FICHE CHEVAL
LUISA {JPN}
LUISA {JPN}
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Entraineur  
plat
Sexe / Age 4 ANS / FEMELLE Origines Nishiken Mononofu (jpn) - Sea Blue (jpn) 
Proprietaire Musique 10p 3p 4p 4p 11p 8p 3p 4p (23) 4p 9p
06 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-11137-Plat - 1600m - Classe 2
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 HOKUTO BLUES {JPN} Taito Mori (2) HIDEKI SAKURAGI 54
2 SAPPHIRE SARAH {JPN} Keita Nishi (11) Mashima Daisuke 54
3 KITANO DAYJOB {JPN} Takayuki Yano (5) Masahiro Fukuda 56
4 MY EIGER {JPN} Riku Takami (6) TERUNOBU FUJITA 54
5 MEISHO BONGOCHI {JPN} Aoi Shinoya (13) Takatoshi Takaiwa 56
6 YUYU STARRY {JPN} Yoichi Ando (1) Kenji Tsukioka 54
7 LARGE FIELD {JPN} Nobuhiko Sanrindo (3) Nobuhiro Onodera 56
8 NOBLE GLACIER {JPN} Ryo Nobata (7) KENJI SANO 54
9 HAPPY TIME {JPN} Norifumi Mikamoto (12) Satoshi Fukunaga 56
10 LUISA {JPN} Ryota Sugawara (10) Hiroshi Takami 53
11 SHONAN TAVARUA {JPN} TSUBASA SASAGAWA (8) YOSHIHIRO SAWA 56
12 TAU SUAN {JPN} Yuki Eriguchi (9) KENJI SANO 56
13 SOPHIA COR {JPN} Ryo Fujita (14) Kazumasa Sakamoto 54
14 EIS KING {JPN} Joji Wada (4) Satoshi Fukunaga 56
15 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-11290-Plat - 1600m - Classe 2
11 PARTANTS - 2 L- 2 L- 5 L- 1 L- 6 L- 2 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SOUND ZOOM {JPN} Ryuji Tatsushiro (8) Keiyuki Suzuki 56
2 HOKUTO BLUES {JPN} 2 L Taito Mori (11) HIDEKI SAKURAGI 54
3 LUISA {JPN} 2 L Ryota Sugawara (1) Hiroshi Takami 53
4 NOBLE GLACIER {JPN} 5 L Ryo Nobata (6) KENJI SANO 54
5 SERA STRAHL {JPN} 1 L Ryo Fujita (5) Ryuichi Yoshii 56
6 EXPLORER {JPN} 6 L Shunsuke Ishikawa (4) Kazuhisa Naya 56
7 RIGHT MAN {JPN} 2 L Hisayoshi Higashihara (3) Motohiro Akamine 56
8 S C MAGELLAN {JPN} 2 L Kenta Endo (7) Tadaaki Sasaki 56
9 SOUTHERN SHORE {JPN} 2 L Takahashi Yu (10) Motohiro Akamine 51
10 APLOUN {JPN} 2 L Riku Takami (2) Ryo Akamine 53
24 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-11644-Plat - 1600m - Classe 2
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 NANSEI SCORPION {JPN} Sho Yoshii (7) Hideyo Yoneta 54
2 HOKUTO BLUES {JPN} Taito Mori (1) HIDEKI SAKURAGI 54
3 TAU SUAN {JPN} Yuki Eriguchi (13) KENJI SANO 56
4 LUISA {JPN} Ryota Sugawara (4) Hiroshi Takami 53
5 SHONAN TAVARUA {JPN} Norifumi Mikamoto (9) YOSHIHIRO SAWA 56
6 JIKON {JPN} Masashige Honda (12) Jyumpei Morishita 56
7 SERA STRAHL {JPN} Riku Takami (6) Ryuichi Yoshii 53
8 RHAPSODY IN BLUE {JPN} Takayuki Yano (11) Takano Tsuyoshi 56
9 RODEO STAR {JPN} TSUBASA SASAGAWA (14) Jyumpei Morishita 56
10 DINO ENERGY {JPN} Aoi Shinoya (2) CHIAKI HORI 56
11 TWILIGHT LADY {JPN} Kanta Taniuchi (8) Yukiharu Shimada 52
12 EXPLORER {JPN} Shunsuke Ishikawa (10) Kazuhisa Naya 56
13 SIAMTORA DAIKO {JPN} Ryuji Tatsushiro (5) SHIGERU ENDO 54
14 RIGHT MAN {JPN} Takahashi Yu (3) Motohiro Akamine 53
09 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-11644-Plat - 1600m - Classe 2
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 TRANSCENDENTAL {JPN} Ryo Fujita (7) Kazumasa Sakamoto 56
2 GOLDEN KNIGHT {JPN} Hiroto Yoshihara (3) Satoshi Fukunaga 56
3 SHINTO TAKESHI {JPN} Kanta Taniuchi (11) Masato Tanaka 54
4 LUISA {JPN} Ryuji Tatsushiro (6) Hiroshi Takami 54
5 BLESSED THUNDER {JPN} Taito Mori (2) Hiroyuki Matsura 56
6 PORTE D'ITALIE {JPN} Taisei Nakahara (14) Takashi Kubosugi 56
7 SERA STRAHL {JPN} Riku Takami (5) Ryuichi Yoshii 53
8 BIG HIP ROOF {JPN} Kenji Okamura (9) Hiroyuki Inoue 56
9 ICHIMOKUSAN {JPN} Ryota Sugawara (1) Hitoshi Horie 55
10 RUB' AL KHALI {JPN} Shunsuke Ishikawa (12) Kazuhisa Naya 56
11 POND WAVE {JPN} Aoi Shinoya (4) Minoru Asakura 54
12 S C MAGELLAN {JPN} Kenta Endo (8) Tadaaki Sasaki 56
13 WASUREGATAMI {JPN} Ryoma Kimatsuka (13) Norio Watabe 53
14 AERIEN {JPN} Masaki Segawa (10) Kazuya Omiya 56
19 MARS 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-11679-Plat - 1600m - Classe 2
14 PARTANTS - 1 L 1/4- 2 L 1/2- 3/4 L- 2 L 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 FRAGRANZA {JPN} Joji Wada (8) Takemi Munakata 56
2 DERMA ABISETAOSHI {JPN} 1 L 1/4 Genki Fujimoto (2) Kazumasa Sakamoto 56
3 SERA STRAHL {JPN} 2 L 1/2 Riku Takami (11) Ryuichi Yoshii 53
4 DERMA UCHIGAKE {JPN} 3/4 L Ryuji Tatsushiro (4) Keiyuki Suzuki 54
5 ASQUITH TESORO {JPN} 2 L 1/2 TSUBASA SASAGAWA (3) Katsunori Arayama 56
6 BIG HIP ROOF {JPN} 2 L 1/2 Hiroshi Chida (10) Hiroyuki Inoue 56
7 WASUREGATAMI {JPN} 2 L 1/2 Ryoma Kimatsuka (6) Norio Watabe 53
8 GAMMO LEGEND {JPN} 2 L 1/2 Shun Ishizaki (12) YASUMASA KURITA 56
9 RICKIE {JPN} 2 L 1/2 Yoichi Ando (7) Ryo Akamine 56
10 RUB' AL KHALI {JPN} 2 L 1/2 Shunsuke Ishikawa (1) Kazuhisa Naya 56
11 LUISA {JPN} 2 L 1/2 Yuki Eriguchi (5) Hiroshi Takami 54
12 BATTLE SCARS {JPN} 2 L 1/2 Shohei Takahashi (9) Hisashi Sato 56
13 ICHIMOKUSAN {JPN} 2 L 1/2 Ryota Sugawara (14) Hitoshi Horie 55
14 BRAVE SOUND {JPN} 2 L 1/2 Sho Yoshii (13) Hiroyuki Matsura 56
27 FEVRIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 4-11982-Plat - 1600m - Classe 2
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 BIG AMERICAN {JPN} Sho Yoshii (3) Naoyuki Matoba 56
2 ALLSTARS {JPN} Yoichi Ando (10) TERUNOBU FUJITA 56
3 MAONO IRISE {JPN} Ryota Sugawara (8) Kazuma Hashimoto 53
4 RUB' AL KHALI {JPN} Shunsuke Ishikawa (13) Kazuhisa Naya 56
5 SABUNO LUCKY {JPN} Ryo Nobata (4) Kazumasa Sakamoto 56
6 APLOUN {JPN} Hiroshi Chida (2) Ryo Akamine 56
7 ONIKU DAISUKIMAN {JPN} Hisayoshi Higashihara (11) Hisashi Sato 56
8 LUISA {JPN} Yuki Eriguchi (12) Hiroshi Takami 54
9 BARN CAT {JPN} Keita Nishi (5) Hiroyuki Matsura 54
10 IKENO GAL CHAN {JPN} Taisei Nakahara (1) NAOMITSU OKANO 54
11 RICKIE {JPN} Riku Takami (6) Ryo Akamine 53
12 BATTLE SCARS {JPN} Shohei Takahashi (7) Hisashi Sato 56
13 STACCATO MARCH {JPN} Kota Tanaka (9) Tomohiro Arai 53
13 FEVRIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-11982-Plat - 1600m - Classe 2
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 TOA KALAKAUA {JPN} Ryo Fujita (11) Kazumasa Sakamoto 56
2 BONIFACIO {JPN} Fumio Matoba (7) Kazuhisa Naya 56
3 LUISA {JPN} Yuki Eriguchi (5) Hiroshi Takami 54
4 GRASS CUADRA {JPN} Ryo Nobata (12) Masahiro Uesugi 56
5 MIKINOKARAKURIBAKO {JPN} kizawa sho (3) Yoriaki Murakami 53
6 NEO CANDY {JPN} Yoichi Ando (2) Shin Tachibana 56
7 M O SWEET {JPN} Kenji Okamura (6) Hitoshi Horie 54
8 SUN WING {JPN} HATTORI T. (9) Takashi Kubosugi 56
9 JAUNE VERT {JPN} Tokoro Hotaru (13) Kazunobu Suda 51
10 SERA STRAHL {JPN} Sho Yoshii (8) Ryuichi Yoshii 56
11 BARN CAT {JPN} Keita Nishi (4) Hiroyuki Matsura 54
12 ANELA KAIKAMAHINE {JPN} Kanta Taniuchi (10) KEIJI NAKAMICHI 51
13 WASUREGATAMI {JPN} Shunsuke Ishikawa (14) Norio Watabe 54
14 CHIHAYABURU RUN {JPN} Ryota Sugawara (1) Makoto Ichimura 53
22 JANVIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-11865-Plat - 1600m - Classe 2
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SCINTILLIO {JPN} Ryuji Tatsushiro (9) Keiyuki Suzuki 56
2 HAPPY TIME {JPN} Norifumi Mikamoto (5) Satoshi Fukunaga 56
3 TOA KALAKAUA {JPN} Ryo Fujita (6) Kazumasa Sakamoto 56
4 LUISA {JPN} Yuki Eriguchi (1) Hiroshi Takami 54
5 BARN CAT {JPN} Takayuki Yano (11) Hiroyuki Matsura 54
6 CAMINO AZUL {JPN} HATTORI T. (4) Yuta Ebina 56
7 HEURESIS {JPN} TSUBASA SASAGAWA (8) KAZUO WATANABE 54
8 SUN WING {JPN} Sho Yoshii (2) Takashi Kubosugi 56
9 RIKO HAMMERLI {JPN} Yuji Iwahashi (7) Yuta Ebina 56
10 WASUREGATAMI {JPN} Shunsuke Ishikawa (12) Norio Watabe 54
11 TEKKOSAN {JPN} Ryo Nobata (3) Masahiro Uesugi 56
12 SUPREMACY {JPN} Keita Nishi (10) Tomohiro Arai 56
27 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-11774-Plat - 1600m - Classe 2
14 PARTANTS - 3 L- 1 L- TETE- 1/2 L- 3/4 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 KITANO DAYJOB {JPN} Takayuki Yano (11) Masahiro Fukuda 56
2 KAFUJI LIBRA {JPN} 3 L Fumio Matoba (6) Akihiko Syoji 56
3 GAMMO LEGEND {JPN} 1 L Shun Ishizaki (2) YASUMASA KURITA 56
4 LUISA {JPN} TETE Yuki Eriguchi (12) Hiroshi Takami 54
5 SCINTILLIO {JPN} 1/2 L Ryuji Tatsushiro (8) Keiyuki Suzuki 56
6 MAMA'S COFFEE {JPN} 3/4 L Masaaki Kuwamura (10) Kazuma Hashimoto 54
7 NEO CANDY {JPN} 3/4 L Yoichi Ando (5) Shin Tachibana 56
8 SUN WING {JPN} 3/4 L Sho Yoshii (14) Takashi Kubosugi 56
9 CONTI DREAM {JPN} 3/4 L Ryo Fujita (9) Hiromitsu Kurita 54
10 RICKIE {JPN} 3/4 L Hiroshi Chida (1) Ryo Akamine 56
11 CAMINO AZUL {JPN} 3/4 L Shu Niihara (13) Yuta Ebina 56
12 SPECIAL SUNDAY {JPN} 3/4 L Kakeru Oki (3) Kazuma Hashimoto 53
13 SABUNO LUCKY {JPN} 3/4 L Ryo Nobata (4) Kazumasa Sakamoto 56
14 HIRO SHIGE PEARL {JPN} 3/4 L Yuji Iwahashi (7) CHIAKI HORI 54
06 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-11774-Plat - 1200m - Classe 2
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 JO A LA MODE {JPN} Genki Fujimoto (7) Yuta Ebina 56
2 MATERA HACHI ICHI {JPN} Shun Ishizaki (12) YASUMASA KURITA 56
3 YUYU STARRY {JPN} Yoichi Ando (11) Kenji Tsukioka 54
4 YUINO SHINOBIASHI {JPN} Taito Mori (15) Kazuya Omiya 56
5 MERRY MOANA {JPN} Ryo Fujita (9) TERUNOBU FUJITA 54
6 SAKABEN QUEEN {JPN} Ryo Nobata (13) Motohiro Akamine 54
7 TAU SUAN {JPN} Genta Ochiai (4) KENJI SANO 56
8 MARRON LUPINUS {JPN} Shohei Takahashi (6) NOBUYUKI KUBOTA 54
9 LUISA {JPN} Yuki Eriguchi (8) Hiroshi Takami 54
10 BIG KOEMI ROOF {JPN} Kenji Okamura (2) Hiroyuki Inoue 54
11 KADONO YUTORI {JPN} Keita Nishi (5) Tomohiro Arai 56
12 M O NINER {JPN} Sho Yoshii (14) Takatoshi Takaiwa 56
13 YAMAJUN SEINE {JPN} Ryota Sugawara (10) Nobuhiro Onodera 53
14 ANELA KAIKAMAHINE {JPN} Kanta Taniuchi (16) KEIJI NAKAMICHI 51
15 FUKUJUSO {JPN} Shohei Nakamura (1) Ryuichi Yoshii 54
16 YORUNI KAKERU {JPN} Reo Yokogawa (3) Yukiharu Shimada 54

page n°1/1
début    page précédente    page suivante    fin