FICHE CHEVAL
MATERA HACHI ICHI {JPN}
MATERA HACHI ICHI {JPN}
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Entraineur  
plat
Sexe / Age 5 ANS / MALE Origines Lord Kanaloa - Agnes Fever 
Proprietaire Teruo Ono Musique 4p 2p 4p 2p 4p 1p 2p 3p (23) 2p 2p
05 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-13364-Plat - 1200m - Classe 1
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 NORTH JUSTICE {JPN} TSUBASA SASAGAWA (10) Masato Tanaka 56
2 ARIA PAMINA {JPN} Taito Mori (11) KEIJI NAKAMICHI 54
3 LONGING MADONNA {JPN} Masashige Honda (4) Naoyuki Matoba 54
4 MATERA HACHI ICHI {JPN} Ryo Nobata (13) YASUMASA KURITA 56
5 TAISEI ELFIN {JPN} Mitsuhiro Masuda (2) YASUMASA KURITA 54
6 T'S ISLAND {JPN} Takahashi Yu (12) Takano Tsuyoshi 51
7 SIFNOS {JPN} Keita Nishi (8) TAKAKAZU SASO 56
8 EUCALYPTUS {JPN} Taisei Nakahara (6) Hideyo Yoneta 56
9 EMPRESSE CITY {JPN} Genki Fujimoto (9) Yuta Ebina 56
10 CANTERBURY HOPE {JPN} Kenji Okamura (1) SHIGERU ENDO 56
11 WHITE SHARK {JPN} Kanta Taniuchi (14) Kazuya Omiya 52
12 T O CLAIR {JPN} Kenta Endo (5) Tadaaki Sasaki 56
13 BEE UP {JPN} Sho Yoshii (3) Keiyuki Suzuki 54
14 SAND EMPRESS {JPN} Riku Takami (7) TERUNOBU FUJITA 52
15 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-13548-Plat - 1200m - Classe 1
15 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 GOLDEN REAL {JPN} Sho Yoshii (12) Naoyuki Matoba 56
2 MATERA HACHI ICHI {JPN} Ryo Nobata (7) YASUMASA KURITA 56
3 PROSPERO {JPN} Hiroto Yoshihara (9) Satoshi Fukunaga 56
4 RHEIN ANGEL {JPN} Kota Motohashi (6) Hiroshi Takami 54
5 VENEZIA FLAVOR {JPN} Keita Nishi (10) Hidemitsu Sakai 54
6 ARIA PAMINA {JPN} Taito Mori (4) KEIJI NAKAMICHI 54
7 INAHO {JPN} Ryota Sugawara (1) YUTAKA TSUJINO 53
8 CANTERBURY HOPE {JPN} Kenji Okamura (5) SHIGERU ENDO 56
9 WING WIND {JPN} Kota Tanaka (3) Kazuma Hashimoto 53
10 EUCALYPTUS {JPN} Taisei Nakahara (11) Hideyo Yoneta 56
11 ANNINDOFU {JPN} Joji Wada (2) Motohiro Akamine 56
12 KAFUJI TAURUS {JPN} Riku Takami (15) Hiroyuki Matsura 53
13 LEVER LE RIDEAU {JPN} Ryo Fujita (13) Takashi Kubosugi 56
14 T O CLAIR {JPN} Kenta Endo (8) Tadaaki Sasaki 56
15 SAND EMPRESS {JPN} TSUBASA SASAGAWA (14) TERUNOBU FUJITA 54
24 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-20958-Plat - 1400m - Classe 2
15 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 CONTI TOHOKU {JPN} Riku Takami (6) Hiromitsu Kurita 53
2 THANKS GRANDPA {JPN} Kanta Taniuchi (10) Kazuya Omiya 54
3 SPERARE {JPN} Joji Wada (7) Takemi Munakata 56
4 MATERA HACHI ICHI {JPN} Ryo Nobata (12) YASUMASA KURITA 56
5 HERMOSA MIO {JPN} Taito Mori (13) Kazuma Hashimoto 54
6 JOUIR {JPN} Shoya Hozono (5) Yoriaki Murakami 56
7 AUGMENTOR {JPN} Naoki Machida (11) Hideyo Yoneta 56
8 JIN STAGE {JPN} Hisayoshi Higashihara (2) Motohiro Akamine 56
9 FORERUNNER {JPN} Kota Motohashi (1) Kazuya Omiya 56
10 S C MAGELLAN {JPN} Kenta Endo (8) Tadaaki Sasaki 56
11 CHIHAYABURU RUN {JPN} Ryota Sugawara (9) Makoto Ichimura 53
12 NAGISANO CHAKO {JPN} Masahiro Matsuzaki (14) Takano Tsuyoshi 54
13 LADRILLO {JPN} Reo Yokogawa (4) Ryuichi Yoshii 56
14 ICHIMOKUSAN {JPN} Shu Niihara (15) Hitoshi Horie 56
15 RIKEA BAMPEIYU {JPN} Ryo Fujita (3) YOSHIHIRO SAWA 56
12 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-11644-Plat - 1200m - Classe 2
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 FEGEFEUER {JPN} Ryuji Tatsushiro (13) CHIAKI HORI 56
2 MATERA HACHI ICHI {JPN} Naoki Machida (11) YASUMASA KURITA 56
3 KITANO RYAN {JPN} Yoichi Ando (15) Masato Tanaka 56
4 BONIFACIO {JPN} Takayuki Yano (7) Kazuhisa Naya 56
5 ESPRIT ANDY {JPN} TSUBASA SASAGAWA (12) YOSHIHIRO SAWA 56
6 KAFUJI TAURUS {JPN} Riku Takami (1) Hiroyuki Matsura 53
7 CANTERBURY HOPE {JPN} Yuki Furuoka (5) SHIGERU ENDO 56
8 NAC LEGAL {JPN} Shohei Takahashi (9) Shin Tachibana 56
9 MAUI FLAVOR {JPN} Ryo Nobata (8) Satoshi Fukunaga 56
10 TOSEN AMANDA {JPN} Kenta Endo (6) Motohiro Akamine 54
11 MASTER KEY {JPN} Genki Fujimoto (16) Hiroshi Takami 56
12 FRIEND KING {JPN} Joji Wada (4) Takashi Kubosugi 56
13 VENEZIA FLAVOR {JPN} Keita Nishi (14) Hidemitsu Sakai 54
14 FLORIANO {JPN} Kota Tanaka (2) Kazuma Hashimoto 51
15 SABUNO YUZEN {JPN} Sho Yoshii (3) Shin Tachibana 54
16 WIN PROST {JPN} Naoki Hommura (10) Takatoshi Takaiwa 56
22 MARS 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-11679-Plat - 1400m - Classe 2
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 RAISE YOUR LIMIT {JPN} Kanta Taniuchi (7) Satoshi Fukunaga 53
2 GRAND MALL {JPN} Norifumi Mikamoto (5) YOSHIHIRO SAWA 56
3 SIFNOS {JPN} TSUBASA SASAGAWA (10) TAKAKAZU SASO 56
4 MATERA HACHI ICHI {JPN} Shun Ishizaki (12) YASUMASA KURITA 56
5 FACADE {JPN} Sho Yoshii (8) Ryuichi Yoshii 56
6 ESPRIT ANDY {JPN} Naoki Machida (1) YOSHIHIRO SAWA 56
7 JOLLY HARMONY {JPN} Yoichi Ando (11) Naoyuki Matoba 54
8 KATSUWAKAMARU {JPN} Takayuki Yano (6) Hiroshi Takami 56
9 COPANO MONTANA {JPN} Kenji Okamura (14) Hiroyuki Matsura 56
10 IPPIN {JPN} Riku Takami (9) Masahiro Uesugi 53
11 FELICE RALLY {JPN} Ryota Sugawara (3) Hitoshi Horie 55
12 MAUI FLAVOR {JPN} Ryo Nobata (2) Satoshi Fukunaga 56
13 MILADY {JPN} Shohei Nakamura (4) Yoriaki Murakami 54
14 JOE FAITH {JPN} Ryuji Tatsushiro (13) Hidemitsu Sakai 56
28 FEVRIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-11982-Plat - 1200m - Classe 2
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 MATERA HACHI ICHI {JPN} Shun Ishizaki (2) YASUMASA KURITA 56
2 MEISHO SAMIDARE {JPN} Kenji Okamura (13) SHIGERU ENDO 54
3 AFROBEAT {JPN} Akira Harita (16) Tomohiro Arai 56
4 CONTI TOHOKU {JPN} Taito Mori (12) Hiromitsu Kurita 56
5 ETERNAL JEWEL {JPN} Takayuki Yano (10) Naoyuki Matoba 54
6 CARDISTRY {JPN} Joji Wada (4) Satoshi Fukunaga 54
7 NAC LEGEND {JPN} Shohei Takahashi (8) Mitsugu Tachibana 56
8 RAINTREE {JPN} Keita Nishi (14) Masahiro Uesugi 54
9 PIERRE MONTANA {JPN} Tadanari Konno (9) Yoichi Sasaki 56
10 FORERUNNER {JPN} Ryo Fujita (15) Kazuya Omiya 56
11 GREEN FLASH {JPN} Taisei Nakahara (1) Hideyo Yoneta 54
12 AITO ARTHUR {JPN} Riku Takami (11) Masato Tanaka 53
13 BRAVERY BOSS {JPN} Ryuji Tatsushiro (3) Keiyuki Suzuki 56
14 ROWDY {JPN} Masahiro Matsuzaki (6) YASUMASA KURITA 56
15 ARC VILLENEUVE {JPN} Kanta Taniuchi (5) Yukiharu Shimada 51
16 RETRIEVE {JPN} Sho Kizawa (7) Yoriaki Murakami 53
14 FEVRIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-11982-Plat - 1400m - Classe 2
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 LONGING TIME {JPN} Takayuki Yano (5) Naoyuki Matoba 56
2 MATERA HACHI ICHI {JPN} Shun Ishizaki (14) YASUMASA KURITA 56
3 CONTI TOHOKU {JPN} Taito Mori (13) Hiromitsu Kurita 56
4 ASSOS {JPN} Yoichi Ando (2) Kenji Tsukioka 56
5 BLUE HESTER {JPN} Taisei Nakahara (6) NAOMITSU OKANO 56
6 MITSUKANE MARS {JPN} Sho Yoshii (4) Hiroyuki Matsura 56
7 BEN HUR {JPN} Yuki Eriguchi (3) Kiyoaki Takahashi 56
8 STAR CLOSER {JPN} Taiga Kurihara (8) Masato Tanaka 56
9 COLORFUL FRESCO {JPN} Genki Fujimoto (1) KEIJI NAKAMICHI 54
10 ZATOICHI {JPN} Kanta Taniuchi (10) Yukiharu Shimada 53
11 STRAIGHT {JPN} kizawa sho (9) Motohiro Akamine 51
12 POND WAVE {JPN} Aoi Shinoya (11) Minoru Asakura 54
13 WISH UPON A STAR {JPN} Kakeru Oki (7) Nobuhiro Onodera 51
14 EN FACE ECHAPPER {JPN} Shohei Takahashi (12) Hisashi Sato 54
23 JANVIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-11865-Plat - 1200m - Classe 2
15 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 KIBARU STAR {JPN} Ryo Nobata (9) Masahiro Uesugi 56
2 HOLY CAT {JPN} Keita Nishi (3) Masato Tanaka 56
3 MATERA HACHI ICHI {JPN} Shun Ishizaki (7) YASUMASA KURITA 56
4 PONTE DRAGO {JPN} Kakeru Oki (13) YUTAKA TSUJINO 53
5 BRAVERY BOSS {JPN} Ryuji Tatsushiro (14) Keiyuki Suzuki 56
6 RAFALE JUNO {JPN} Sho Yoshii (2) Shin Tachibana 54
7 TAU SUAN {JPN} Yuji Iwahashi (15) KENJI SANO 56
8 ESORA {JPN} kizawa sho (11) Makoto Ichimura 53
9 ZATOICHI {JPN} Kanta Taniuchi (12) Yukiharu Shimada 53
10 TWILIGHT LADY {JPN} Joji Wada (10) Yukiharu Shimada 54
11 STAR CLOSER {JPN} Taiga Kurihara (1) Masato Tanaka 56
12 ASSOS {JPN} Yoichi Ando (8) Kenji Tsukioka 56
13 RICKIE {JPN} Hiroshi Chida (4) Ryo Akamine 56
14 MOTTERUNE {JPN} Kenji Okamura (5) Hitoshi Horie 54
15 SALT GREEN {JPN} Ryo Fujita (6) Ryo Akamine 56
30 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-11774-Plat - 1200m - Classe 2
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SHOSAN REX {JPN} Takayuki Yano (8) Shin Tachibana 56
2 MATERA HACHI ICHI {JPN} Shun Ishizaki (13) YASUMASA KURITA 56
3 PONTE DRAGO {JPN} Kakeru Oki (9) YUTAKA TSUJINO 53
4 RAFALE JUNO {JPN} Sho Yoshii (5) Shin Tachibana 54
5 HOLY CAT {JPN} Keita Nishi (3) Masato Tanaka 56
6 KITASAN UNISON {JPN} TSUBASA SASAGAWA (16) Hideyo Yoneta 56
7 YUINO SHINOBIASHI {JPN} Taito Mori (2) Kazuya Omiya 56
8 TO THE EARTH {JPN} Fumio Matoba (7) Kazuya Omiya 56
9 MERRY MOANA {JPN} Ryo Fujita (12) TERUNOBU FUJITA 54
10 MARRON LUPINUS {JPN} Kenji Okamura (4) NOBUYUKI KUBOTA 54
11 VULCAIN {JPN} Joji Wada (11) KAZUO WATANABE 54
12 JAUNE VERT {JPN} Ryo Nobata (1) Kazunobu Suda 54
13 I AM LAVENDER {JPN} Tadanari Konno (15) Hiromitsu Kurita 54
14 BIG BROTHER {JPN} Ryoma Kimatsuka (14) YASUMASA KURITA 54
15 KISS OF FIRE {JPN} Hisayoshi Higashihara (10) Hiroyuki Inoue 54
16 YAMAJUN SEINE {JPN} Shunsuke Ishikawa (6) Nobuhiro Onodera 54
06 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-11774-Plat - 1200m - Classe 2
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 JO A LA MODE {JPN} Genki Fujimoto (7) Yuta Ebina 56
2 MATERA HACHI ICHI {JPN} Shun Ishizaki (12) YASUMASA KURITA 56
3 YUYU STARRY {JPN} Yoichi Ando (11) Kenji Tsukioka 54
4 YUINO SHINOBIASHI {JPN} Taito Mori (15) Kazuya Omiya 56
5 MERRY MOANA {JPN} Ryo Fujita (9) TERUNOBU FUJITA 54
6 SAKABEN QUEEN {JPN} Ryo Nobata (13) Motohiro Akamine 54
7 TAU SUAN {JPN} Genta Ochiai (4) KENJI SANO 56
8 MARRON LUPINUS {JPN} Shohei Takahashi (6) NOBUYUKI KUBOTA 54
9 LUISA {JPN} Yuki Eriguchi (8) Hiroshi Takami 54
10 BIG KOEMI ROOF {JPN} Kenji Okamura (2) Hiroyuki Inoue 54
11 KADONO YUTORI {JPN} Keita Nishi (5) Tomohiro Arai 56
12 M O NINER {JPN} Sho Yoshii (14) Takatoshi Takaiwa 56
13 YAMAJUN SEINE {JPN} Ryota Sugawara (10) Nobuhiro Onodera 53
14 ANELA KAIKAMAHINE {JPN} Kanta Taniuchi (16) KEIJI NAKAMICHI 51
15 FUKUJUSO {JPN} Shohei Nakamura (1) Ryuichi Yoshii 54
16 YORUNI KAKERU {JPN} Reo Yokogawa (3) Yukiharu Shimada 54

page n°1/1
début    page précédente    page suivante    fin