FICHE CHEVAL
GOLDEN REAL {JPN}
GOLDEN REAL {JPN}
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Entraineur  
plat
Sexe / Age 5 ANS / MALE Origines To the World - Silk Venus 
Proprietaire Musique 1p 1p 1p 16p
07 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-13364-Plat - 1200m - Classe 1
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 GOLDEN REAL {JPN} Sho Yoshii (4) Naoyuki Matoba 56
2 SABUNO RYOMA {JPN} Mai Fukuhara (6) Kazumasa Sakamoto 56
3 SHARK SHINY {JPN} Kenji Okamura (12) Takatoshi Takaiwa 56
4 YAMANO RICH {JPN} Taito Mori (3) Yoichi Sasaki 54
5 BILLIE'S BOUNCE {JPN} Keita Nishi (9) Masahiro Fukuda 56
6 SYM ARMATURA {JPN} Taisei Nakahara (10) Hiroyuki Inoue 56
7 AMPHORA {JPN} Masashige Honda (14) CHIAKI HORI 54
8 RHEIN ANGEL {JPN} Kota Motohashi (2) Hiroshi Takami 54
9 SHIGERU TIME FLY {JPN} Genki Fujimoto (13) Ryo Akamine 56
10 TAKAMIZU {JPN} Ryuji Tatsushiro (8) Tomohiro Arai 54
11 SPEED STAR {JPN} Takahashi Yu (11) Yoriaki Murakami 51
12 CAVALL {JPN} Ryota Sugawara (16) Motohiro Akamine 55
13 SNOW VASE {JPN} Joji Wada (15) Satoshi Fukunaga 54
14 GRAVITY MODEL {JPN} Ryo Fujita (1) TERUNOBU FUJITA 56
15 COSMO MAGICA {JPN} Hisayoshi Higashihara (7) Tadaaki Sasaki 56
15 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-13548-Plat - 1200m - Classe 1
15 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 GOLDEN REAL {JPN} Sho Yoshii (12) Naoyuki Matoba 56
2 MATERA HACHI ICHI {JPN} Ryo Nobata (7) YASUMASA KURITA 56
3 PROSPERO {JPN} Hiroto Yoshihara (9) Satoshi Fukunaga 56
4 RHEIN ANGEL {JPN} Kota Motohashi (6) Hiroshi Takami 54
5 VENEZIA FLAVOR {JPN} Keita Nishi (10) Hidemitsu Sakai 54
6 ARIA PAMINA {JPN} Taito Mori (4) KEIJI NAKAMICHI 54
7 INAHO {JPN} Ryota Sugawara (1) YUTAKA TSUJINO 53
8 CANTERBURY HOPE {JPN} Kenji Okamura (5) SHIGERU ENDO 56
9 WING WIND {JPN} Kota Tanaka (3) Kazuma Hashimoto 53
10 EUCALYPTUS {JPN} Taisei Nakahara (11) Hideyo Yoneta 56
11 ANNINDOFU {JPN} Joji Wada (2) Motohiro Akamine 56
12 KAFUJI TAURUS {JPN} Riku Takami (15) Hiroyuki Matsura 53
13 LEVER LE RIDEAU {JPN} Ryo Fujita (13) Takashi Kubosugi 56
14 T O CLAIR {JPN} Kenta Endo (8) Tadaaki Sasaki 56
15 SAND EMPRESS {JPN} TSUBASA SASAGAWA (14) TERUNOBU FUJITA 54
11 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-11644-Plat - 1200m - Classe 2
10 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 GOLDEN REAL {JPN} Mai Fukuhara (5) Naoyuki Matoba 56
2 JO A LA MODE {JPN} Genki Fujimoto (8) Yuta Ebina 56
3 SMART NEKTAR {JPN} Ryota Sugawara (7) Hidemitsu Sakai 53
4 VIKRANT {JPN} Shu Niihara (4) Hitoshi Horie 56
5 PONTE DRAGO {JPN} Naoki Machida (10) YUTAKA TSUJINO 56
6 PERSIAN ROSE {JPN} Kanta Taniuchi (1) KAZUO WATANABE 52
7 BEL BOLD NINE {JPN} Ryo Nobata (2) Kazunobu Suda 56
8 CRY TONIGHT {JPN} Takahashi Yu (6) KAZUO WATANABE 51
9 MEINER SCHLAG {JPN} Joji Wada (9) Takemi Munakata 56
10 RED CORAL {JPN} Keita Nishi (3) KEIJI NAKAMICHI 54
26 JANVIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-11865-Plat - 1200m - Classe 2
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 MARUYO JORDAN {JPN} Ryo Nobata (1) Motohiro Akamine 56
2 FORMOSA RUBY {JPN} Takayuki Yano (10) Hiroyuki Matsura 54
3 KATSUNO THANK YOU {JPN} Masashige Honda (14) Kazumasa Sakamoto 56
4 SHOSAN REX {JPN} Ryo Fujita (5) Shin Tachibana 56
5 SOUPLE {JPN} Ryota Sugawara (3) CHIAKI HORI 53
5 OUT RAISING {JPN} Yuji Iwahashi (6) Kazunobu Suda 56
7 MASTER KEY {JPN} Genki Fujimoto (13) Hiroshi Takami 56
8 ABEL BAROWS {JPN} Ryuji Tatsushiro (9) Yoriaki Murakami 56
9 NAC LEGAL {JPN} Shohei Takahashi (11) Shin Tachibana 56
10 FEUER {JPN} Sho Yoshii (12) Ryuichi Yoshii 56
11 A'S QUEEN {JPN} Kenji Okamura (16) Yukiharu Shimada 54
12 AUGMENTOR {JPN} Naoki Machida (4) Hideyo Yoneta 56
13 CANTERBURY HOPE {JPN} Yuki Furuoka (15) SHIGERU ENDO 56
14 FLORIANO {JPN} Kakeru Oki (7) Kazuma Hashimoto 51
15 SHINTO TSUBAKI {JPN} Taisei Nakahara (8) Takashi Kubosugi 54
16 GOLDEN REAL {JPN} Joji Wada (2) Naoyuki Matoba 56

page n°1/1
début    page précédente    page suivante    fin