FICHE CHEVAL
MUSO {JPN}
MUSO {JPN}
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Entraineur  
plat
Sexe / Age 3 ANS / FEMELLE Origines Pyro - My Latitia 
Proprietaire Musique 1p 2p 2p
05 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-16705-Plat - 3 ans - 1400m
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 MUSO {JPN} TSUBASA SASAGAWA (5) Mashima Daisuke 54
2 WINDSOR BAROWS {JPN} Kanta Taniuchi (4) Jyumpei Morishita 54
3 POWER KINGDOM {JPN} Takayuki Yano (14) Keiyuki Suzuki 56
4 GEYSIR {JPN} Ryuji Tatsushiro (3) NAOMITSU OKANO 56
5 SHISHINO HEART {JPN} Keita Nishi (1) Nobuhiro Onodera 54
6 IKUNO OLYMPIA {JPN} Ryota Sugawara (9) YUTAKA TSUJINO 55
7 SAVIOUR {JPN} Sho Yoshii (10) Ryuichi Yoshii 56
8 TAKENO GEKKO {JPN} Yoichi Ando (2) KENJI SANO 54
9 CROP {JPN} Ryo Fujita (13) Kazuma Hashimoto 56
10 SANTO GRAAL {JPN} Kota Motohashi (11) Yuta Ebina 54
11 PAJAMA PARTY {JPN} Ryo Nobata (7) Yoriaki Murakami 54
12 MADEMOISELLERENNES {JPN} Genki Fujimoto (6) Kazumasa Sakamoto 54
13 SHOMA {JPN} Riku Takami (12) TERUNOBU FUJITA 54
14 YOSHINO BRAVO {JPN} Kota Tanaka (8) Tomohiro Arai 51
15 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-20322-Plat - 3 ans - 1600m
12 PARTANTS - 3 L- 6 L- 1 L 3/4- 2 L 1/2- 1 L 1/4- 3/4 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 JAGUAR BAROWS {JPN} Hiroto Yoshihara (11) Satoshi Fukunaga 56
2 MUSO {JPN} 3 L TSUBASA SASAGAWA (2) Mashima Daisuke 54
3 CONNECT HEARTS {JPN} 6 L Ryo Nobata (8) Hiroshi Takami 56
4 CHROMIES CRY {JPN} 1 L 3/4 Kanta Taniuchi (9) Yukiharu Shimada 54
5 CONTI STAR {JPN} 2 L 1/2 Shohei Nakamura (3) Hiromitsu Kurita 56
6 PIERRE TEXAS {JPN} 1 L 1/4 Joji Wada (6) Takashi Kubosugi 56
7 FALCON {JPN} 3/4 L Riku Takami (5) Kenji Tsukioka 53
8 OKIHARU {JPN} 3/4 L Genki Fujimoto (10) Yuta Ebina 56
9 JUST A HALO {JPN} 3/4 L Kota Tanaka (1) Tomohiro Arai 51
10 RERAITAM {JPN} 3/4 L Seiji Yamazaki (4) Masahiro Fukuda 56
11 MR TATSUO {JPN} 3/4 L Yoichi Ando (12) Hiroyuki Inoue 56
12 GENERAL BRAVO {JPN} 3/4 L Masaki Segawa (7) Yukiharu Shimada 56
22 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-20958-Plat - 3 ans - 1400m
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 REBELLIOUS {JPN} Sho Yoshii (14) Keiyuki Suzuki 56
2 MUSO {JPN} TSUBASA SASAGAWA (11) Mashima Daisuke 54
3 GUANDAO {JPN} Keita Nishi (1) Nobuhiro Onodera 56
4 JITSUNOSUKE {JPN} Takayuki Yano (4) Minoru Asakura 56
5 SABUNO PREMIUM {JPN} Shu Niihara (8) CHIAKI HORI 56
6 AMEAGARI {JPN} Shunsuke Ishikawa (5) Hiroyuki Inoue 54
7 TOKYO BASARA {JPN} Ryuji Tatsushiro (9) Kazuhisa Naya 54
8 GENERAL AIMER {JPN} Ryoma Kimatsuka (3) Norio Watabe 53
9 SARAH LUNA {JPN} Genki Fujimoto (10) Kazumasa Sakamoto 54
10 MELA D'ORO {JPN} Takahashi Yu (7) Takashi Kubosugi 51
11 SCHON ARIES {JPN} Taisei Nakahara (13) Hisashi Sato 54
12 TOKINO SIEG {JPN} Ryo Nobata (12) Hiromitsu Kurita 56
13 BADR {JPN} Masaki Segawa (2) Yoriaki Murakami 56
14 TAMAGOKAKEGOHAN {JPN} Ryota Sugawara (6) Nobuhiro Onodera 53

page n°1/1
début    page précédente    page suivante    fin