FICHE CHEVAL
PRESTO STELLA {JPN}
PRESTO STELLA {JPN}
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Entraineur  
plat
Sexe / Age 4 ANS / MALE Origines Apollo Kingdom - Sumiyoshi Ruby 
Proprietaire Musique 1p 2p 3p 1p (23) 8p 1p 8p 12p 1p
05 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-13364-Plat - 1400m - Classe 1
11 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 PRESTO STELLA {JPN} Kota Motohashi (8) Hiroshi Takami 56
2 SHINTO HANANO RAN {JPN} TSUBASA SASAGAWA (6) Masato Tanaka 54
3 ANNINDOFU {JPN} Reo Yokogawa (11) Motohiro Akamine 56
4 NEXT BREAK {JPN} Seiji Yamazaki (10) Hideyo Yoneta 56
5 HERMOSA MIO {JPN} Taito Mori (1) Kazuma Hashimoto 54
6 KATSUNO THANK YOU {JPN} Masashige Honda (2) Kazumasa Sakamoto 56
7 SABUNO CHANCE {JPN} Ryota Sugawara (3) CHIAKI HORI 53
8 BIANCA {JPN} Sho Yoshii (4) Kazuya Omiya 54
9 JOLLY HARMONY {JPN} Yoichi Ando (5) Naoyuki Matoba 54
10 COSMO GINGA {JPN} Nobuhiko Sanrindo (7) Nobuhiro Onodera 54
11 NOBLE COAST {JPN} Masaki Segawa (9) Kenji Tsukioka 54
15 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-13548-Plat - 1400m - Classe 1
12 PARTANTS - 3 L 1/2- 1 L- 2 L 1/2- ENC- NEZ- 1/2 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 JET SPEED {JPN} Keita Nishi (3) Hidemitsu Sakai 56
2 PRESTO STELLA {JPN} 3 L 1/2 Kota Motohashi (12) Hiroshi Takami 56
3 LOVE ME MONACO {JPN} 1 L Genki Fujimoto (1) Ryo Akamine 54
4 BIANCA {JPN} 2 L 1/2 Sho Yoshii (2) Kazuya Omiya 54
5 GOD IMPULSE {JPN} ENC Ryuji Tatsushiro (9) Ryuichi Yoshii 56
6 MEINER BOMBER {JPN} NEZ Ryo Fujita (7) Kazumasa Sakamoto 56
7 SIFNOS {JPN} 1/2 L TSUBASA SASAGAWA (8) TAKAKAZU SASO 56
8 NEXT BREAK {JPN} 1/2 L Masashige Honda (11) Hideyo Yoneta 56
9 JOLLY HARMONY {JPN} 1/2 L Yoichi Ando (6) Naoyuki Matoba 54
10 SABUNO CHANCE {JPN} 1/2 L Ryota Sugawara (5) CHIAKI HORI 53
11 GROW FORCE {JPN} 1/2 L Masahiro Matsuzaki (10) Masahiro Uesugi 54
12 NOBLE COAST {JPN} 1/2 L Masaki Segawa (4) Kenji Tsukioka 54
12 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-11644-Plat - 1400m - Classe 2
11 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 JOLLY HARMONY {JPN} Yoichi Ando (3) Naoyuki Matoba 54
2 EUCALYPTUS {JPN} Taisei Nakahara (10) Hideyo Yoneta 56
3 PRESTO STELLA {JPN} Genki Fujimoto (9) Hiroshi Takami 56
4 WIN TROUVERE {JPN} Shohei Nakamura (1) Akihiko Syoji 56
5 ABEL BAROWS {JPN} Mai Fukuhara (11) Takashi Kubosugi 56
6 KATSUNO THANK YOU {JPN} Ryo Nobata (7) Kazumasa Sakamoto 56
7 SKY PEACE {JPN} Joji Wada (4) Kazunobu Suda 54
8 COPANO MONTANA {JPN} Shu Niihara (6) Hiroyuki Matsura 56
9 AUGMENTOR {JPN} Naoki Machida (8) Hideyo Yoneta 56
10 FACADE {JPN} Sho Yoshii (2) Ryuichi Yoshii 56
11 A'S QUEEN {JPN} Kanta Taniuchi (5) Yukiharu Shimada 52
21 MARS 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-11679-Plat - 1400m - Classe 2
11 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 PRESTO STELLA {JPN} Kota Motohashi (1) Hiroshi Takami 56
2 CAPTAIN FUJI {JPN} Riku Takami (3) Naoyuki Matoba 53
3 BEN HUR {JPN} Taito Mori (2) Kiyoaki Takahashi 56
4 ESPRESSO {JPN} Genki Fujimoto (8) Hiroshi Takami 56
5 RYUKI MARU {JPN} Yoichi Ando (6) Minoru Asakura 56
6 KUCHOMOZA KWA JUA {JPN} Joji Wada (10) Takemi Munakata 56
7 FORTUNATE {JPN} Masashige Honda (11) KEIJI NAKAMICHI 56
8 WIN IRENE {JPN} Ryo Nobata (7) Kazunobu Suda 54
9 JOUIR {JPN} Shoya Hozono (4) Yoriaki Murakami 56
10 JIN STAGE {JPN} Hisayoshi Higashihara (9) Motohiro Akamine 56
11 SURF SHAPER {JPN} Masahiro Matsuzaki (5) NOBUYUKI KUBOTA 56
17 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-11882-Plat - 1400m - Classe 2
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 LAVATERA RYUJU {JPN} Fumio Matoba (3) KENJI SANO 56
2 NEXT BREAK {JPN} TSUBASA SASAGAWA (13) Hideyo Yoneta 56
3 SKY PEACE {JPN} Masaaki Kuwamura (11) Kazunobu Suda 54
4 GLETSCHER {JPN} Taito Mori (7) Takano Tsuyoshi 56
5 BLADE RUNNER {JPN} Ryota Sugawara (12) YUTAKA TSUJINO 53
6 KOGEN MARS {JPN} Hiroshi Chida (2) Hiroyuki Inoue 56
7 BLUE HESTER {JPN} Shunsuke Ishikawa (10) NAOMITSU OKANO 56
8 PRESTO STELLA {JPN} Kota Motohashi (8) Hiroshi Takami 56
9 NEO ABBY {JPN} Ryuji Tatsushiro (6) Shin Tachibana 54
10 APOLLO MORRIGHAN {JPN} Ryo Nobata (9) Motohiro Akamine 54
11 MEINER SCHLAG {JPN} Joji Wada (14) Takemi Munakata 56
12 NIGHT PATROL {JPN} Takayuki Yano (1) Makoto Ichimura 56
13 CHEVREUSE {JPN} Kenji Okamura (5) Yoriaki Murakami 56
14 VAN CLEEF {JPN} Seiji Yamazaki (4) KAZUO WATANABE 56
01 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-12026-Plat - 1400m - Classe 2
10 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 PRESTO STELLA {JPN} Kota Motohashi (2) Hiroshi Takami 56
2 LAVATERA RYUJU {JPN} Fumio Matoba (3) KENJI SANO 56
3 KIBARU STAR {JPN} Ryo Nobata (9) Masahiro Uesugi 56
4 EXCELLENT MAN {JPN} Taito Mori (6) TAKAKAZU SASO 56
5 DADDY'S LOVING {JPN} Joji Wada (4) Hiroyuki Inoue 54
6 FLORAL ROMANCE {JPN} Kanta Taniuchi (5) Masato Tanaka 51
7 YORUNI KAKERU {JPN} Reo Yokogawa (7) Yukiharu Shimada 54
8 CHEVREUSE {JPN} Ryuji Tatsushiro (8) Yoriaki Murakami 56
9 HEARTHFIRE {JPN} Keita Nishi (10) Masahiro Fukuda 56
10 DEEP AGAIN {JPN} Tadanari Konno (1) Norio Watabe 56
04 OCTOBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-12026-Plat - 1600m - Classe 2
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 WIN TROUVERE {JPN} Ryo Fujita (4) KEIJI NAKAMICHI 56
2 LAVATERA RYUJU {JPN} Fumio Matoba (14) KENJI SANO 56
3 FRIEND KING {JPN} Joji Wada (1) Takashi Kubosugi 56
4 RUB' AL KHALI {JPN} Shunsuke Ishikawa (5) Kazuhisa Naya 56
5 APLOUN {JPN} Hiroshi Chida (2) Ryo Akamine 56
6 SERA STRAHL {JPN} Sho Yoshii (7) Ryuichi Yoshii 56
7 ASTROLOGY {JPN} Ryo Nobata (12) KENJI SANO 56
8 PRESTO STELLA {JPN} Kota Motohashi (3) Hiroshi Takami 56
9 FLORAL ROMANCE {JPN} Ryota Sugawara (11) Masato Tanaka 53
10 FUKU RICHARD {JPN} Kanta Taniuchi (6) Minoru Asakura 53
11 SHARK WARNING {JPN} Naoki Machida (13) HIDEKI SAKURAGI 56
12 M O SWEET {JPN} Kenji Okamura (8) Hitoshi Horie 54
13 FUKUNO CATTLEYA {JPN} Seiji Yamazaki (10) Takano Tsuyoshi 54
14 WASUREGATAMI {JPN} Aoi Shinoya (9) Norio Watabe 54
22 SEPTEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-18017-Plat - 3 ans - 1600m
14 PARTANTS - 1'42"50 -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 LEFLAIVE {JPN} TSUBASA SASAGAWA (11) Katsunori Arayama 56
2 GREATER HOPE {JPN} Ryo Novata (7) Kenji Tsukioka 56
3 TEMPO RUBATO {JPN} Ryuji Tatsushiro (13) Tomohiro Arai 54
4 WITH PHILIP {JPN} Yoichi Ando (14) TERUNOBU FUJITA 56
5 J K LONDON {JPN} Norifumi Mikamoto (3) KEIJI NAKAMICHI 56
6 JIKON {JPN} Masashige Honda (12) Jyumpei Morishita 56
7 FUKUNO CATTLEYA {JPN} Seiji Yamazaki (4) Takano Tsuyoshi 54
8 FUJI BLUE DIA {JPN} Taisei Nakahara (9) NAOMITSU OKANO 53
9 BRAVE CROWN {JPN} Taniuchi Kanta (10) Kiyoaki Takahashi 53
10 BEACH AIMMING {JPN} Wada Joji (8) TAKAKAZU SASO 56
11 MIKEY MAGIC {JPN} Naoki Machida (2) Masahiro Fukuda 56
12 PRESTO STELLA {JPN} Genki Fujimoto (6) Hiroshi Takami 56
13 WASUREGATAMI {JPN} Sho Yoshii (1) Norio Watabe 54
14 PHILIPPINE {JPN} Ryota Sugawara (5) Satoshi Fukunaga 54
25 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-24447-Plat - 3 ans - 1400m - Piste Dirt
14 PARTANTS - 1'29"1 - TETE -4 -9 -CTT -3/4 -1/2 -ENC -2 -2 1/2 -1 -ENC -1 3/4 -1 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 PRESTO STELLA {JPN} Masaki Segawa (7) Hiroshi Takami 56
2 J K LONDON {JPN} TETE Norifumi Mikamoto (5) KEIJI NAKAMICHI 56
3 BORA BORA FLAVOR {JPN} 4 Wada Joji (4) Kenji Tsukioka 56
4 FUKUSHIMANIA {JPN} 9 Taito Mori (3) Satoshi Fukunaga 56
5 SHINTO TAKESHI {JPN} CTT Ryota Sugawara (13) Masato Tanaka 56
6 SCHON BLUME {JPN} 3/4 TSUBASA SASAGAWA (14) Hideyo Yoneta 54
7 POSITION BATTLE {JPN} 1/2 Sho Yoshii (9) Hiroyuki Matsuura 56
8 NON SEMPAI {JPN} ENC Yoichiro Muro (10) Takatoshi Takaiwa 54
9 SKY OJI {JPN} 2 Naoki Machida (11) Masahiro Fukuda 56
10 PARFUM ROKKI {JPN} 2 1/2 Taisei Nakahara (1) Yuta Ebina 54
11 KATTOBI HOKKI MAN {JPN} 1 Niihara Shuma (12) Takashi Kubosugi 56
12 FOR KYUNDESU {JPN} ENC Kenji Okamura (8) Makoto Ichimura 54
13 CANARD {JPN} 1 3/4 Genki Fujimoto (6) Kazunobu Suda 56
14 MUSASHI KING {JPN} 1 1/2 Shun Ishizaki (2) YASUMASA KURITA 56

page n°1/1
début    page précédente    page suivante    fin