FICHE CHEVAL
JACK AVANTI {JPN}
JACK AVANTI {JPN}
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Entraineur  
plat
Sexe / Age 7 ANS / MALE Origines Roses In May - Tell Me Queen 
Proprietaire Musique 1p 4p 3p 2p 5p 1p 1p (23) 2p 7p 5p
15 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-13548-Plat - 1600m - Classe 1
13 PARTANTS - 2 L- 1 L- 1 L- ENC- TETE- 3 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 JACK AVANTI {JPN} Yoichi Ando (3) Shin Tachibana 56
2 PRIMERA CLASE {JPN} 2 L Ryo Nobata (9) Minoru Asakura 56
3 RAVISH {JPN} 1 L Taito Mori (11) TAKAKAZU SASO 56
4 COSMO CONQUEST {JPN} 1 L Tadanari Konno (5) Shin Tachibana 56
5 LAS BRISAS {JPN} ENC TSUBASA SASAGAWA (8) Kenji Tsukioka 56
6 CAPTAIN FUJI {JPN} TETE Sho Yoshii (10) Naoyuki Matoba 56
7 ECORO TITAN {JPN} 3 L Kota Motohashi (13) Shin Tachibana 56
8 RAGING THRUST {JPN} 3 L Riku Takami (12) TERUNOBU FUJITA 53
9 SEED THE BREAK {JPN} 3 L Genki Fujimoto (6) Kazumasa Sakamoto 56
10 RAPIDE {JPN} 3 L Joji Wada (4) Yuta Ebina 56
11 PRESTO BAROWS {JPN} 3 L Hiroto Yoshihara (2) Satoshi Fukunaga 56
12 HIMINO ICHISHIRO {JPN} 3 L Ryota Sugawara (1) Hiroshi Takami 55
13 COSMO GINGA {JPN} 3 L Kakeru Oki (7) Nobuhiro Onodera 54
26 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-11644-Plat - 1600m - Classe 2
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 CAPTAIN FUJI {JPN} Sho Yoshii (8) Naoyuki Matoba 56
2 PRIMERA CLASE {JPN} Ryo Nobata (9) Minoru Asakura 56
3 COSMO CONQUEST {JPN} Tadanari Konno (1) Shin Tachibana 56
4 JACK AVANTI {JPN} Yoichi Ando (6) Shin Tachibana 56
5 TUITION {JPN} Keita Nishi (2) Masato Tanaka 56
6 TEMPO RUBATO {JPN} Ryuji Tatsushiro (4) Tomohiro Arai 54
7 SPIDER BAROWS {JPN} Norifumi Mikamoto (10) Satoshi Fukunaga 56
8 GENIE {JPN} Kanta Taniuchi (13) Jyumpei Morishita 54
9 HONU {JPN} Masashige Honda (7) Makoto Ichimura 56
10 FELICE RALLY {JPN} Shu Niihara (12) Hitoshi Horie 56
11 GAME BALL {JPN} Joji Wada (11) Hiroyuki Matsura 56
12 CANNOLI {JPN} Takahashi Yu (5) Keiyuki Suzuki 51
13 WATASHIWA MAJO {JPN} Ryo Fujita (3) Kiyoaki Takahashi 54
12 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-11644-Plat - 1600m - Classe 2
11 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 TOA KALAKAUA {JPN} Ryo Fujita (8) Kazumasa Sakamoto 56
2 CAPTAIN FUJI {JPN} Sho Yoshii (10) Naoyuki Matoba 56
3 JACK AVANTI {JPN} Yoichi Ando (3) Shin Tachibana 56
4 YOSHINO ROSE {JPN} Keita Nishi (4) KAZUO WATANABE 54
5 GENIE {JPN} TSUBASA SASAGAWA (9) Jyumpei Morishita 56
6 PRIMERA CLASE {JPN} Ryo Nobata (1) Minoru Asakura 56
7 THURSTON TRUST {JPN} Tadanari Konno (5) Shin Tachibana 56
8 WATASHIWA MAJO {JPN} Ryuji Tatsushiro (11) Kiyoaki Takahashi 54
9 FELICE RALLY {JPN} Ryota Sugawara (6) Hitoshi Horie 55
10 LIEN MAY {JPN} Hisayoshi Higashihara (2) Motohiro Akamine 56
11 GAME BALL {JPN} Joji Wada (7) Hiroyuki Matsura 56
22 MARS 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-11679-Plat - 1600m - Classe 2
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 NAMURA LEO {JPN} Taito Mori (2) Masahiro Fukuda 56
2 JACK AVANTI {JPN} Yoichi Ando (7) Shin Tachibana 56
3 ECORO TITAN {JPN} Sho Yoshii (3) Shin Tachibana 56
4 KOGEN MARS {JPN} Hiroshi Chida (5) Hiroyuki Inoue 56
5 TOA KALAKAUA {JPN} Ryo Fujita (12) Kazumasa Sakamoto 56
6 BONIFACIO {JPN} Takayuki Yano (10) Kazuhisa Naya 56
7 SPIDER BAROWS {JPN} Norifumi Mikamoto (11) Satoshi Fukunaga 56
8 GENIE {JPN} Shun Ishizaki (8) Jyumpei Morishita 56
9 ROAD OF SHADOW {JPN} Riku Takami (1) Yuta Ebina 53
10 PRIMERA CLASE {JPN} Ryo Nobata (14) Minoru Asakura 56
11 FRIEND KING {JPN} Joji Wada (13) Takashi Kubosugi 56
12 TEMPO RUBATO {JPN} Ryuji Tatsushiro (9) Tomohiro Arai 54
13 HIDAKA HONSEN {JPN} Genki Fujimoto (4) Kazumasa Sakamoto 54
14 T'S ISLAND {JPN} SEIKI TAKANO (6) Takano Tsuyoshi 54
01 MARS 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-11982-Plat - 1600m - Classe 2
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 LONGING NICE {JPN} TSUBASA SASAGAWA (9) Naoyuki Matoba 56
2 EARTH DANCE WREN {JPN} Hiroshi Chida (3) Kazuhisa Naya 56
3 SEED THE BREAK {JPN} Genki Fujimoto (7) Kazumasa Sakamoto 56
4 SHOT OF THE DAY {JPN} Takayuki Yano (2) Makoto Ichimura 56
5 JACK AVANTI {JPN} Yoichi Ando (11) Shin Tachibana 56
6 J K ULURU {JPN} Ryuji Tatsushiro (4) Ryuichi Yoshii 54
7 RAISE YOUR LIMIT {JPN} Taito Mori (10) Satoshi Fukunaga 56
8 NORDSCHLEIFE {JPN} Sho Yoshii (8) Kenji Tsukioka 56
9 PIEDRA AGUILA {JPN} Ryo Fujita (5) TERUNOBU FUJITA 56
10 FRIEND KING {JPN} Joji Wada (6) Takashi Kubosugi 56
11 WIN TROUVERE {JPN} Shohei Nakamura (13) Akihiko Syoji 56
12 AINO GIVERNY {JPN} Naoki Hommura (12) Takatoshi Takaiwa 54
13 CARTOUCHE {JPN} Hisayoshi Higashihara (1) NOBUYUKI KUBOTA 56
15 FEVRIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-11982-Plat - 1600m - Classe 2
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 JACK AVANTI {JPN} Yoichi Ando (13) Shin Tachibana 56
2 SPERARE {JPN} Joji Wada (8) Takemi Munakata 56
3 TARO MEISTER {JPN} Takayuki Yano (6) Takano Tsuyoshi 56
4 COSMO CONQUEST {JPN} Shohei Takahashi (10) Shin Tachibana 56
5 THURSTON TRUST {JPN} Tadanari Konno (3) Shin Tachibana 56
6 GRAND COEUR {JPN} Keita Nishi (12) Hidemitsu Sakai 56
7 AITO ARTHUR {JPN} Masayoshi Aoyagi (2) Masato Tanaka 56
8 EXPLORER {JPN} Shunsuke Ishikawa (9) Kazuhisa Naya 56
9 BELL SEVENTEEN {JPN} kizawa sho (7) Yoriaki Murakami 51
10 ADOUCIR {JPN} Hisayoshi Higashihara (5) NOBUYUKI KUBOTA 54
11 ROWDY {JPN} Masahiro Matsuzaki (4) YASUMASA KURITA 56
12 ARC VILLENEUVE {JPN} Kanta Taniuchi (11) Yukiharu Shimada 51
13 RETRIEVE {JPN} Hiroshi Chida (1) Yoriaki Murakami 56
23 JANVIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-11865-Plat - 1600m - Classe 2
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 JACK AVANTI {JPN} Yoichi Ando (9) Shin Tachibana 56
2 DAYLIGHT {JPN} Takayuki Yano (4) Satoshi Fukunaga 56
3 NISHINO RINDO {JPN} Kanta Taniuchi (3) Makoto Ichimura 51
4 MAONO IRISE {JPN} Ryota Sugawara (1) Kazuma Hashimoto 53
5 M O SWEET {JPN} Kenji Okamura (10) Hitoshi Horie 54
6 WIN FIERTE {JPN} Joji Wada (5) Takemi Munakata 54
7 SERA STRAHL {JPN} Sho Yoshii (7) Ryuichi Yoshii 56
8 MIKINOKARAKURIBAKO {JPN} kizawa sho (8) Yoriaki Murakami 53
9 GUILLERMO {JPN} Fumio Matoba (11) Masato Tanaka 56
10 JAUNE VERT {JPN} Tokoro Hotaru (12) Kazunobu Suda 51
11 TO THE EARTH {JPN} Ryoma Kimatsuka (6) Kazuya Omiya 55
12 MERRY MOANA {JPN} Ryo Fujita (2) TERUNOBU FUJITA 54
30 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-11774-Plat - 1600m - Classe 2
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 T O DURIAN {JPN} Ryo Fujita (9) KEIJI NAKAMICHI 54
2 JACK AVANTI {JPN} Yoichi Ando (6) Shin Tachibana 56
3 SOUTHERN SHORE {JPN} Ryo Nobata (12) Motohiro Akamine 54
4 BEN HUR {JPN} Joji Wada (8) Kiyoaki Takahashi 56
5 RUB' AL KHALI {JPN} Shunsuke Ishikawa (7) Kazuhisa Naya 56
6 FUNNEL MARK {JPN} Naoki Machida (14) KENJI SANO 56
7 TUTRICE {JPN} Hiroshi Chida (11) Ryo Akamine 54
8 DADDY'S LOVING {JPN} Ryota Sugawara (5) Hiroyuki Inoue 53
9 KEY CHANCE {JPN} Genta Ochiai (10) Hiromitsu Kurita 56
10 STAR CLOSER {JPN} Masashige Honda (1) Masato Tanaka 56
11 GRASS CUADRA {JPN} Yuji Iwahashi (13) Masahiro Uesugi 56
12 GUILLERMO {JPN} Fumio Matoba (3) Masato Tanaka 56
13 TWILIGHT LADY {JPN} Masaaki Kuwamura (2) Yukiharu Shimada 54
14 ASSOS {JPN} Kanta Taniuchi (4) Kenji Tsukioka 53
07 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-11774-Plat - 1600m - Classe 2
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 BIANCA {JPN} Sho Yoshii (13) Kazuya Omiya 54
2 EXCELLENT MAN {JPN} Taito Mori (6) TAKAKAZU SASO 56
3 SOUTHERN SHORE {JPN} Ryo Nobata (11) Motohiro Akamine 54
4 ITALIAN GOLD {JPN} Takayuki Yano (3) Makoto Ichimura 56
5 RUB' AL KHALI {JPN} Shunsuke Ishikawa (14) Kazuhisa Naya 56
6 T O DURIAN {JPN} Ryo Fujita (5) KEIJI NAKAMICHI 54
7 JACK AVANTI {JPN} Yoichi Ando (9) Shin Tachibana 56
8 TUTRICE {JPN} Hiroshi Chida (12) Ryo Akamine 54
9 STAR CLOSER {JPN} Masashige Honda (4) Masato Tanaka 56
10 GUILLERMO {JPN} Fumio Matoba (7) Masato Tanaka 56
11 JULEP STAR {JPN} Masaaki Kuwamura (2) KEIJI NAKAMICHI 54
12 CHEVREUSE {JPN} Genta Ochiai (1) Yoriaki Murakami 56
13 ASSOS {JPN} Kanta Taniuchi (10) Kenji Tsukioka 53
15 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-11882-Plat - 1600m - Classe 2
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 MOCHIZUKINO KORO {JPN} Takayuki Yano (8) Jyumpei Morishita 56
2 ASTROLOGY {JPN} Naoki Machida (7) KENJI SANO 56
3 FRIEND KING {JPN} Joji Wada (10) Takashi Kubosugi 56
4 MERRY COCKER {JPN} TSUBASA SASAGAWA (13) KEIJI NAKAMICHI 54
5 JACK AVANTI {JPN} Keita Nishi (2) Shin Tachibana 56
6 SOUTHERN SHORE {JPN} Ryota Sugawara (6) Motohiro Akamine 53
7 TUTRICE {JPN} Hiroshi Chida (1) Ryo Akamine 54
8 NAC LEGEND {JPN} Shohei Takahashi (5) Mitsugu Tachibana 56
9 STAR CLOSER {JPN} Masashige Honda (9) Masato Tanaka 56
10 COURANTE {JPN} Masaaki Kuwamura (3) Takemi Munakata 54
11 MIKINOKARAKURIBAKO {JPN} Ryo Fujita (4) Yoriaki Murakami 56
12 BIG BROTHER {JPN} Shun Ishizaki (11) YASUMASA KURITA 56

page n°1/1
début    page précédente    page suivante    fin