FICHE CHEVAL
LOWERING LOOKS {JPN}
LOWERING LOOKS {JPN}
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Entraineur  
plat
Sexe / Age 4 ANS / MALE Origines Looks That Kill - Southern Roman 
Proprietaire Musique 2p 1p 1p (23) 2p 5p
05 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-51228-Plat - 1200m
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 KANAU {JPN} Takayuki Yano (13) KAZUO WATANABE 57
2 LOWERING LOOKS {JPN} Yoichi Ando (4) Ryo Akamine 55
3 CHAMP TIGER {JPN} Genki Fujimoto (8) Mashima Daisuke 57
4 LOUIS {JPN} Joji Wada (5) Kenji Tsukioka 57
5 KYOWA SAVIOR {JPN} Keita Nishi (1) TAKAKAZU SASO 55
6 B I FELIPE {JPN} Hiroto Yoshihara (12) Keiyuki Suzuki 57
7 PAR {JPN} Kanta Taniuchi (10) Makoto Ichimura 51
8 IRONSIDES {JPN} TSUBASA SASAGAWA (3) TAKAKAZU SASO 57
9 FOX SLEEP {JPN} Mai Fukuhara (9) Yuta Ebina 55
10 LORD ABSOLUTE {JPN} Masashige Honda (2) KENJI SANO 57
11 JOY WIN {JPN} Takahashi Yu (11) Yuta Ebina 52
12 FOR THULE {JPN} Shun Ishizaki (6) TERUKAZU IMAI 57
15 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-47418-Plat - 1200m
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 LOWERING LOOKS {JPN} Yoichi Ando (15) Ryo Akamine 56
2 GALVANIZE {JPN} Norifumi Mikamoto (8) Hidemitsu Sakai 56
3 KITASAN BELEZA {JPN} Takayuki Yano (13) Hideyo Yoneta 54
4 UNA MONTANA ALTA {JPN} TSUBASA SASAGAWA (4) Yoichi Sasaki 56
5 NANSEI RAPID {JPN} Seiji Yamazaki (14) Hideyo Yoneta 54
6 LA PAIX LE CIEL {JPN} Kanta Taniuchi (5) KENJI SANO 54
7 KYOWA SAVIOR {JPN} Masashige Honda (6) TAKAKAZU SASO 56
8 EINOSUKE {JPN} Sho Yoshii (7) Kazuya Omiya 56
9 APOLLO LIAM {JPN} Masaaki Kuwamura (3) Makoto Ichimura 56
10 NEO TRUE {JPN} Riku Takami (1) Yuta Ebina 53
11 KAZUNO IKEZUKI {JPN} Ryuji Tatsushiro (16) KENJI SANO 54
12 NEO TOKIO {JPN} Taito Mori (2) Katsunori Arayama 56
13 HELLO CANDY {JPN} Joji Wada (12) Takemi Munakata 54
14 KOA LIO {JPN} Tadanari Konno (9) YUTAKA TSUJINO 54
15 FOX SLEEP {JPN} Ryoya Sawada (10) Yuta Ebina 56
16 LONDONDERRY AIR {JPN} Ryo Nobata (11) TERUNOBU FUJITA 56
22 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 11-44246-Plat - 1200m
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 LOWERING LOOKS {JPN} Yoichi Ando (11) Ryo Akamine 56
2 GOLD JUDGE {JPN} Takayuki Yano (4) Shin Tachibana 56
3 GALVANIZE {JPN} Norifumi Mikamoto (13) Hidemitsu Sakai 56
4 MARGOT VAMOS {JPN} Taito Mori (14) Hiroyuki Matsura 56
5 APOLLO LIAM {JPN} Masashige Honda (6) Makoto Ichimura 56
6 SALISBURY {JPN} TSUBASA SASAGAWA (5) Hideyo Yoneta 54
7 CROWN SHOOTER {JPN} Ryo Nobata (3) Hiromitsu Kurita 56
8 J K FINE {JPN} Ryuji Tatsushiro (12) Ryuichi Yoshii 56
9 KAKUSHIN {JPN} Ryota Sugawara (9) CHIAKI HORI 55
10 TAISHIRON BLADE {JPN} Riku Takami (7) Kenji Tsukioka 53
11 HANANO UTA {JPN} Ryo Fujita (10) Kazumasa Sakamoto 54
12 OUTPERFORM {JPN} Joji Wada (2) Kenji Tsukioka 56
13 FORZA {JPN} Sho Yoshii (8) Hiroyuki Inoue 54
14 GODAFOSS {JPN} Takahashi Yu (1) NAOMITSU OKANO 53
08 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-28258-Plat - 1200m
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 KANAU {JPN} Genta Ochiai (4) KAZUO WATANABE 56
2 LOWERING LOOKS {JPN} Yoichi Ando (2) Ryo Akamine 56
3 NAC SUNRISE {JPN} Kota Motohashi (6) Shin Tachibana 56
4 MAEN JARAN {JPN} Taito Mori (1) Masahiro Uesugi 56
5 KOMIZU AMOUR {JPN} TSUBASA SASAGAWA (9) Hideyo Yoneta 54
6 THEOBOLD {JPN} Ryota Sugawara (3) Hiroshi Takami 55
7 BOLGHERI {JPN} Masaaki Kuwamura (12) KENJI SANO 56
8 SOUND PRISM {JPN} Ryuji Tatsushiro (5) Keiyuki Suzuki 56
9 SHIROI TOIKI {JPN} Takayuki Yano (13) Jyumpei Morishita 54
10 TOCHINO HERO {JPN} Keita Nishi (7) Yukiharu Shimada 56
11 GREAT MISSION {JPN} Hisayoshi Higashihara (14) Hisashi Sato 54
12 CROWN SHOOTER {JPN} Fumio Matoba (8) Hiromitsu Kurita 56
13 HANANO UTA {JPN} Genki Fujimoto (10) Kazumasa Sakamoto 54
14 RYUNO HERCULES {JPN} Yuki Eriguchi (11) Hiroshi Takami 56
01 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-28862-Plat - 1200m
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 LOUIS {JPN} Joji Wada (2) Kenji Tsukioka 56
2 KOMIZU AMOUR {JPN} TSUBASA SASAGAWA (13) Hideyo Yoneta 54
3 NAC SUNRISE {JPN} Kota Motohashi (8) Shin Tachibana 56
4 MAEN JARAN {JPN} Taito Mori (10) Masahiro Uesugi 56
5 LOWERING LOOKS {JPN} Yoichi Ando (4) Ryo Akamine 56
6 GREAT MISSION {JPN} Hisayoshi Higashihara (15) Hisashi Sato 54
7 LIVE CRACKER {JPN} Ryo Nobata (5) Motohiro Akamine 56
8 THREE CAUSE CRY {JPN} Akira Harita (12) Yoriaki Murakami 56
9 SOUND PRISM {JPN} Ryo Fujita (11) Keiyuki Suzuki 56
10 TOCHINO HERO {JPN} Keita Nishi (9) Yukiharu Shimada 56
11 HANANO UTA {JPN} Genki Fujimoto (7) Kazumasa Sakamoto 54
12 HINOKAMI KAGURA {JPN} Retsu Oikawa (16) Hiroshi Takami 52
13 TAKAMIZU {JPN} Ryuji Tatsushiro (1) Tomohiro Arai 54
14 CROWN SHOOTER {JPN} Fumio Matoba (3) Hiromitsu Kurita 56
15 MINNESOTA {JPN} Shu Niihara (14) Hiroyuki Matsura 56
16 HAHNDORF {JPN} Masashige Honda (6) TERUNOBU FUJITA 54

page n°1/1
début    page précédente    page suivante    fin