FICHE CHEVAL
HARVEST {PER}
HARVEST {PER}
- perfs complètes
Hippodrome   Distance   Jockey   Entraineur  
plat
Sexe / Age 7 ANS / FEMELLE Origines Interoceanico - Spring'S Glory 
Proprietaire Piura Musique (18) 0p 8p 5p 9p 7p 5p 4p 2p 2p 5p
15 SEPTEMBRE 2018-PER-LIMA
PRIX Handicap-2175-Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1600m.
10 PARTANTS - 3/4 - 1/4 - 3/4 - 1 1/4 - 1/4 - 1/4 -
Etat du terrain : Souple
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 PINKY PRINCESS {PER} ENRIQUEZ ORTIZ J. E. (8) CASIS PAZ M. 55
2 ESPIRITUDELBOSQUE {PER} 3/4 ARIAS ARIAS A. (1) ARIAS RODRIGUEZ A. 55
3 FARUZO {PER} 1/4 RAMOS AYUQUE R. (9) ARREDONDO ARMAS A. A. 54
4 STRONG TEMPER {USA} 3/4 SALAZAR BECERRA V. (6) VASQUEZ NEPO A. L. 56
5 VIRTUAL {PER} 1 1/4 ARENAS CCORA M. (10) ARIAS RODRIGUEZ A. 56
6 AMA SUA {PER} 1/4 G Montes (7) ARIAS RODRIGUEZ A. 54
7 VAUDIEU {GB} 1/4 TALAVERANO CARDENAS E. R. (5) SUAREZ VILLARROEL J. V. 56
8 MARI FLASH {PER} AREVALO AREVALO E. Y. (4) CHUAN ALCANTARA L. T. 56
9 AMARGO {PER} VILCARIMA-SANCHEZ M. (3) ARIAS RODRIGUEZ A. 56
0 HARVEST {PER} TRUJILLO CRISOSTO C. G. (2) ARIAS RODRIGUEZ A. 54
07 SEPTEMBRE 2018-PER-LIMA
PRIX Handicap-1800-Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1300m. (PSF)
9 PARTANTS - 2 3/4 - 1/4 - 1 3/4 - 2 - 1 1/4 - 1/2 -
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 BLUE GIRL {PER} MEDINA Ja. (5) SUAREZ BARROS J. H. 55
2 PUCCINI {PER} 2 3/4 DELGADO CANALES B. A. (2) JULCA DE LA CRUZ G. 61
3 SILA {PER} 1/4 MANENDEZ LINARES A. J. (6) SUAREZ VILLARROEL J. V. 58
4 COOL TWIST {PER} 1 3/4 LUNA OBREGON P. (8) ZEVALLOS CHAVEZ C. M. 50
5 TRANSYLVANIA {PER} 2 Fernando Salazar (7) JULCA DE LA CRUZ G. 58
6 SUPER PEGASUS {PER} 1 1/4 TIMANA ATARAMA D. H. (4) G Alquinta 52
7 LADY DAKAR {PER} 1/2 TABOADA FLORES L. (3) ARIAS RODRIGUEZ A. 54
8 HARVEST {PER} HERNANDEZ URIBE MME S. (9) ARIAS RODRIGUEZ A. 58
0 BONE AMI {PER} AREVALO AREVALO E. Y. (1) OLIVARES OTERO L. 56
05 AOUT 2018-PER-LIMA
PRIX Handicap-1804-Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1400m. (PSF)
10 PARTANTS - 6 - 1/4 - 4 3/4 - 1/4 - 1/4 - 1 3/4 -
Etat du terrain : Souple
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SUPERCLUSTER {ARG} MILLARES PANTOJA J. F. (2) OLIVARES OTERO L. 56
2 CHESTER QUEEN {USA} 6 TALAVERANO CARDENAS E. R. (8) SUAREZ VILLARROEL J. V. 59
3 EL CENIZO NUNES {ARG} 1/4 CHUAN MENDOZA M. (4) CASIS PAZ M. 57
4 COOL TWIST {PER} 4 3/4 LUNA OBREGON P. (5) ZEVALLOS CHAVEZ C. M. 50
5 HARVEST {PER} 1/4 TABOADA FLORES L. (10) ARIAS RODRIGUEZ A. 57
6 ROMMELON {PER} 1/4 SILVA-VELASQUEZ M. (1) PRINCIPE OCAMPO W. 58
7 CORAZON PARTIO {PER} 1 3/4 AVILA FASANANDO J. (3) ARIAS RODRIGUEZ A. 58
8 YO EL CHINITO {PER} HERNANDEZ URIBE MME S. (7) FERNANDINI OLIVARES L. 48
9 SUPER PEGASUS {PER} TIMANA ATARAMA D. H. (9) G Alquinta 51
0 GOLDA {PER} CARRASCO AMAYA J. (11) PRINCIPE OCAMPO W. 51
22 JUILLET 2018-PER-LIMA
PRIX Handicap-2180-Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1800m.
11 PARTANTS - 1 3/4 - 1 - 1/4 - 1/4 - 1 1/2 -
Etat du terrain : Souple
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ADELE {PER} BOCANEGRA FLORES H. (8) SUAREZ BARROS J. H. 55
2 TEQUILA BLUE {PER} 1 3/4 ENRIQUEZ ORTIZ J. E. (6) PIANEZZI BERNAL E. A. 55
3 AL CAPONE {PER} 1 TRUJILLO CRISOSTO C. G. (2) ARIAS RODRIGUEZ A. 55
4 EL INFIEL {PER} 1/4 GAVIDIA HOYOS N. (12) ARIAS RODRIGUEZ A. 51
5 THUNDERING SAINT {USA} 1/4 F Tapara (5) SUAREZ VILLARROEL J. V. 54
6 UNACCOUNTED UTOPIA {USA} 1 1/2 TALAVERANO CARDENAS E. R. (9) SUAREZ VILLARROEL J. V. 54
7 TEATRO CLASICO {CHL} LUDENA MOSCOSO C. G. (11) MONCADA MUNOZ C. S. 53
8 AMARGO {PER} LUNA OBREGON P. (3) ARIAS RODRIGUEZ A. 54
9 HARVEST {PER} TOLENTINO E. W. (10) ARIAS RODRIGUEZ A. 51
0 CORAZON PARTIO {PER} AREVALO AREVALO E. Y. (1) ARIAS RODRIGUEZ A. 52
0 CRIMINAL MIND {PER} Angel Siguas (7) ABURTO PIZANGO M. A. 55
16 JUIN 2018-PER-LIMA
PRIX Handicap-2180-Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1600m.
11 PARTANTS - Enc - 1 1/2 - 1/4 - 1/4 - 3/4 - 1 -
Etat du terrain : Souple
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 MEDALLA DE HIERRO {PER} ARIAS ARIAS A. (2) G Alquinta 54
2 RADE {PER} Enc CHUAN MENDOZA M. (7) CASIS PAZ M. 54
3 AL CAPONE {PER} 1 1/2 G Montes (8) ARIAS RODRIGUEZ A. 53
4 NAZIRIA {PER} 1/4 ARENAS CCORA M. (11) ARIAS RODRIGUEZ A. 55
5 ANGY CAMILA {PER} 1/4 AREVALO AREVALO E. Y. (5) MONCADA MUNOZ C. S. 52
6 THUNDERING SAINT {USA} 3/4 TALAVERANO CARDENAS E. R. (1) SUAREZ VILLARROEL J. V. 56
7 HARVEST {PER} 1 FERNANDEZ VERA V. (6) ARIAS RODRIGUEZ A. 54
8 CORAZON PARTIO {PER} SALAZAR BECERRA V. (3) ARIAS RODRIGUEZ A. 55
9 PINKY PRINCESS {PER} GAVIDIA HOYOS N. (9) SUAREZ BARROS J. H. 55
0 OHH LOVELY {PER} VALDIVIA ORDONEZ J. R. (4) SUAREZ BARROS J. H. 55
0 AMA SUA {PER} VILCARIMA-SANCHEZ M. (10) ARIAS RODRIGUEZ A. 52
07 JUIN 2018-PER-LIMA
PRIX Handicap-2368-Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1700m. (PSF)
10 PARTANTS - Enc - 3 1/4 - 1/4 - 3 1/4 - 2 3/4 - 1/2 -
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 KGUENO {PER} CHUAN MENDOZA M. (10) SUAREZ VILLARROEL J. V. 56
2 SUPREMO {PER} Enc TRUJILLO CRISOSTO C. G. (8) HAMMOND SWAYNE L. 54
3 CHECHITO {USA} 3 1/4 LUDENA MOSCOSO C. G. (2) VASQUEZ NEPO A. L. 56
4 MAJES {PER} 1/4 MILLARES PANTOJA J. F. (9) VALDIVIA TEJADA D. A. 52
5 HARVEST {PER} 3 1/4 AREVALO AREVALO E. Y. (4) ARIAS RODRIGUEZ A. 51
6 PINKMAN {PER} 2 3/4 HERNANDEZ URIBE MME S. (1) CUEVA HORNA G. 48
7 WADE {PER} 1/2 SILVA-VELASQUEZ M. (5) H. Mena 51
8 INTERGALACTICA {PER} CARRASCO AMAYA J. (3) ESPINOZA MALVAS V. M. 53
9 RADICAL {PER} MANENDEZ LINARES A. J. (7) ARIAS RODRIGUEZ A. 48
0 THUNDERING SAINT {USA} E. Supa (6) SUAREZ VILLARROEL J. V. 53
11 MAI 2018-PER-LIMA
PRIX Handicap-1763-Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1400m. (PSF)
8 PARTANTS - 4 - 3/4 - 1/2 - 3/4 - 2 3/4 - 5 1/2 -
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SINIESTRO {PER} ROJAS PINZON R. M. (8) OLIVARII A. 56
2 ELEGANTE PAPIRUSA {ARG} 4 VILCARIMA-SANCHEZ M. (1) QUIMPER MEDINA L. 53
3 PELUCHIN {PER} 3/4 LUNA OBREGON P. (4) ARIAS RODRIGUEZ A. 53
4 HARVEST {PER} 1/2 TRUJILLO CRISOSTO C. G. (3) ARIAS RODRIGUEZ A. 55
5 DONIZETTI {PER} 3/4 VILLA PINO F. (9) SUAREZ VILLARROEL J. V. 52
6 WADE {PER} 2 3/4 R Medina (7) OLIVARII A. 52
7 BRANGELINA {PER} 5 1/2 REQUEJO LABORIANO E. (5) OLIVARII A. 55
0 LA TOUR EIFFEL {PER} J P Medina (2) ARIAS RODRIGUEZ A. 53
13 AVRIL 2018-PER-LIMA
PRIX Handicap-2010-Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1700m. (PSF)
8 PARTANTS - CT Enc - 1 - 4 3/4 - 1/4 - 1/2 - 4 -
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 MO {PER} FERNANDEZ VERA V. (3) C Traverii 56
2 HARVEST {PER} CT Enc TRUJILLO CRISOSTO C. G. (9) ARIAS RODRIGUEZ A. 54
3 MORE THAN WORDS {PER} 1 CHUAN MENDOZA M. (4) SUAREZ VILLARROEL J. V. 55
4 MEDALLA DE HIERRO {PER} 4 3/4 ARIAS ARIAS A. (2) G Alquinta 56
5 BIKALA {PER} 1/4 PELTROCHE L. L. (1) SUAREZ BARROS J. H. 54
6 RADICAL {PER} 1/2 VILCARIMA-SANCHEZ M. (7) ARIAS RODRIGUEZ A. 56
7 FERRELL {PER} 4 J. Gihua (5) C Traverii 53
0 TANTA LEONA {PER} D Peltroche (8) SUAREZ VILLARROEL J. V. 52
31 MARS 2018-PER-LIMA
PRIX Handicap-1532-Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1400m. (PSF)
8 PARTANTS - 1 - 1/2 - 1 1/4 - 1/2 - 1 3/4 - 1/4 -
Etat du terrain : Souple
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 FILHO {PER} ESPINOZA-LLONTOP A. (6) SUAREZ VILLARROEL J. V. 52
2 HARVEST {PER} 1 LUNA OBREGON P. (7) ARIAS RODRIGUEZ A. 49
3 PACAEMBU {USA} 1/2 J P Medina (4) S. Arias 54
4 MISS MOSCU {ARG} 1 1/4 ROJAS PINZON R. M. (1) OLIVARII A. 53
5 BEST ADVICE {PER} 1/2 AREVALO AREVALO E. Y. (3) SUAREZ VILLARROEL J. V. 50
6 COLORIN COLORADO {PER} 1 3/4 YANCAPALLO GOMOCIO MME S. (5) VALDIVIA POMA N. M. 56
7 DONIZETTI {PER} 1/4 C Bocanegra (8) SUAREZ VILLARROEL J. V. 52
0 RADICAL {PER} MEDINA Ja. (2) ARIAS RODRIGUEZ A. 59
04 MARS 2018-PER-LIMA
PRIX Handicap-2094-Plat - Handicap - 3 ans et plus - 1600m. (PSF)
12 PARTANTS - 2 - 1/4 - 1/2 - 2 1/4 - 1/2 - 3/4 -
Etat du terrain : Souple
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 BIKALA {PER} PELTROCHE L. L. (5) SUAREZ BARROS J. H. 55
2 PACTO DE AMIGOS {PER} 2 YANCAPALLO GOMOCIO MME S. (8) QUIMPER MEDINA L. 48
3 SAL Y PIMIENTA {PER} 1/4 MAURICIO GAVE J. (13) SALAS HUERTO J. L. 53
4 PASO ROBLE {PER} 1/2 ESPINOZA-LLONTOP A. (2) ENRIQUEZ FERNANDEZ J. P. 50
5 HARVEST {PER} 2 1/4 VILLA PINO F. (6) ARIAS RODRIGUEZ A. 60
6 THE KRAKEN {PER} 1/2 I Ventocilla (4) SALAS HUERTO J. L. 52
7 ELIAZAR {PER} 3/4 BOCANEGRA FLORES H. (11) SUAREZ VILLARROEL J. V. 57
8 VIENTO DE FUEGO {PER} VALDIVIA ORDONEZ J. R. (7) SUAREZ VILLARROEL J. V. 53
9 THE LYNX {ARG} LUNA OBREGON P. (14) VARGAS PAYE A. 49
0 PINKMAN {PER} REQUEJO LABORIANO E. (3) CUEVA HORNA G. 55
0 FERRELL {PER} MILLARES PANTOJA J. F. (9) C Traverii 59
0 QUERIDO VIEJO {PER} CARRASCO AMAYA J. (12) C Traverii 54

page n°1/1
début    page précédente    page suivante    fin