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 NAMURA LEO {JPN} Taito Mori (2) Masahiro Fukuda 56
2 JACK AVANTI {JPN} Yoichi Ando (7) Shin Tachibana 56
3 ECORO TITAN {JPN} Sho Yoshii (3) Shin Tachibana 56
4 KOGEN MARS {JPN} Hiroshi Chida (5) Hiroyuki Inoue 56
5 TOA KALAKAUA {JPN} Ryo Fujita (12) Kazumasa Sakamoto 56
6 BONIFACIO {JPN} Takayuki Yano (10) Kazuhisa Naya 56
7 SPIDER BAROWS {JPN} Norifumi Mikamoto (11) Satoshi Fukunaga 56
8 GENIE {JPN} Shun Ishizaki (8) Jyumpei Morishita 56
9 ROAD OF SHADOW {JPN} Riku Takami (1) Yuta Ebina 53
10 PRIMERA CLASE {JPN} Ryo Nobata (14) Minoru Asakura 56
11 FRIEND KING {JPN} Joji Wada (13) Takashi Kubosugi 56
12 TEMPO RUBATO {JPN} Ryuji Tatsushiro (9) Tomohiro Arai 54
13 HIDAKA HONSEN {JPN} Genki Fujimoto (4) Kazumasa Sakamoto 54
14 T'S ISLAND {JPN} SEIKI TAKANO (6) Takano Tsuyoshi 54
01 MARS 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-11982-Plat - 1600m - Classe 2
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 LONGING TIME {JPN} Takayuki Yano (4) Naoyuki Matoba 56
2 BAIARDO {JPN} TSUBASA SASAGAWA (5) Jyumpei Morishita 56
3 BIANCA {JPN} Sho Yoshii (11) Kazuya Omiya 54
4 PRIMERA CLASE {JPN} Ryo Nobata (10) Minoru Asakura 56
5 FELICE RALLY {JPN} Ryota Sugawara (13) Hitoshi Horie 55
6 GAME BALL {JPN} Joji Wada (9) Hiroyuki Matsura 56
7 HIDAKA HONSEN {JPN} Ryo Fujita (6) Kazumasa Sakamoto 54
8 KOGEN MARS {JPN} Hiroshi Chida (3) Hiroyuki Inoue 56
9 TEMPO RUBATO {JPN} Ryuji Tatsushiro (7) Tomohiro Arai 54
10 SHINTO YANG KIHI {JPN} Shu Niihara (2) Masato Tanaka 54
11 MILADY {JPN} Shohei Nakamura (14) Yoriaki Murakami 54
12 GENIE {JPN} Masashige Honda (8) Jyumpei Morishita 56
13 ROAD OF SHADOW {JPN} HATTORI T. (12) Yuta Ebina 56
14 MAPLE LEAF RAG {JPN} Keita Nishi (1) Hidemitsu Sakai 54
16 FEVRIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-11982-Plat - 1600m - Classe 2
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ROSEN WOLF {JPN} Taito Mori (12) TAKAKAZU SASO 56
2 BAIARDO {JPN} Takayuki Yano (10) Jyumpei Morishita 56
3 PRIMERA CLASE {JPN} Ryo Nobata (8) Minoru Asakura 56
4 LONGING NICE {JPN} Joji Wada (13) Naoyuki Matoba 56
5 J K ULURU {JPN} Ryuji Tatsushiro (4) Ryuichi Yoshii 54
6 ESPRESSO {JPN} Riku Takami (2) Hiroshi Takami 53
7 MARUYO SOTA {JPN} Hiroshi Chida (1) Yoriaki Murakami 56
8 PIEDRA AGUILA {JPN} Yoichi Ando (3) TERUNOBU FUJITA 56
9 FLORIANO {JPN} Taiga Kurihara (7) Kazuma Hashimoto 54
10 WIN TROUVERE {JPN} Shohei Nakamura (11) Akihiko Syoji 56
11 AINO GIVERNY {JPN} Naoki Hommura (5) Takatoshi Takaiwa 54
12 SURF SHAPER {JPN} Masahiro Matsuzaki (6) NOBUYUKI KUBOTA 56
12 CARTOUCHE {JPN} Hisayoshi Higashihara (9) NOBUYUKI KUBOTA 56
26 JANVIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-11865-Plat - 1600m - Classe 2
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 MOZU YUGA {JPN} Sho Yoshii (5) Hiroyuki Matsura 56
2 MEINER BOMBER {JPN} Ryo Fujita (13) Kazumasa Sakamoto 56
3 BAKUSHIN FORWARD {JPN} TSUBASA SASAGAWA (11) Masahiro Fukuda 56
4 ROAD OF SHADOW {JPN} HATTORI T. (12) Yuta Ebina 56
5 TEMPO RUBATO {JPN} Ryuji Tatsushiro (1) Tomohiro Arai 54
6 CURTAIN JEWEL {JPN} Ryota Sugawara (8) CHIAKI HORI 53
7 SHOT OF THE DAY {JPN} Taito Mori (2) Makoto Ichimura 56
8 GAME BALL {JPN} Naoki Machida (7) Hiroyuki Matsura 56
9 PIEDRA AGUILA {JPN} Yoichi Ando (14) TERUNOBU FUJITA 56
10 FELICE RALLY {JPN} Taiga Kurihara (3) Hitoshi Horie 56
11 TAIKI MONSTRE {JPN} Taisei Nakahara (6) Hideyo Yoneta 56
12 SHINTO YANG KIHI {JPN} Shu Niihara (4) Masato Tanaka 54
13 MARTIEN {JPN} Masashige Honda (10) Jyumpei Morishita 56
14 PRIMERA CLASE {JPN} Ryo Nobata (9) Minoru Asakura 56
30 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-14129-Plat - 1600m - Classe 1
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SHONAN OBVIOUS {JPN} Seiji Yamazaki (4) Hidemitsu Sakai 56
2 YOU HINATA {JPN} Genki Fujimoto (8) Yoriaki Murakami 54
3 NEXT BREAK {JPN} TSUBASA SASAGAWA (13) Hideyo Yoneta 56
4 MOZU YUGA {JPN} Sho Yoshii (2) Hiroyuki Matsura 56
5 ROAD OF SHADOW {JPN} Genta Ochiai (3) Yuta Ebina 56
6 RAGING THRUST {JPN} Yoichi Ando (14) TERUNOBU FUJITA 56
7 DAVIDII {JPN} Yuki Eriguchi (1) Keiyuki Suzuki 56
8 J K ULURU {JPN} Ryuji Tatsushiro (5) Ryuichi Yoshii 54
9 PRIMERA CLASE {JPN} Ryo Nobata (7) Minoru Asakura 56
10 RAVISH {JPN} Taito Mori (9) TAKAKAZU SASO 56
11 GOD IMPULSE {JPN} Kanta Taniuchi (6) Ryuichi Yoshii 53
12 GUMBOOTS DANCE {JPN} Shu Niihara (11) KEIJI NAKAMICHI 56
13 BAHIA {JPN} Fumio Matoba (10) Ryo Akamine 56
14 SHINY SENSE {JPN} Yuji Iwahashi (12) CHIAKI HORI 56
07 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-14129-Plat - 1600m - Classe 1
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 UN TRESOR {JPN} Keita Nishi (8) Masato Tanaka 56
2 HIGH POWER ZENKAI {JPN} Takayuki Yano (12) Naoyuki Matoba 56
3 PRIMERA CLASE {JPN} Ryo Nobata (7) Minoru Asakura 56
4 MOZU YUGA {JPN} Sho Yoshii (3) Hiroyuki Matsura 56
5 PERPETUEL {JPN} Yoichi Ando (4) TERUNOBU FUJITA 56
6 SEED THE BREAK {JPN} Genki Fujimoto (10) Kazumasa Sakamoto 56
7 ROAD OF SHADOW {JPN} Genta Ochiai (9) Yuta Ebina 56
8 EARTH DANCE WREN {JPN} Hiroshi Chida (5) Kazuhisa Naya 56
9 ECORO TITAN {JPN} Ryo Fujita (6) Shin Tachibana 56
10 GUMBOOTS DANCE {JPN} Shu Niihara (14) KEIJI NAKAMICHI 56
11 FELICE RALLY {JPN} Joji Wada (1) Hitoshi Horie 56
12 BEST LEON {JPN} Ryota Sugawara (13) Kazuma Hashimoto 55
13 SHINY SENSE {JPN} Ryuji Tatsushiro (2) CHIAKI HORI 56
14 PRESTO STAR {JPN} Kota Motohashi (11) Hiroshi Takami 56

page n°1/1
début    page précédente    page suivante    fin