FICHE CHEVAL
GREATER HOPE {JPN}
GREATER HOPE {JPN}
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Entraineur  
plat
Sexe / Age 4 ANS / MALE Origines Greater London (jpn) - Pandora'S Hope (jpn) 
Proprietaire Musique 5p 14p (23) 2p
15 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 4-11290-Plat - 1400m - Classe 2
14 PARTANTS - 1 L 1/4- 4 L- NEZ- NEZ- 1 L 3/4- 1/2 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 WAR HAMMER {JPN} Takayuki Yano (13) TERUNOBU FUJITA 56
2 SAPPHIRE SARAH {JPN} 1 L 1/4 Keita Nishi (6) Mashima Daisuke 54
3 UNSTOPPABLE {JPN} 4 L Kenji Okamura (11) Hiroshi Takami 56
4 GAMMO LEGEND {JPN} NEZ Ryo Nobata (2) YASUMASA KURITA 56
5 GREATER HOPE {JPN} NEZ Hiroto Yoshihara (5) Kenji Tsukioka 56
6 DINO ENERGY {JPN} 1 L 3/4 Aoi Shinoya (4) CHIAKI HORI 56
7 LOVELY YOSHINO {JPN} 1/2 L Ryota Sugawara (9) Tomohiro Arai 55
8 BEAUTIFUL BELL {JPN} 1/2 L Kota Motohashi (3) Yuta Ebina 54
9 ETERNAL JEWEL {JPN} 1/2 L Yoshiki Yamada (8) Naoyuki Matoba 54
10 RYUKI MARU {JPN} 1/2 L Yoichi Ando (10) Minoru Asakura 56
11 PORTE D'ITALIE {JPN} 1/2 L Taisei Nakahara (14) Takashi Kubosugi 56
12 COLORFUL FRESCO {JPN} 1/2 L Genki Fujimoto (7) KEIJI NAKAMICHI 54
13 BARN CAT {JPN} 1/2 L Sho Yoshii (12) Hiroyuki Matsura 54
14 RODEO STAR {JPN} 1/2 L Masaaki Kuwamura (1) Jyumpei Morishita 56
20 MARS 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-11679-Plat - 1600m - Classe 2
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SHINTO HANANO RAN {JPN} TSUBASA SASAGAWA (6) Masato Tanaka 54
2 MEISHO BONGOCHI {JPN} Aoi Shinoya (12) Takatoshi Takaiwa 56
3 NISHINO RINDO {JPN} Ryo Fujita (9) Makoto Ichimura 54
4 MITSUKANE MARS {JPN} Sho Yoshii (3) Hiroyuki Matsura 56
5 LARGE FIELD {JPN} Genki Fujimoto (4) Nobuhiro Onodera 56
6 SCINTILLIO {JPN} Ryuji Tatsushiro (5) Keiyuki Suzuki 56
7 KAUPILI {JPN} Taito Mori (8) Masahiro Uesugi 54
8 GRAND COEUR {JPN} Keita Nishi (13) Hidemitsu Sakai 56
9 SIAMTORA DAIKO {JPN} Kenta Endo (10) SHIGERU ENDO 54
10 NISHINOSATO PARK {JPN} Yuki Eriguchi (1) Yoichi Sasaki 56
11 SOVEREIGN RULER {JPN} Ryo Nobata (2) Keiyuki Suzuki 56
12 AITO ARTHUR {JPN} Riku Takami (14) Masato Tanaka 53
13 LOVELY YOSHINO {JPN} Ryota Sugawara (7) Tomohiro Arai 55
14 GREATER HOPE {JPN} Masaki Segawa (11) Kenji Tsukioka 56
22 SEPTEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-18017-Plat - 3 ans - 1600m
14 PARTANTS - 1'42"50 -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 LEFLAIVE {JPN} TSUBASA SASAGAWA (11) Katsunori Arayama 56
2 GREATER HOPE {JPN} Ryo Novata (7) Kenji Tsukioka 56
3 TEMPO RUBATO {JPN} Ryuji Tatsushiro (13) Tomohiro Arai 54
4 WITH PHILIP {JPN} Yoichi Ando (14) TERUNOBU FUJITA 56
5 J K LONDON {JPN} Norifumi Mikamoto (3) KEIJI NAKAMICHI 56
6 JIKON {JPN} Masashige Honda (12) Jyumpei Morishita 56
7 FUKUNO CATTLEYA {JPN} Seiji Yamazaki (4) Takano Tsuyoshi 54
8 FUJI BLUE DIA {JPN} Taisei Nakahara (9) NAOMITSU OKANO 53
9 BRAVE CROWN {JPN} Taniuchi Kanta (10) Kiyoaki Takahashi 53
10 BEACH AIMMING {JPN} Wada Joji (8) TAKAKAZU SASO 56
11 MIKEY MAGIC {JPN} Naoki Machida (2) Masahiro Fukuda 56
12 PRESTO STELLA {JPN} Genki Fujimoto (6) Hiroshi Takami 56
13 WASUREGATAMI {JPN} Sho Yoshii (1) Norio Watabe 54
14 PHILIPPINE {JPN} Ryota Sugawara (5) Satoshi Fukunaga 54

page n°1/1
début    page précédente    page suivante    fin