FICHE CHEVAL
JET SPEED {JPN}
JET SPEED {JPN}
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Entraineur  
plat
Sexe / Age 5 ANS / HONGRE Origines Nobo Jack (usa) - French (jpn) 
Proprietaire Musique 1p 2p 1p 1p (23) 3p
15 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-13548-Plat - 1400m - Classe 1
12 PARTANTS - 3 L 1/2- 1 L- 2 L 1/2- ENC- NEZ- 1/2 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 JET SPEED {JPN} Keita Nishi (3) Hidemitsu Sakai 56
2 PRESTO STELLA {JPN} 3 L 1/2 Kota Motohashi (12) Hiroshi Takami 56
3 LOVE ME MONACO {JPN} 1 L Genki Fujimoto (1) Ryo Akamine 54
4 BIANCA {JPN} 2 L 1/2 Sho Yoshii (2) Kazuya Omiya 54
5 GOD IMPULSE {JPN} ENC Ryuji Tatsushiro (9) Ryuichi Yoshii 56
6 MEINER BOMBER {JPN} NEZ Ryo Fujita (7) Kazumasa Sakamoto 56
7 SIFNOS {JPN} 1/2 L TSUBASA SASAGAWA (8) TAKAKAZU SASO 56
8 NEXT BREAK {JPN} 1/2 L Masashige Honda (11) Hideyo Yoneta 56
9 JOLLY HARMONY {JPN} 1/2 L Yoichi Ando (6) Naoyuki Matoba 54
10 SABUNO CHANCE {JPN} 1/2 L Ryota Sugawara (5) CHIAKI HORI 53
11 GROW FORCE {JPN} 1/2 L Masahiro Matsuzaki (10) Masahiro Uesugi 54
12 NOBLE COAST {JPN} 1/2 L Masaki Segawa (4) Kenji Tsukioka 54
01 MARS 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-11982-Plat - 1200m - Classe 2
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 GIRANDOLE {JPN} TSUBASA SASAGAWA (1) Katsunori Arayama 56
2 JET SPEED {JPN} Keita Nishi (8) Hidemitsu Sakai 56
3 PRECISE NEEDLE {JPN} Sho Yoshii (6) Ryuichi Yoshii 56
4 CANTERBURY HOPE {JPN} Kenji Okamura (11) SHIGERU ENDO 56
5 DONDON {JPN} Ryo Fujita (14) Kazumasa Sakamoto 56
6 JOE FAITH {JPN} Ryuji Tatsushiro (9) Hidemitsu Sakai 56
7 NAC LEGAL {JPN} Shohei Takahashi (2) Shin Tachibana 56
8 KATSUNO THANK YOU {JPN} Masashige Honda (13) Kazumasa Sakamoto 56
9 AUGMENTOR {JPN} Naoki Machida (4) Hideyo Yoneta 56
10 ABEL BAROWS {JPN} Genki Fujimoto (7) Yoriaki Murakami 56
11 OUT RAISING {JPN} Ryoma Kimatsuka (10) Kazunobu Suda 55
12 IPPIN {JPN} Ryo Nobata (5) Masahiro Uesugi 56
13 JOLLY HARMONY {JPN} Yoichi Ando (3) Naoyuki Matoba 54
14 WATASHIWA MAJO {JPN} Hiroshi Chida (12) Kiyoaki Takahashi 54
15 FEVRIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-11982-Plat - 1200m - Classe 2
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 JET SPEED {JPN} Keita Nishi (1) Hidemitsu Sakai 56
2 MORIDEN STEALTH {JPN} Takayuki Yano (12) Keiyuki Suzuki 56
3 TOSEN AMANDA {JPN} Kenta Endo (6) NOBUYUKI KUBOTA 54
4 SKY PEACE {JPN} Joji Wada (4) Kazunobu Suda 54
5 PERSIAN ROSE {JPN} Masashige Honda (7) KAZUO WATANABE 54
6 YUKO BAROWS {JPN} Norifumi Mikamoto (9) Satoshi Fukunaga 54
7 CRY TONIGHT {JPN} Hiroshi Chida (3) KAZUO WATANABE 54
8 DERMA GARNET {JPN} Ryo Fujita (10) HIDEKI SAKURAGI 54
9 SABUNO CHANCE {JPN} Shu Niihara (13) CHIAKI HORI 54
10 ERI KOHAKU {JPN} Kanta Taniuchi (14) Yukiharu Shimada 51
11 KASHIMA VERONA {JPN} Ryo Nobata (2) YOSHIHIRO SAWA 54
12 INAHO {JPN} Naoki Machida (11) YUTAKA TSUJINO 54
13 BIG ROSY ROOF {JPN} Kenji Okamura (8) Hiroyuki Inoue 54
24 JANVIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-11865-Plat - 1400m - Classe 2
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 JET SPEED {JPN} Keita Nishi (8) Hidemitsu Sakai 56
2 GRAND MALL {JPN} Norifumi Mikamoto (6) YOSHIHIRO SAWA 56
3 JOUIR {JPN} Shoya Hozono (4) Yoriaki Murakami 56
4 RYUKI MARU {JPN} Yuji Iwahashi (3) Minoru Asakura 56
5 BEN HUR {JPN} Hiroto Yoshihara (7) Kiyoaki Takahashi 56
6 RAINTREE {JPN} Taito Mori (11) Masahiro Uesugi 54
7 PRIMA LUCE {JPN} Yoichi Ando (5) TERUNOBU FUJITA 56
8 GABBY'S SPIRIT {JPN} Ryo Nobata (2) Kazunobu Suda 56
9 STRAIGHT {JPN} kizawa sho (12) Motohiro Akamine 51
10 TAVARUA {JPN} Masashige Honda (1) Katsunori Arayama 56
11 SYMBOLI TYPE {JPN} Shohei Nakamura (10) Yoriaki Murakami 56
24 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-17256-Plat - 1200m - Classe 1 - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'12"9 - 1 -5 -3/4 -ENC -4 -ENC -1/2 -TETE -1 -ENC -TETE -1 -1/2 -1 1/4 -2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 CORIN JUDGE {JPN} Genki Fujimoto (5) Naoyuki Matoba 56
2 NORTH JUSTICE {JPN} 1 Keita Nishi (1) Masato Tanaka 56
3 JET SPEED {JPN} 5 Yoichi Ando (6) Hidemitsu Sakai 56
4 SABUNO YUZEN {JPN} 3/4 Kota Motohashi (3) Shin Tachibana 54
5 FLOWER JEANNE {JPN} ENC Sho Yoshii (4) Hiroyuki Matsuura 54
6 GUMBOOTS DANCE {JPN} 4 Niihara Shuma (11) KEIJI NAKAMICHI 56
7 PROGRESSIVE {JPN} ENC Masaki Segawa (13) Hiroyuki Inoue 54
8 CANTERBURY HOPE {JPN} 1/2 Yuki Furuoka (12) SHIGERU ENDO 56
9 HIRONO RAMMAN {JPN} TETE Norifumi Mikamoto (9) Morio Misaka 56
10 NAMURA BULL {JPN} 1 Seiji Yamazaki (2) YOSHIHIRO SAWA 56
11 ROWDY {JPN} ENC Tadanari Konno (7) Katsunori Arayama 56
12 MEISHO MAKFI {JPN} TETE Shun Ishizaki (14) YASUMASA KURITA 56
13 DANGAN SHOOT {JPN} 1 Ryo Fujita (15) TAKAKAZU SASO 56
14 MARUYO CHIAKI LAMP {JPN} 1/2 Hiroshi Chida (10) Motohiro Akamine 56
15 COSMO MAGICA {JPN} 1 1/4 Taisei Nakahara (16) Kazuo Kashiwagi 56
16 FRAGRANCE FREE {JPN} 2 Yuki Eriguchi (8) Yoichi Sasaki 56

page n°1/1
début    page précédente    page suivante    fin