FICHE CHEVAL
GOD IMPULSE {JPN}
GOD IMPULSE {JPN}
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Entraineur  
plat
Sexe / Age 4 ANS / HONGRE Origines Majestic Warrior - Daiwa Eternity 
Proprietaire Musique 9p 5p 8p 8p 12p (23) 11p 8p 7p 6p 11p
04 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-22273-Plat - 1800m - Classe 1
15 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 LAS BRISAS {JPN} Taito Mori (11) Kenji Tsukioka 56
2 HO O SELECCION {JPN} Kanta Taniuchi (10) KAZUO WATANABE 54
3 SUZUNO HAMAYA {JPN} TSUBASA SASAGAWA (6) Masahiro Fukuda 56
4 ESPRIT RICHARD {JPN} Takayuki Yano (9) YOSHIHIRO SAWA 56
5 MUSASHI GLORY {JPN} Riku Takami (8) YASUMASA KURITA 54
6 RICK MARVEL {JPN} Masashige Honda (3) Kazunobu Suda 56
7 MARIACHI {JPN} Ryota Sugawara (2) YUTAKA TSUJINO 55
8 MIYUKI THE STRONG {JPN} Tadanari Konno (13) Hitoshi Horie 56
9 GOD IMPULSE {JPN} Ryuji Tatsushiro (4) Ryuichi Yoshii 56
10 LEAD BLOW {JPN} Genki Fujimoto (1) Yuta Ebina 56
11 RAPIDE {JPN} Joji Wada (14) Yuta Ebina 56
12 DAVIDII {JPN} Takahashi Yu (15) Keiyuki Suzuki 53
13 WITH PHILIP {JPN} Yoichi Ando (12) TERUNOBU FUJITA 56
14 HADES BRAIN {JPN} Hisayoshi Higashihara (7) Akihiko Syoji 56
15 YOSHINO CROWN {JPN} Kota Tanaka (5) Tomohiro Arai 53
15 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-13548-Plat - 1400m - Classe 1
12 PARTANTS - 3 L 1/2- 1 L- 2 L 1/2- ENC- NEZ- 1/2 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 JET SPEED {JPN} Keita Nishi (3) Hidemitsu Sakai 56
2 PRESTO STELLA {JPN} 3 L 1/2 Kota Motohashi (12) Hiroshi Takami 56
3 LOVE ME MONACO {JPN} 1 L Genki Fujimoto (1) Ryo Akamine 54
4 BIANCA {JPN} 2 L 1/2 Sho Yoshii (2) Kazuya Omiya 54
5 GOD IMPULSE {JPN} ENC Ryuji Tatsushiro (9) Ryuichi Yoshii 56
6 MEINER BOMBER {JPN} NEZ Ryo Fujita (7) Kazumasa Sakamoto 56
7 SIFNOS {JPN} 1/2 L TSUBASA SASAGAWA (8) TAKAKAZU SASO 56
8 NEXT BREAK {JPN} 1/2 L Masashige Honda (11) Hideyo Yoneta 56
9 JOLLY HARMONY {JPN} 1/2 L Yoichi Ando (6) Naoyuki Matoba 54
10 SABUNO CHANCE {JPN} 1/2 L Ryota Sugawara (5) CHIAKI HORI 53
11 GROW FORCE {JPN} 1/2 L Masahiro Matsuzaki (10) Masahiro Uesugi 54
12 NOBLE COAST {JPN} 1/2 L Masaki Segawa (4) Kenji Tsukioka 54
26 FEVRIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-14379-Plat - 1400m - Classe 1
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 RIKO ASTRA {JPN} HATTORI T. (5) Katsunori Arayama 54
2 ONE VOICE {JPN} Taito Mori (10) TAKAKAZU SASO 56
3 FLOWER JEANNE {JPN} Sho Yoshii (12) Hiroyuki Matsura 54
4 BASIL FLAVOR {JPN} Joji Wada (1) Kenji Tsukioka 54
5 HIGH POWER ZENKAI {JPN} Takayuki Yano (4) Naoyuki Matoba 56
6 AUTO BIANCHI {JPN} Riku Takami (9) Kiyoaki Takahashi 53
7 TAISEI ELFIN {JPN} Ryo Nobata (7) YASUMASA KURITA 54
8 GOD IMPULSE {JPN} Kanta Taniuchi (8) Ryuichi Yoshii 53
9 RHEIN ANGEL {JPN} Genki Fujimoto (11) Hiroshi Takami 54
10 SALTAIRE {JPN} Kota Tanaka (3) Motohiro Akamine 53
11 ABENIN TIARA {JPN} Yoichi Ando (2) Keiyuki Suzuki 54
12 I'LL BE THERE {JPN} Sho Kizawa (6) Takashi Kubosugi 51
13 NEXT BREAK {JPN} TSUBASA SASAGAWA (13) Hideyo Yoneta 56
11 FEVRIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-14379-Plat - 1400m - Classe 1
11 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 NEVER TOO MUCH {JPN} Ryo Nobata (7) KAZUO WATANABE 56
2 DURO AVANTI {JPN} Tadanari Konno (2) Shin Tachibana 56
3 GREATEST WORK {JPN} Masayoshi Aoyagi (5) TERUNOBU FUJITA 56
4 HIGH POWER ZENKAI {JPN} Takayuki Yano (9) Naoyuki Matoba 56
5 BARI BLACK {JPN} Yuki Eriguchi (8) Hiroyuki Inoue 56
6 DETONATOR {JPN} Seiji Yamazaki (4) Satoshi Fukunaga 54
7 BLADE RUNNER {JPN} Ryota Sugawara (11) YUTAKA TSUJINO 53
8 GOD IMPULSE {JPN} Kanta Taniuchi (6) Ryuichi Yoshii 53
9 HADES BRAIN {JPN} Hisayoshi Higashihara (10) Akihiko Syoji 56
10 SABRETOOTH {JPN} Joji Wada (3) Kiyoaki Takahashi 56
11 I'LL BE THERE {JPN} kizawa sho (1) Takashi Kubosugi 51
22 JANVIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-14238-Plat - 1600m - Classe 1
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 YUINO ZAPPER {JPN} Sho Yoshii (2) Hiroyuki Matsura 56
2 YOU HINATA {JPN} Genki Fujimoto (4) Yoriaki Murakami 54
3 KNOTTED CORD {JPN} Yoichi Ando (14) Kiyoaki Takahashi 56
4 RIKO ASTRA {JPN} Taito Mori (6) Katsunori Arayama 54
5 NEXT BREAK {JPN} TSUBASA SASAGAWA (9) Hideyo Yoneta 56
6 HAAVITIPEI {JPN} Taiga Kurihara (7) Hitoshi Horie 56
7 COSMO GINGA {JPN} Kakeru Oki (3) Nobuhiro Onodera 51
8 SHINY SENSE {JPN} Ryuji Tatsushiro (1) CHIAKI HORI 56
9 BEACH AIMMING {JPN} Kenji Okamura (10) TAKAKAZU SASO 56
10 AUTO BIANCHI {JPN} Ryo Nobata (12) Kiyoaki Takahashi 56
11 SABRETOOTH {JPN} Takayuki Yano (8) Kiyoaki Takahashi 56
12 GOD IMPULSE {JPN} Kanta Taniuchi (13) Ryuichi Yoshii 53
13 COSMO AUBE {JPN} Ryo Fujita (5) Makoto Ichimura 56
14 TEN OKAY O {JPN} Ryota Sugawara (11) YUTAKA TSUJINO 55
30 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-14129-Plat - 1600m - Classe 1
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SHONAN OBVIOUS {JPN} Seiji Yamazaki (4) Hidemitsu Sakai 56
2 YOU HINATA {JPN} Genki Fujimoto (8) Yoriaki Murakami 54
3 NEXT BREAK {JPN} TSUBASA SASAGAWA (13) Hideyo Yoneta 56
4 MOZU YUGA {JPN} Sho Yoshii (2) Hiroyuki Matsura 56
5 ROAD OF SHADOW {JPN} Genta Ochiai (3) Yuta Ebina 56
6 RAGING THRUST {JPN} Yoichi Ando (14) TERUNOBU FUJITA 56
7 DAVIDII {JPN} Yuki Eriguchi (1) Keiyuki Suzuki 56
8 J K ULURU {JPN} Ryuji Tatsushiro (5) Ryuichi Yoshii 54
9 PRIMERA CLASE {JPN} Ryo Nobata (7) Minoru Asakura 56
10 RAVISH {JPN} Taito Mori (9) TAKAKAZU SASO 56
11 GOD IMPULSE {JPN} Kanta Taniuchi (6) Ryuichi Yoshii 53
12 GUMBOOTS DANCE {JPN} Shu Niihara (11) KEIJI NAKAMICHI 56
13 BAHIA {JPN} Fumio Matoba (10) Ryo Akamine 56
14 SHINY SENSE {JPN} Yuji Iwahashi (12) CHIAKI HORI 56
07 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 9-14129-Plat - 1200m - Classe 1
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ARIA PAMINA {JPN} Taito Mori (11) KEIJI NAKAMICHI 54
2 LONGING MADONNA {JPN} Masashige Honda (15) Naoyuki Matoba 54
3 ESPRIT ANDY {JPN} Kanta Taniuchi (14) YOSHIHIRO SAWA 53
4 TAISEI ELFIN {JPN} Ryoma Kimatsuka (7) YASUMASA KURITA 52
5 RIKO ASTRA {JPN} Masaaki Kuwamura (3) Katsunori Arayama 54
6 KATSUNO THANK YOU {JPN} Genki Fujimoto (16) Kazumasa Sakamoto 56
7 DONDON {JPN} Keita Nishi (10) Kazumasa Sakamoto 56
8 GOD IMPULSE {JPN} Kenji Okamura (4) Ryuichi Yoshii 56
9 FOR RICHARD {JPN} Genta Ochiai (12) Takashi Kubosugi 56
10 IPPIN {JPN} Naoki Machida (8) Masahiro Uesugi 56
11 NAC LEGAL {JPN} Shohei Takahashi (6) Shin Tachibana 56
12 MARUYO SOTA {JPN} Hiroshi Chida (9) Yoriaki Murakami 56
13 EUCALYPTUS {JPN} TSUBASA SASAGAWA (5) Hideyo Yoneta 56
14 FEUER {JPN} Sho Yoshii (2) Ryuichi Yoshii 56
15 MILADY {JPN} Shohei Nakamura (13) Yoriaki Murakami 54
16 DERMA GARNET {JPN} Ryo Nobata (1) HIDEKI SAKURAGI 54
15 NOVEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-14259-Plat - 1600m - Classe 1
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 JUSTIN POWER {JPN} TSUBASA SASAGAWA (2) Takemi Munakata 56
2 DAGR FORCE {JPN} Keita Nishi (5) CHIAKI HORI 56
3 AUTO BIANCHI {JPN} Yoichi Ando (11) Kiyoaki Takahashi 56
4 COSTERO AZUL {JPN} Akira Harita (8) Yuta Ebina 56
5 BUILD RAPPORT {JPN} Fumio Matoba (10) Takemi Munakata 56
6 ESPRIT AKABOSHI {JPN} Kanta Taniuchi (12) YOSHIHIRO SAWA 53
7 GOD IMPULSE {JPN} Masaaki Kuwamura (6) Ryuichi Yoshii 56
8 MOZU YUGA {JPN} Sho Yoshii (9) Hiroyuki Matsura 56
9 SHINY SENSE {JPN} Hiroshi Chida (7) CHIAKI HORI 56
10 CLUTCH SHOOT {JPN} Ryoma Kimatsuka (1) YASUMASA KURITA 54
11 BAHIA {JPN} Ryota Sugawara (3) Ryo Akamine 55
12 J K ULURU {JPN} Ryuji Tatsushiro (13) Ryuichi Yoshii 54
13 BEACH ANELA {JPN} Genki Fujimoto (14) Naoyuki Matoba 54
14 MARUYO SOTA {JPN} Shunsuke Ishikawa (4) Yoriaki Murakami 56
31 OCTOBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-14431-Plat - 1400m - Classe 1
12 PARTANTS - TETE- 1 L 1/2- 1 L 1/2- 1 L 3/4- 1 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 PRESTO BAROWS {JPN} TSUBASA SASAGAWA (8) Satoshi Fukunaga 56
2 BAHIA {JPN} TETE Fumio Matoba (11) Ryo Akamine 56
3 ESPRIT AKABOSHI {JPN} 1 L 1/2 Kanta Taniuchi (10) YOSHIHIRO SAWA 53
4 DONDON {JPN} 1 L 1/2 Ryo Nobata (3) Kazumasa Sakamoto 56
5 SEED THE BREAK {JPN} 1 L 3/4 Genki Fujimoto (9) Kazumasa Sakamoto 56
6 GOD IMPULSE {JPN} 1 L Reo Yokogawa (2) Ryuichi Yoshii 56
7 ROWDY {JPN} 1 L Hisayoshi Higashihara (7) YASUMASA KURITA 56
8 RAVISH {JPN} 1 L Taito Mori (4) TAKAKAZU SASO 56
9 COSMO LEMBRANCA {JPN} 1 L Yujiro Tanabata (12) SHINSUKE KUDO 53
10 YELLOW EIGHT {JPN} 1 L Yoshimi Nakashima (6) YUTAKA KAWASHIMA 50
11 MARUYO SOTA {JPN} 1 L Hiroshi Chida (1) Yoriaki Murakami 56
12 CANNOLI {JPN} 1 L Sho Yoshii (5) Keiyuki Suzuki 54
04 OCTOBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-14431-Plat - 1400m - Classe 1
12 PARTANTS - 4 L- ENC- 4 L- 1/2 L- TETE
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 GLANZ CITY {JPN} Hiroto Yoshihara (9) Yuta Ebina 56
2 SHANGHAI MAGOKORO {JPN} 4 L Keita Nishi (7) Tomohiro Arai 54
3 ESPRIT AKABOSHI {JPN} ENC Kanta Taniuchi (10) YOSHIHIRO SAWA 53
4 RIKEA MINNEOLA {JPN} 4 L Taito Mori (2) Katsunori Arayama 56
5 BURST OF COLOUR {JPN} 1/2 L Joji Wada (11) Kenji Tsukioka 56
6 KATSUNO THANK YOU {JPN} TETE Genki Fujimoto (12) Kazumasa Sakamoto 56
7 JUNE SHUTTLE {JPN} TETE Ryuji Tatsushiro (6) Keiyuki Suzuki 56
8 CAVALL {JPN} TETE Kenji Okamura (4) Motohiro Akamine 56
9 SHARK SHINY {JPN} TETE Ryo Nobata (3) Takatoshi Takaiwa 56
10 EIJUN DREAM {JPN} TETE Kenta Endo (8) NAOMITSU OKANO 56
11 GOD IMPULSE {JPN} TETE Reo Yokogawa (5) Ryuichi Yoshii 56
12 BRIGHT COLOR {JPN} TETE Masashige Honda (1) TERUNOBU FUJITA 56

page n°1/1
début    page précédente    page suivante    fin