FICHE CHEVAL
JAGUAR BAROWS {JPN}
JAGUAR BAROWS {JPN}
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Entraineur  
plat
Sexe / Age 3 ANS / MALE Origines Pyro - Penny Whistle 
Proprietaire Musique 10p 1p 8p 6p (23) 1p
13 JUIN 2024-JPN-MOMBETSU
RACE 10-149464-Plat - 3 ans - 2000m
11 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 PASSION CRY {JPN} Masaaki Kuwamura (9) Ryuichi Yamaguchi 57
2 BLACK BUTLER {JPN} Genta Ochiai (11) JUNJI TANAKA 57
3 OICHO {JPN} Yamato Ishikawa (4) Hiroyuki Oguni 57
4 STEEL DREAM {JPN} Ryu Abe (2) Hideki Kakugawa 57
5 MISO {JPN} Shinya Matsui (7) Masataka Sakuma 57
6 PLACEBO {JPN} Ryo Kosugi (8) Noboru Yonekawa 57
7 FIREBALL {JPN} Gaku Banno (3) Shoji Tanaka 57
8 FLYING ROD {JPN} Yuji Iwahashi (10) JUNJI TANAKA 57
9 AMULETUM {JPN} HATTORI T. (5) JUNJI TANAKA 57
10 JAGUAR BAROWS {JPN} Hiroto Yoshihara (6) Satoshi Fukunaga 57
11 FILO {JPN} Takehiro Kasano (1) Kunio Himori 57
15 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-20322-Plat - 3 ans - 1600m
12 PARTANTS - 3 L- 6 L- 1 L 3/4- 2 L 1/2- 1 L 1/4- 3/4 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 JAGUAR BAROWS {JPN} Hiroto Yoshihara (11) Satoshi Fukunaga 56
2 MUSO {JPN} 3 L TSUBASA SASAGAWA (2) Mashima Daisuke 54
3 CONNECT HEARTS {JPN} 6 L Ryo Nobata (8) Hiroshi Takami 56
4 CHROMIES CRY {JPN} 1 L 3/4 Kanta Taniuchi (9) Yukiharu Shimada 54
5 CONTI STAR {JPN} 2 L 1/2 Shohei Nakamura (3) Hiromitsu Kurita 56
6 PIERRE TEXAS {JPN} 1 L 1/4 Joji Wada (6) Takashi Kubosugi 56
7 FALCON {JPN} 3/4 L Riku Takami (5) Kenji Tsukioka 53
8 OKIHARU {JPN} 3/4 L Genki Fujimoto (10) Yuta Ebina 56
9 JUST A HALO {JPN} 3/4 L Kota Tanaka (1) Tomohiro Arai 51
10 RERAITAM {JPN} 3/4 L Seiji Yamazaki (4) Masahiro Fukuda 56
11 MR TATSUO {JPN} 3/4 L Yoichi Ando (12) Hiroyuki Inoue 56
12 GENERAL BRAVO {JPN} 3/4 L Masaki Segawa (7) Yukiharu Shimada 56
24 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-20958-Plat - 3 ans - 1600m
9 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 MIRAIENO SHINGEKI {JPN} Masashige Honda (2) Minoru Asakura 56
2 FRESH ROOKIE {JPN} Kenji Okamura (8) KEIJI NAKAMICHI 56
3 KAZUNO TREASURE {JPN} Ryuji Tatsushiro (5) KENJI SANO 56
4 ZEITOKU {JPN} Ryo Nobata (4) Masahiro Uesugi 56
5 NOBUTOMO {JPN} Yuki Eriguchi (9) Minoru Asakura 56
6 NIGHT STORY {JPN} Ryota Sugawara (1) Hiroshi Takami 53
7 MAUNA LOA {JPN} TSUBASA SASAGAWA (7) Hideyo Yoneta 56
8 JAGUAR BAROWS {JPN} Takayuki Yano (6) Satoshi Fukunaga 56
9 SMILE QUARTZ {JPN} Ryo Fujita (3) Kazumasa Sakamoto 54
25 JANVIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-47458-Plat - 3 ans - 1700m
10 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 TINTORETTO {JPN} Taito Mori (6) Katsunori Arayama 57
2 PERSEVERANTE {JPN} TSUBASA SASAGAWA (1) Katsunori Arayama 56
3 GOLDEN BUZZER {JPN} Joji Wada (3) Takemi Munakata 57
4 LITTLE BIGHORN {JPN} Masashige Honda (8) KAZUO WATANABE 57
5 YAZAN {JPN} Ryo Nobata (9) Kazuma Hashimoto 56
6 JAGUAR BAROWS {JPN} Takayuki Yano (2) Satoshi Fukunaga 56
7 TRAINER CHOICE {JPN} Genki Fujimoto (4) Kazumasa Sakamoto 57
8 NOBUTOMO {JPN} Yoichi Ando (7) Minoru Asakura 56
9 CHAN CHAN {JPN} Shunsuke Ishikawa (10) Kazuhisa Naya 56
10 MIKEY MCQUEEN {JPN} Keita Nishi (5) Masahiro Fukuda 56
09 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-47097-Plat - 2 ans - 1600m
9 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 JAGUAR BAROWS {JPN} Takayuki Yano (9) Satoshi Fukunaga 55
2 PERSEVERANTE {JPN} TSUBASA SASAGAWA (8) Katsunori Arayama 55
3 REGINA TIARA {JPN} Genki Fujimoto (1) Hiroshi Takami 54
4 GEYSIR {JPN} Ryuji Tatsushiro (3) NAOMITSU OKANO 55
5 MODULATION {JPN} Yoichi Ando (5) TERUNOBU FUJITA 54
6 YEHOSHUA {JPN} Keita Nishi (4) KAZUO WATANABE 55
7 POMME VERTE {JPN} Sho Yoshii (6) Hiroyuki Matsura 54
8 MILLONARIO HILL {JPN} Fumio Matoba (2) Yoichi Sasaki 55
9 APRIL STORM {JPN} Joji Wada (7) TAKAKAZU SASO 55

page n°1/1
début    page précédente    page suivante    fin