FICHE CHEVAL
LAS BRISAS {JPN}
LAS BRISAS {JPN}
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Entraineur  
plat
Sexe / Age 4 ANS / MALE Origines Just a Way - Meisho Bonnard 
Proprietaire Musique 1p 5p 2p (23) 5p 5p 1p
04 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-22273-Plat - 1800m - Classe 1
15 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 LAS BRISAS {JPN} Taito Mori (11) Kenji Tsukioka 56
2 HO O SELECCION {JPN} Kanta Taniuchi (10) KAZUO WATANABE 54
3 SUZUNO HAMAYA {JPN} TSUBASA SASAGAWA (6) Masahiro Fukuda 56
4 ESPRIT RICHARD {JPN} Takayuki Yano (9) YOSHIHIRO SAWA 56
5 MUSASHI GLORY {JPN} Riku Takami (8) YASUMASA KURITA 54
6 RICK MARVEL {JPN} Masashige Honda (3) Kazunobu Suda 56
7 MARIACHI {JPN} Ryota Sugawara (2) YUTAKA TSUJINO 55
8 MIYUKI THE STRONG {JPN} Tadanari Konno (13) Hitoshi Horie 56
9 GOD IMPULSE {JPN} Ryuji Tatsushiro (4) Ryuichi Yoshii 56
10 LEAD BLOW {JPN} Genki Fujimoto (1) Yuta Ebina 56
11 RAPIDE {JPN} Joji Wada (14) Yuta Ebina 56
12 DAVIDII {JPN} Takahashi Yu (15) Keiyuki Suzuki 53
13 WITH PHILIP {JPN} Yoichi Ando (12) TERUNOBU FUJITA 56
14 HADES BRAIN {JPN} Hisayoshi Higashihara (7) Akihiko Syoji 56
15 YOSHINO CROWN {JPN} Kota Tanaka (5) Tomohiro Arai 53
15 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-13548-Plat - 1600m - Classe 1
13 PARTANTS - 2 L- 1 L- 1 L- ENC- TETE- 3 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 JACK AVANTI {JPN} Yoichi Ando (3) Shin Tachibana 56
2 PRIMERA CLASE {JPN} 2 L Ryo Nobata (9) Minoru Asakura 56
3 RAVISH {JPN} 1 L Taito Mori (11) TAKAKAZU SASO 56
4 COSMO CONQUEST {JPN} 1 L Tadanari Konno (5) Shin Tachibana 56
5 LAS BRISAS {JPN} ENC TSUBASA SASAGAWA (8) Kenji Tsukioka 56
6 CAPTAIN FUJI {JPN} TETE Sho Yoshii (10) Naoyuki Matoba 56
7 ECORO TITAN {JPN} 3 L Kota Motohashi (13) Shin Tachibana 56
8 RAGING THRUST {JPN} 3 L Riku Takami (12) TERUNOBU FUJITA 53
9 SEED THE BREAK {JPN} 3 L Genki Fujimoto (6) Kazumasa Sakamoto 56
10 RAPIDE {JPN} 3 L Joji Wada (4) Yuta Ebina 56
11 PRESTO BAROWS {JPN} 3 L Hiroto Yoshihara (2) Satoshi Fukunaga 56
12 HIMINO ICHISHIRO {JPN} 3 L Ryota Sugawara (1) Hiroshi Takami 55
13 COSMO GINGA {JPN} 3 L Kakeru Oki (7) Nobuhiro Onodera 54
25 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-13972-Plat - 1400m - Classe 1
11 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ESPRIT RICHARD {JPN} Takayuki Yano (7) YOSHIHIRO SAWA 56
2 LAS BRISAS {JPN} TSUBASA SASAGAWA (1) Kenji Tsukioka 56
3 NEXT BREAK {JPN} Masashige Honda (9) Hideyo Yoneta 56
4 MEINER BOMBER {JPN} Ryo Fujita (11) Kazumasa Sakamoto 56
5 PRESTO BAROWS {JPN} Keita Nishi (10) Satoshi Fukunaga 56
6 EUCALYPTUS {JPN} Taisei Nakahara (3) Hideyo Yoneta 56
7 BIANCA {JPN} Sho Yoshii (2) Kazuya Omiya 54
8 SOUPLE {JPN} Ryota Sugawara (5) CHIAKI HORI 53
9 PRECISE NEEDLE {JPN} Hisayoshi Higashihara (8) Motohiro Akamine 56
10 GROW FORCE {JPN} Masahiro Matsuzaki (6) Masahiro Uesugi 54
11 RAISE YOUR LIMIT {JPN} Kanta Taniuchi (4) Satoshi Fukunaga 54
29 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-23548-Plat - 2000m - Classe 1
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 CHAMBORD {JPN} Masaaki Kuwamura (10) Takano Tsuyoshi 56
2 MIENO THUNDER {JPN} SAKAI Ryu. (3) Hidemitsu Sakai 56
3 ASTROLOGY {JPN} Naoki Machida (8) KENJI SANO 56
4 BUILD RAPPORT {JPN} Fumio Matoba (9) Takemi Munakata 56
5 LAS BRISAS {JPN} TSUBASA SASAGAWA (1) Kenji Tsukioka 56
6 LOOK UP {JPN} Akira Harita (13) Kazuma Hashimoto 56
7 NISHINO SHINING {JPN} Genta Ochiai (6) KAZUO WATANABE 56
8 BULLBEAR NANO {JPN} Genki Fujimoto (14) Hiroyuki Matsura 56
9 AMIFUJI UJO {JPN} Ryo Kosugi (2) YOSHIYUKI YANO 56
10 TEMPO RUBATO {JPN} Ryuji Tatsushiro (11) Tomohiro Arai 54
11 YUINO ZAPPER {JPN} Sho Yoshii (12) Hiroyuki Matsura 56
12 CLUTCH SHOOT {JPN} Ryoma Kimatsuka (4) YASUMASA KURITA 54
13 CROCADOG {JPN} Masahiro Matsuzaki (7) NOBUYUKI KUBOTA 56
14 WITH PHILIP {JPN} Yoichi Ando (5) TERUNOBU FUJITA 56
15 SURF SHAPER {JPN} Hisayoshi Higashihara (15) NOBUYUKI KUBOTA 56
06 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-23548-Plat - 1800m - Classe 1
15 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 WILD HUNTER {JPN} TSUBASA SASAGAWA (12) Masahiro Uesugi 56
2 WITH PHILIP {JPN} Yoichi Ando (1) TERUNOBU FUJITA 56
3 MARIACHI {JPN} Ryota Sugawara (7) YUTAKA TSUJINO 55
4 DIAMOND MORE {JPN} Ryo Nobata (3) Kazunobu Suda 54
5 LAS BRISAS {JPN} Sho Yoshii (14) Kenji Tsukioka 56
6 OR ARMURE {JPN} Kanta Taniuchi (10) Ryuichi Yoshii 53
7 LAVATERA RYUJU {JPN} Fumio Matoba (9) KENJI SANO 56
8 DAGR FORCE {JPN} Keita Nishi (5) CHIAKI HORI 56
9 COSTERO AZUL {JPN} Akira Harita (8) Yuta Ebina 56
10 SPIDER BAROWS {JPN} Takayuki Yano (4) Satoshi Fukunaga 56
11 NISHINO SHINING {JPN} Genta Ochiai (2) KAZUO WATANABE 56
12 SAVARIA {JPN} Joji Wada (13) Takemi Munakata 54
13 TAIKI MONSTRE {JPN} Masaaki Kuwamura (11) Hideyo Yoneta 56
14 YUINO ZAPPER {JPN} Taito Mori (6) Hiroyuki Matsura 56
15 SURF SHAPER {JPN} Hisayoshi Higashihara (15) NOBUYUKI KUBOTA 56
16 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-21388-Plat - 1800m - Classe 2
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 LAS BRISAS {JPN} Sho Yoshii (4) Kenji Tsukioka 56
2 RAGING THRUST {JPN} Yoichi Ando (9) TERUNOBU FUJITA 56
3 HIROSHIGE THOUSAND {JPN} Takayuki Yano (3) KENJI SANO 56
4 BULLBEAR NANO {JPN} Genki Fujimoto (13) Hiroyuki Matsura 56
5 TWO WING {JPN} Kanta Taniuchi (8) Makoto Ichimura 51
6 BIXIA {JPN} Joji Wada (11) Satoshi Fukunaga 54
7 OZONISER {JPN} Masashige Honda (16) Jyumpei Morishita 56
8 GAMBANTEINN {JPN} Kota Tanaka (14) YUTAKA TSUJINO 51
9 EXCELLENT MAN {JPN} Taito Mori (15) TAKAKAZU SASO 56
10 SUNNY FREESIA {JPN} Ryo Nobata (12) Hiroyuki Matsura 54
11 UCHOTEN {JPN} Ryota Sugawara (2) CHIAKI HORI 55
12 ADOUCIR {JPN} Shohei Takahashi (6) NOBUYUKI KUBOTA 54
13 GUILLERMO {JPN} Kenji Okamura (10) Masato Tanaka 56
14 AL AIKHTIRAE {JPN} Masaaki Kuwamura (7) Takano Tsuyoshi 56
15 SYMBOLI TYPE {JPN} Shohei Nakamura (5) Yoriaki Murakami 56
16 ONIKU DAISUKIMAN {JPN} Hisayoshi Higashihara (1) Hisashi Sato 56

page n°1/1
début    page précédente    page suivante    fin