FICHE CHEVAL
NANSEI RAPID {JPN}
NANSEI RAPID {JPN}
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Entraineur  
plat
Sexe / Age 5 ANS / FEMELLE Origines The Factor - Casa Rosada 
Proprietaire Musique 5p (23) 14p 1p 1p 4p (22) 8p
15 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-47418-Plat - 1200m
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 LOWERING LOOKS {JPN} Yoichi Ando (15) Ryo Akamine 56
2 GALVANIZE {JPN} Norifumi Mikamoto (8) Hidemitsu Sakai 56
3 KITASAN BELEZA {JPN} Takayuki Yano (13) Hideyo Yoneta 54
4 UNA MONTANA ALTA {JPN} TSUBASA SASAGAWA (4) Yoichi Sasaki 56
5 NANSEI RAPID {JPN} Seiji Yamazaki (14) Hideyo Yoneta 54
6 LA PAIX LE CIEL {JPN} Kanta Taniuchi (5) KENJI SANO 54
7 KYOWA SAVIOR {JPN} Masashige Honda (6) TAKAKAZU SASO 56
8 EINOSUKE {JPN} Sho Yoshii (7) Kazuya Omiya 56
9 APOLLO LIAM {JPN} Masaaki Kuwamura (3) Makoto Ichimura 56
10 NEO TRUE {JPN} Riku Takami (1) Yuta Ebina 53
11 KAZUNO IKEZUKI {JPN} Ryuji Tatsushiro (16) KENJI SANO 54
12 NEO TOKIO {JPN} Taito Mori (2) Katsunori Arayama 56
13 HELLO CANDY {JPN} Joji Wada (12) Takemi Munakata 54
14 KOA LIO {JPN} Tadanari Konno (9) YUTAKA TSUJINO 54
15 FOX SLEEP {JPN} Ryoya Sawada (10) Yuta Ebina 56
16 LONDONDERRY AIR {JPN} Ryo Nobata (11) TERUNOBU FUJITA 56
07 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-58871-Plat - 1600m
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 GOLD LEGACY {JPN} Norifumi Mikamoto (3) TERUNOBU FUJITA 57
2 TABLAO {JPN} Ryo Nobata (9) Katsunori Arayama 55
3 IL VENTO {JPN} Fumio Matoba (1) Tomohiro Arai 57
4 LAST MAN {JPN} Masaaki Kuwamura (11) Hideyo Yoneta 57
5 HYPER TANK {JPN} Yoichi Ando (8) KENJI SANO 57
6 MEMORY EFFECT {JPN} Seiji Yamazaki (7) Masahiro Fukuda 57
7 OPINION LEADER {JPN} Takayuki Yano (6) YOSHIHIRO SAWA 55
8 RECONQUISTA {JPN} Ryuji Tatsushiro (10) Keiyuki Suzuki 55
9 KING OF THE NILE {JPN} Joji Wada (2) SATOSHI KOKUBO 57
10 TODO BIEN {JPN} Ryota Sugawara (14) Hitoshi Horie 54
11 SABUNO HAKUTAKA {JPN} Kota Motohashi (13) Hiroshi Takami 57
12 TURKISH PALACE {IRE} Yuki Eriguchi (4) Kazuma Hashimoto 57
13 FRATERNITE {JPN} Taito Mori (12) Hiroyuki Inoue 55
14 NANSEI RAPID {JPN} TSUBASA SASAGAWA (5) Hideyo Yoneta 53
03 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-32082-Plat - 1400m
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 NANSEI RAPID {JPN} TSUBASA SASAGAWA (12) Hideyo Yoneta 54
2 JUN HANS {JPN} Kota Motohashi (11) SATOSHI KOKUBO 56
3 LA PAIX LE CIEL {JPN} Kanta Taniuchi (13) KENJI SANO 53
4 SABUNO KIKOSHI {JPN} Shu Niihara (6) Kazumasa Sakamoto 56
5 FORZA {JPN} Sho Yoshii (14) Hiroyuki Inoue 54
6 NAC FALCON {JPN} Tadanari Konno (7) Shin Tachibana 56
7 SATONO WORLD {JPN} Genki Fujimoto (2) KAZUO WATANABE 56
8 K TOP ROAD {JPN} Hisayoshi Higashihara (4) Motohiro Akamine 56
9 OUTPERFORM {JPN} Masashige Honda (8) Masahiro Fukuda 56
10 DUAL TALES {JPN} Norifumi Mikamoto (3) Yoriaki Murakami 54
11 NIKE'S SMILE {JPN} Shohei Nakamura (5) Hiromitsu Kurita 56
12 LONDONDERRY AIR {JPN} Takayuki Yano (9) TERUNOBU FUJITA 56
13 CAMPARI FLAVOR {JPN} Joji Wada (10) Kenji Tsukioka 54
03 OCTOBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-31267-Plat - 1400m
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 NANSEI RAPID {JPN} TSUBASA SASAGAWA (14) Hideyo Yoneta 55
2 PARVENIR {JPN} Taito Mori (15) Katsunori Arayama 55
3 BARAQ {JPN} Ryo Fujita (8) Minoru Asakura 55
4 CAPE HORN {JPN} Norifumi Mikamoto (11) Yoriaki Murakami 53
5 JUN HANS {JPN} Kota Motohashi (9) SATOSHI KOKUBO 57
6 STAR OF FAITH {JPN} Kanta Taniuchi (16) Yukiharu Shimada 52
7 SAND FALCON {JPN} Shun Ishizaki (1) Makoto Ichimura 57
8 TWO PUNKS {JPN} Ryo Nobata (2) Hiroyuki Matsura 55
9 BARI CHULO {JPN} Ryuji Tatsushiro (13) Keiyuki Suzuki 57
10 FOX SLEEP {JPN} Ryoya Sawada (3) Yuta Ebina 57
11 KOYU YUME FUWARI {JPN} Keita Nishi (5) CHIAKI HORI 55
12 SATONO WORLD {JPN} Genki Fujimoto (7) KAZUO WATANABE 57
13 ROSE TIARA {JPN} Yoichi Ando (4) KENJI SANO 55
14 SABUNO KIKOSHI {JPN} Shu Niihara (12) Kazumasa Sakamoto 56
15 K TOP ROAD {JPN} Hisayoshi Higashihara (6) Motohiro Akamine 57
16 CAMPARI FLAVOR {JPN} Joji Wada (10) Kenji Tsukioka 55
23 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-28761-Plat - 1400m - Piste Dirt
15 PARTANTS - 1'27"7 - 1 1/4 -1/2 -ENC -3/4 -CTT -1/2 -1 1/2 -ENC -CTT -3/4 -ENC -6 -1 1/4 -1
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 HAKUAI YELL {JPN} Takayuki Yano (12) Hiroyuki Matsuura 55
2 KAWAII {JPN} 1 1/4 Akira Harita (5) Masato Tanaka 55
3 JUN YUKO {JPN} 1/2 Tadanari Konno (15) Katsunori Arayama 55
4 NANSEI RAPID {JPN} ENC TSUBASA SASAGAWA (2) Hideyo Yoneta 55
5 QUEEN CATHERINE {JPN} 3/4 Genki Fujimoto (1) Kenji Tsukioka 55
6 TORBELLINO {JPN} CTT Ryota Sugawara (7) Motohiro Akamine 55
7 KYOKO TOPPA {JPN} 1/2 Naoki Machida (4) Takemi Munakata 55
8 CARDINALE {JPN} 1 1/2 Norifumi Mikamoto (10) YOSHIHIRO SAWA 53
9 ROUNCEY {JPN} ENC Keita Nishi (3) Morio Misaka 55
10 IN THE LIFE {JPN} CTT Ryo Fujita (13) Masato Tanaka 55
11 RUPICOLA {JPN} 3/4 Hisayoshi Higashihara (14) NOBUYUKI KUBOTA 55
12 TONI {JPN} ENC Sho Yoshii (6) Hiroyuki Matsuura 55
13 SAMBA FLAVOR {JPN} 6 Taito Mori (8) Kenji Tsukioka 55
14 SNOW CHOCOLAT {JPN} 1 1/4 Masashige Honda (11) TERUNOBU FUJITA 53
15 COULEUR DU SOLEIL {JPN} 1 Tanaka Kouta (9) Tomohiro Arai 55
31 DECEMBRE 2022-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-16446-Plat - Pur Sang - 1400m - Classe 1 - Piste Dirt
14 PARTANTS - 1'27"7 - 1 -CTT -2 1/2 -3/4 -ENC -1/2 -CTT -1/2 -1 1/4 -1 3/4 -TETE -5 -Loin
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SARANSK {JPN} Keita Nishi (12) Masato Tanaka 54
2 Z SWORD {JPN} 1 Daisuke Mashima (5) Naoyuki Matoba 56
3 BEL SIEG XANDER {JPN} CTT Norifumi Mikamoto (2) Kazunobu Suda 56
4 GEO VIGOROUS {JPN} 2 1/2 Ryo Fujita (1) Hiroyuki Matsuura 56
5 RHEIN STREAM {JPN} 3/4 Yuki Eriguchi (11) Hiroshi Takami 56
6 T LIGHTNING {JPN} ENC Ryuji Tatsushiro (14) YUTAKA TSUJINO 56
7 LADY VICTORIA {JPN} 1/2 Genki Fujimoto (7) Naya Naya Kazuhisa 54
8 NANSEI RAPID {JPN} CTT TSUBASA SASAGAWA (9) Hideyo Yoneta 54
9 KYOKO TOPPA {JPN} 1/2 Wada Joji (13) Takemi Munakata 54
10 BELLUM FELIX {JPN} 1 1/4 Naoki Machida (3) Satoshi Fukunaga 56
11 NAKAGAWA FAITH {JPN} 1 3/4 Yoichi Ando (6) TERUNOBU FUJITA 54
12 GRASS LEO {JPN} TETE Fumio Matoba (8) Masahiro Uesugi 56
13 KETZER {JPN} 5 Taisei Nakahara (10) YASUMASA KURITA 56
14 LAMPROTITA {JPN} Loin Kenta Endo (4) SHIGERU ENDO 54

page n°1/1
début    page précédente    page suivante    fin