FICHE CHEVAL
LUX DION {JPN}
LUX DION {JPN}
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Entraineur  
plat
Sexe / Age 5 ANS / FEMELLE Origines Sinister Minister - Heidi Tosho 
Proprietaire Musique 1p 1p 2p (23) 1p 1p 1p 1p
04 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-31182-Plat - 1200m
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 LUX DION {JPN} Ryota Sugawara (2) Hidemitsu Sakai 53
2 CLAIR JACK {JPN} Sho Yoshii (11) Naoyuki Matoba 56
3 KOMIZU AMOUR {JPN} Yoichi Ando (5) Hideyo Yoneta 54
4 LIVE CRACKER {JPN} Norifumi Mikamoto (3) Motohiro Akamine 56
5 MR ULANOV {JPN} Takahashi Yu (6) Motohiro Akamine 53
6 LAST SAMURAI {JPN} Kenji Okamura (10) Ryuichi Yoshii 56
7 SOUND KINGDOM {JPN} TSUBASA SASAGAWA (12) Keiyuki Suzuki 56
8 YAMANO WARRIOR {JPN} Tadanari Konno (9) Yoichi Sasaki 56
9 NONG LOM {JPN} Shun Ishizaki (8) Hiromitsu Kurita 56
10 GAMBARUCHAN {JPN} Ryo Fujita (4) Kazuma Hashimoto 54
11 GREAT MISSION {JPN} Hisayoshi Higashihara (7) Hisashi Sato 54
12 MEINER DANK {JPN} Kota Tanaka (1) YUTAKA TSUJINO 53
15 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-22580-Plat - 1200m - Classe 1
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 LUX DION {JPN} Ryota Sugawara (5) Hidemitsu Sakai 54
2 PLATINUM ROD {JPN} Ryo Fujita (9) Yoriaki Murakami 55
3 KIA KIA {JPN} Tadanari Konno (6) Katsunori Arayama 53
4 SHANGHAI MAGOKORO {JPN} Keita Nishi (7) Tomohiro Arai 55
5 TAISEI ELFIN {JPN} Mitsuhiro Masuda (2) YASUMASA KURITA 55
6 TAKAMIZU {JPN} Ryuji Tatsushiro (10) Tomohiro Arai 55
7 KA NOA LADY {JPN} Genki Fujimoto (12) Yuta Ebina 55
8 SOUPLE {JPN} Masashige Honda (4) CHIAKI HORI 55
9 WHITE SHARK {JPN} Kanta Taniuchi (1) Kazuya Omiya 53
10 BEE UP {JPN} Sho Yoshii (8) Keiyuki Suzuki 55
11 SPEED STAR {JPN} Kenji Okamura (11) Yoriaki Murakami 55
12 KOTOR {JPN} Shohei Nakamura (3) Motohiro Akamine 53
26 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-13972-Plat - 1200m - Classe 1
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 CLAIR JACK {JPN} Sho Yoshii (16) Naoyuki Matoba 56
2 LUX DION {JPN} Ryota Sugawara (5) Hidemitsu Sakai 53
3 AMPHORA {JPN} Masashige Honda (6) CHIAKI HORI 54
4 BRIGHT COLOR {JPN} Ryo Fujita (14) TERUNOBU FUJITA 56
5 DETONATOR {JPN} TSUBASA SASAGAWA (4) Satoshi Fukunaga 54
6 JUNE SHUTTLE {JPN} Joji Wada (12) Keiyuki Suzuki 56
7 YAMANO RICH {JPN} Taisei Nakahara (2) Yoichi Sasaki 54
8 SHARK SHINY {JPN} Ryo Nobata (15) Takatoshi Takaiwa 56
9 ABENIN TIARA {JPN} Yoichi Ando (10) Keiyuki Suzuki 54
10 TAKAMIZU {JPN} Ryuji Tatsushiro (13) Tomohiro Arai 54
11 ODYSSEY {JPN} Mai Fukuhara (11) CHIAKI HORI 56
12 JUDICIOUS {JPN} Riku Takami (9) Kazuya Omiya 53
13 SPEED STAR {JPN} Shoya Hozono (7) Yoriaki Murakami 54
14 GLANZ CITY {JPN} Ryoya Sawada (1) Yuta Ebina 56
15 KA NOA LADY {JPN} Genki Fujimoto (3) Yuta Ebina 54
16 COSMO MAGICA {JPN} Hisayoshi Higashihara (8) Motohiro Akamine 56
08 NOVEMBRE 2023-JPN-MOMBETSU
RACE 8-7442-Plat - 1200m
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 LUX DION {JPN} Shinya Matsui (3) Takahiro Matsumoto 54
2 MAKE THE WIND {JPN} Yamato Ishikawa (8) Noboru Yonekawa 55
3 LIGHTNING BLUE {JPN} Genta Ochiai (7) JUNJI TANAKA 54
4 NOBU {JPN} Mitsuyuki Miyazaki (6) Takahiro Matsumoto 56
5 KITASAN MARVELLOUS {JPN} Fuma Ono (12) Igarashi Fuyuki 54
6 CLOSE YOUR EYES {JPN} HATTORI T. (5) JUNJI TANAKA 54
7 RIKKIO {JPN} Yoji Kamei (10) Hiroyuki Oguni 56
8 FAIRY MAGIC {JPN} Asato Wakasugi (9) Hiroaki Sakurai 51
9 MORIDEN BLACK {JPN} Ryu Abe (11) Kunio Himori 56
10 B B ACTIVE {JPN} Soichi Kato (1) Yoshinori Doyama 57
11 DONNA FORTE {JPN} Miyauchi Yuki (4) Kuniaki Sasaki 51
12 CHERRY ORION {JPN} Agishi Junichiro (2) Takahiro Ishimoto 54
24 OCTOBRE 2023-JPN-MOMBETSU
RACE 10-6456-Plat - 1200m
11 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 LUX DION {JPN} Shinya Matsui (11) Takahiro Matsumoto 54
2 NOBU {JPN} Mitsuyuki Miyazaki (5) Takahiro Matsumoto 57
3 RIKKIO {JPN} Yamato Ishikawa (2) Hiroyuki Oguni 57
4 JASPER EIGHT {JPN} Ryu Abe (1) Masataka Sakuma 56
5 MORIDEN BLACK {JPN} Yuji Iwahashi (3) Kunio Himori 57
6 DAIMEI EASTER {JPN} Takashi Miyahira (7) Tamakazu Okajima 54
7 LADY ARIES {JPN} Miyauchi Yuki (10) Nozomi Ono 52
8 SUN DIRECTION {JPN} Agishi Junichiro (8) Takehiro Moriyama 55
9 BOLERO {JPN} HATTORI T. (9) Hiroto Kawashima 54
10 SIEGLINDE {JPN} Masaaki Kuwamura (6) Kazuhisa Yamada 54
11 VICTOIRE MEI {JPN} kizawa sho (4) Kunio Himori 51
05 OCTOBRE 2023-JPN-MOMBETSU
RACE 10-5918-Plat - 1000m
9 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 LUX DION {JPN} Shinya Matsui (4) Takahiro Matsumoto 55
2 RIKO NICK {JPN} Yamato Ishikawa (2) Masato Kawashima 55
3 DODO NI SAN SAN {JPN} kizawa sho (3) Kunio Himori 54
4 TOKEN MAKOTTO {JPN} Yoji Kamei (5) Kuniaki Sasaki 55
5 CAMARADE MARIE {JPN} Yuji Iwahashi (9) JUNJI TANAKA 55
6 SABBIA MAGO {JPN} Manato Kurosawa (6) Yoshimi Yanagizawa 57
7 GRENOUILLE JAUNE {JPN} Miyauchi Yuki (7) Hiroto Kawashima 50
8 LA CHATELAINE {JPN} Agishi Junichiro (1) Masahiro Saito 51
9 DREAM LUCE {JPN} HATTORI T. (8) Tsuyoshi Chiba 53
19 SEPTEMBRE 2023-JPN-MOMBETSU
RACE 11-5670-Plat - Course B3 - 3 ans - 1000m - Piste Dirt - Corde a Droite
12 PARTANTS - 0'59"70 -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 LUX DION {JPN} Shinya Matsui (8) Takahiro Matsumoto 54
2 RAGDOLL {JPN} Yamato Ishikawa (10) Hiroyuki Oguni 55
3 YAMANO PRETTY {JPN} Yuki Miyauchi (5) Takahiro Matsumoto 52
4 MEISHO SAMIDARE {JPN} Yuji Iwahashi (7) JUNJI TANAKA 55
5 WILD LOVE {JPN} Gaku Banno (12) Shoji Tanaka 57
6 MORI MIRAI {JPN} Genta Ochiai (2) Masakazu Murakami 55
7 ROSA CYANIN {JPN} Masaaki Kuwamura (6) Masahiro Saito 54
8 NISHINO ANNA {JPN} HATTORI T. (9) Hiroto Kawashima 55
9 DODO NI SAN SAN {JPN} kizawa sho (3) Kunio Himori 54
10 RISCALDAMENTO {JPN} Ryu Abe (11) Hideki Kakugawa 54
11 LA CHATELAINE {JPN} Junichiro Agishi (4) Masahiro Saito 51
12 COMBAT FAST {JPN} Hideki Sakashita (1) Daisuke Akita 55

page n°1/1
début    page précédente    page suivante    fin