FICHE CHEVAL
NOBLE GLACIER {JPN}
NOBLE GLACIER {JPN}
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Entraineur  
plat
Sexe / Age 5 ANS / FEMELLE Origines Sinister Minister - Pisa No Ruby 
Proprietaire Nobuhiko Yoshiki Musique 8p 4p (23) 1p 3p 10p 4p 13p
06 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-11137-Plat - 1600m - Classe 2
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 HOKUTO BLUES {JPN} Taito Mori (2) HIDEKI SAKURAGI 54
2 SAPPHIRE SARAH {JPN} Keita Nishi (11) Mashima Daisuke 54
3 KITANO DAYJOB {JPN} Takayuki Yano (5) Masahiro Fukuda 56
4 MY EIGER {JPN} Riku Takami (6) TERUNOBU FUJITA 54
5 MEISHO BONGOCHI {JPN} Aoi Shinoya (13) Takatoshi Takaiwa 56
6 YUYU STARRY {JPN} Yoichi Ando (1) Kenji Tsukioka 54
7 LARGE FIELD {JPN} Nobuhiko Sanrindo (3) Nobuhiro Onodera 56
8 NOBLE GLACIER {JPN} Ryo Nobata (7) KENJI SANO 54
9 HAPPY TIME {JPN} Norifumi Mikamoto (12) Satoshi Fukunaga 56
10 LUISA {JPN} Ryota Sugawara (10) Hiroshi Takami 53
11 SHONAN TAVARUA {JPN} TSUBASA SASAGAWA (8) YOSHIHIRO SAWA 56
12 TAU SUAN {JPN} Yuki Eriguchi (9) KENJI SANO 56
13 SOPHIA COR {JPN} Ryo Fujita (14) Kazumasa Sakamoto 54
14 EIS KING {JPN} Joji Wada (4) Satoshi Fukunaga 56
15 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-11290-Plat - 1600m - Classe 2
11 PARTANTS - 2 L- 2 L- 5 L- 1 L- 6 L- 2 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SOUND ZOOM {JPN} Ryuji Tatsushiro (8) Keiyuki Suzuki 56
2 HOKUTO BLUES {JPN} 2 L Taito Mori (11) HIDEKI SAKURAGI 54
3 LUISA {JPN} 2 L Ryota Sugawara (1) Hiroshi Takami 53
4 NOBLE GLACIER {JPN} 5 L Ryo Nobata (6) KENJI SANO 54
5 SERA STRAHL {JPN} 1 L Ryo Fujita (5) Ryuichi Yoshii 56
6 EXPLORER {JPN} 6 L Shunsuke Ishikawa (4) Kazuhisa Naya 56
7 RIGHT MAN {JPN} 2 L Hisayoshi Higashihara (3) Motohiro Akamine 56
8 S C MAGELLAN {JPN} 2 L Kenta Endo (7) Tadaaki Sasaki 56
9 SOUTHERN SHORE {JPN} 2 L Takahashi Yu (10) Motohiro Akamine 51
10 APLOUN {JPN} 2 L Riku Takami (2) Ryo Akamine 53
17 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-11882-Plat - 1600m - Classe 2
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 NOBLE GLACIER {JPN} Ryo Nobata (9) KENJI SANO 54
2 MEINER KAGETSU {JPN} Sho Yoshii (11) Kazumasa Sakamoto 56
3 ZATOICHI {JPN} Kanta Taniuchi (2) Yukiharu Shimada 53
4 BEACH AIMMING {JPN} Kenji Okamura (4) TAKAKAZU SASO 56
5 T'S BRIGHT {JPN} Masaaki Kuwamura (7) Takano Tsuyoshi 54
6 JOUIR {JPN} Shoya Hozono (12) Yoriaki Murakami 56
7 POND WAVE {JPN} Masashige Honda (13) Minoru Asakura 54
8 POSIBLE {JPN} Ryota Sugawara (3) Hitoshi Horie 55
9 EN FACE ECHAPPER {JPN} Shohei Takahashi (10) Hisashi Sato 54
10 PHILIPPINE {JPN} Yoichi Ando (1) Satoshi Fukunaga 54
11 FUJI BLUE DIA {JPN} Shunsuke Ishikawa (8) NAOMITSU OKANO 54
12 RETRIEVE {JPN} Hiroshi Chida (5) Yoriaki Murakami 56
13 WISH UPON A STAR {JPN} Kota Tanaka (6) Nobuhiro Onodera 51
02 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-12026-Plat - 1600m - Classe 2
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 J K LONDON {JPN} Norifumi Mikamoto (2) KEIJI NAKAMICHI 56
2 PERPETUEL {JPN} Yoichi Ando (11) TERUNOBU FUJITA 56
3 NOBLE GLACIER {JPN} Ryo Nobata (7) KENJI SANO 54
4 BLADE RUNNER {JPN} Kakeru Oki (3) YUTAKA TSUJINO 51
5 BULLBEAR NANO {JPN} Joji Wada (12) Hiroyuki Matsura 56
6 TRANSCENDENTAL {JPN} Ryo Fujita (4) Kazumasa Sakamoto 56
7 GUILLERMO {JPN} Taito Mori (5) Masato Tanaka 56
8 BLUE HESTER {JPN} Taisei Nakahara (14) NAOMITSU OKANO 55
9 SYMBOLI TYPE {JPN} Shohei Nakamura (1) Yoriaki Murakami 56
10 STRAIGHT {JPN} Reo Yokogawa (10) Motohiro Akamine 54
11 NIGHT PATROL {JPN} Kanta Taniuchi (9) Makoto Ichimura 53
12 HARMONICA {JPN} Ryota Sugawara (6) Nobuhiro Onodera 53
13 MIKINOKARAKURIBAKO {JPN} Hiroshi Chida (8) Yoriaki Murakami 56
14 MEINER KAGETSU {JPN} Sho Yoshii (13) Kazumasa Sakamoto 56
05 OCTOBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-12026-Plat - 1200m - Classe 2
15 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 WHITE SHARK {JPN} Kanta Taniuchi (8) Kazuya Omiya 51
2 NEO ABBY {JPN} Ryuji Tatsushiro (11) Shin Tachibana 54
3 SYM ARMATURA {JPN} Hiroshi Chida (7) Hiroyuki Inoue 56
4 BRAVE SOUND {JPN} Sho Yoshii (2) Hiroyuki Matsura 56
4 BEAUTIFUL BELL {JPN} Genki Fujimoto (5) Yuta Ebina 54
6 MARUYO JORDAN {JPN} Ryota Sugawara (4) Motohiro Akamine 55
7 KEN RYUJO {JPN} Joji Wada (14) Keiyuki Suzuki 56
8 CARAMIA {JPN} Yuki Eriguchi (1) Kiyoaki Takahashi 54
9 ERI CROWN {JPN} Naoki Machida (3) YUTAKA TSUJINO 54
10 NOBLE GLACIER {JPN} Ryo Nobata (13) KENJI SANO 54
11 FUKUFUKUTENTEN {JPN} Norifumi Mikamoto (10) Jyumpei Morishita 54
12 NAC LEGEND {JPN} Ryo Fujita (15) Mitsugu Tachibana 56
13 NAZARE {JPN} Shu Niihara (12) Hiroyuki Matsura 53
14 KISS OF FIRE {JPN} TSUBASA SASAGAWA (6) Katsunori Arayama 54
15 GRASS CUADRA {JPN} Kota Motohashi (9) Masahiro Uesugi 56
19 SEPTEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-12011-Plat - 1200m - Classe 2
13 PARTANTS - 1'13"70 -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 BENINO FAIRY {JPN} Taniuchi Kanta (13) YOSHIHIRO SAWA 51
2 NEO ABBY {JPN} Ryuji Tatsushiro (9) Shin Tachibana 54
3 CARAMIA {JPN} Yuki Eriguchi (8) Kiyoaki Takahashi 54
4 NOBLE GLACIER {JPN} Ryo Novata (4) KENJI SANO 54
5 BRAVE SOUND {JPN} Sho Yoshii (7) Hiroyuki Matsura 56
6 NAZARE {JPN} Niihara Shuma (12) Hiroyuki Matsura 53
7 NAC LEGEND {JPN} Ryo Fujita (6) Mitsugu Tachibana 56
8 HAPPY ENDLESS {JPN} Ryota Sugawara (2) Kazuma Hashimoto 53
9 HOLY CAT {JPN} Keita Nishi (3) Masato Tanaka 56
10 VIRABHADRA {JPN} Genki Fujimoto (5) Kenji Tsukioka 56
11 ORB RUN {JPN} Ryouma Kimatsuka (10) Hiromitsu Kurita 54
12 DEEP AGAIN {JPN} Fumio Matoba (11) Norio Watabe 53
13 MEISHO MAKFI {JPN} Hisayoshi Higashihara (1) YASUMASA KURITA 56
24 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-14380-Plat - 1600m - Classe 2 - Piste Dirt
14 PARTANTS - 1'43"5 - 1/2 -1 -1 1/4 -1 3/4 -3/4 -1/2 -1/2 -1 1/4 -1 1/2 -1 1/2 -3 1/2 -3 -3 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SEOJOON {JPN} Yuki Eriguchi (8) Kiyoaki Takahashi 56
2 DIRECT FLIGHT {JPN} 1/2 Taito Mori (14) Kiyoaki Takahashi 56
3 TIME FALL {JPN} 1 Keita Nishi (9) Kazumasa Sakamoto 56
4 EAST RIVER {JPN} 1 1/4 Hisayoshi Higashihara (2) Motohiro Akamine 56
5 WIN SOPHIE {JPN} 1 3/4 Shohei Nakamura (1) Akihiko Shoji 54
6 SANO KOA {JPN} 3/4 Ryuji Tatsushiro (4) Minoru Asakura 56
7 SOPHIA COR {JPN} 1/2 Akira Harita (7) Kazumasa Sakamoto 54
8 GOD MODE {JPN} 1/2 Takayuki Yano (5) Makoto Ichimura 56
9 KOHAKU {JPN} 1 1/4 Shotaro Kawashima (10) YUTAKA TSUJINO 56
10 SHUSSHU {JPN} 1 1/2 Fumio Matoba (11) Norio Watanabe 56
11 ZATOICHI {JPN} 1 1/2 Taniuchi Kanta (13) Yukiharu Shimada 56
12 MEIJU SHINWA {JPN} 3 1/2 Taisei Nakahara (3) Morio Misaka 54
13 NOBLE GLACIER {JPN} 3 Yoichi Ando (6) KENJI SANO 54
14 EDELFORM {JPN} 3 1/2 Genki Fujimoto (12) Kiyoaki Takahashi 56

page n°1/1
début    page précédente    page suivante    fin