FICHE CHEVAL
GAMMO LEGEND {JPN}
GAMMO LEGEND {JPN}
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Entraineur  
plat
Sexe / Age 4 ANS / MALE Origines Curren Black Hill - Blue in the Sky 
Proprietaire Musique 3p 4p 3p 4p 8p 8p 2p 11p (23) 3p 3p
06 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-11137-Plat - 1600m - Classe 2
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 PORTE D'ITALIE {JPN} Taisei Nakahara (2) Takashi Kubosugi 56
2 LADY VICTORIA {JPN} Genki Fujimoto (11) Kazuhisa Naya 54
3 GAMMO LEGEND {JPN} Ryo Nobata (3) YASUMASA KURITA 56
4 KUU LEI NANI {JPN} TSUBASA SASAGAWA (10) Takemi Munakata 54
5 RODEO STAR {JPN} Shun Ishizaki (1) Jyumpei Morishita 56
6 COLORFUL FRESCO {JPN} Keita Nishi (7) KEIJI NAKAMICHI 54
7 TWILIGHT LADY {JPN} Kanta Taniuchi (9) Yukiharu Shimada 52
8 UNSTOPPABLE {JPN} Kenji Okamura (6) Hiroshi Takami 56
9 EXPLORER {JPN} Shunsuke Ishikawa (5) Kazuhisa Naya 56
10 BRAVE CROWN {JPN} Yuki Eriguchi (8) Kiyoaki Takahashi 56
11 NISHINOSATO PARK {JPN} Tadanari Konno (4) Yoichi Sasaki 56
12 APLOUN {JPN} Riku Takami (12) Ryo Akamine 54
15 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 4-11290-Plat - 1400m - Classe 2
14 PARTANTS - 1 L 1/4- 4 L- NEZ- NEZ- 1 L 3/4- 1/2 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 WAR HAMMER {JPN} Takayuki Yano (13) TERUNOBU FUJITA 56
2 SAPPHIRE SARAH {JPN} 1 L 1/4 Keita Nishi (6) Mashima Daisuke 54
3 UNSTOPPABLE {JPN} 4 L Kenji Okamura (11) Hiroshi Takami 56
4 GAMMO LEGEND {JPN} NEZ Ryo Nobata (2) YASUMASA KURITA 56
5 GREATER HOPE {JPN} NEZ Hiroto Yoshihara (5) Kenji Tsukioka 56
6 DINO ENERGY {JPN} 1 L 3/4 Aoi Shinoya (4) CHIAKI HORI 56
7 LOVELY YOSHINO {JPN} 1/2 L Ryota Sugawara (9) Tomohiro Arai 55
8 BEAUTIFUL BELL {JPN} 1/2 L Kota Motohashi (3) Yuta Ebina 54
9 ETERNAL JEWEL {JPN} 1/2 L Yoshiki Yamada (8) Naoyuki Matoba 54
10 RYUKI MARU {JPN} 1/2 L Yoichi Ando (10) Minoru Asakura 56
11 PORTE D'ITALIE {JPN} 1/2 L Taisei Nakahara (14) Takashi Kubosugi 56
12 COLORFUL FRESCO {JPN} 1/2 L Genki Fujimoto (7) KEIJI NAKAMICHI 54
13 BARN CAT {JPN} 1/2 L Sho Yoshii (12) Hiroyuki Matsura 54
14 RODEO STAR {JPN} 1/2 L Masaaki Kuwamura (1) Jyumpei Morishita 56
23 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-11644-Plat - 1600m - Classe 2
11 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 GOLDEN KNIGHT {JPN} TSUBASA SASAGAWA (9) Satoshi Fukunaga 56
2 PORTE D'ITALIE {JPN} Taisei Nakahara (5) Takashi Kubosugi 56
3 GAMMO LEGEND {JPN} Ryo Nobata (7) YASUMASA KURITA 56
4 LEFT ALONE {JPN} Ryuji Tatsushiro (8) CHIAKI HORI 56
5 RUB' AL KHALI {JPN} Shunsuke Ishikawa (6) Kazuhisa Naya 56
6 BLESSED THUNDER {JPN} Taito Mori (4) Hiroyuki Matsura 56
7 ROUGE CAMELLIA {JPN} Keita Nishi (2) Kazumasa Sakamoto 54
8 WASUREGATAMI {JPN} Ryoma Kimatsuka (10) Norio Watabe 53
9 BIG HIP ROOF {JPN} Kenji Okamura (1) Hiroyuki Inoue 56
10 RICKIE {JPN} Ryo Fujita (3) Ryo Akamine 56
11 POND WAVE {JPN} Aoi Shinoya (11) Minoru Asakura 54
09 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 4-11644-Plat - 1400m - Classe 2
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SHARP MUSTANG {JPN} Yoichi Ando (5) TERUNOBU FUJITA 56
2 VICROY {JPN} Takahashi Yu (3) Masahiro Fukuda 53
3 BARN CAT {JPN} Keita Nishi (6) Hiroyuki Matsura 54
4 GAMMO LEGEND {JPN} Ryo Nobata (7) YASUMASA KURITA 56
5 RYUKI MARU {JPN} Naoki Machida (2) Minoru Asakura 56
6 BLUE HESTER {JPN} Taisei Nakahara (12) NAOMITSU OKANO 56
7 CARDISTRY {JPN} Ryuji Tatsushiro (8) Satoshi Fukunaga 54
8 TEKKOSAN {JPN} Riku Takami (4) Masahiro Uesugi 53
9 BAKSHEESH {JPN} Takayuki Yano (9) Kazuma Hashimoto 56
10 STACCATO MARCH {JPN} Kota Tanaka (10) Tomohiro Arai 53
11 KISS OF FIRE {JPN} Hisayoshi Higashihara (1) Hiroyuki Inoue 54
12 RIKEA BAMPEIYU {JPN} Ryo Fujita (11) YOSHIHIRO SAWA 56
19 MARS 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-11679-Plat - 1600m - Classe 2
14 PARTANTS - 1 L 1/4- 2 L 1/2- 3/4 L- 2 L 1/2
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 FRAGRANZA {JPN} Joji Wada (8) Takemi Munakata 56
2 DERMA ABISETAOSHI {JPN} 1 L 1/4 Genki Fujimoto (2) Kazumasa Sakamoto 56
3 SERA STRAHL {JPN} 2 L 1/2 Riku Takami (11) Ryuichi Yoshii 53
4 DERMA UCHIGAKE {JPN} 3/4 L Ryuji Tatsushiro (4) Keiyuki Suzuki 54
5 ASQUITH TESORO {JPN} 2 L 1/2 TSUBASA SASAGAWA (3) Katsunori Arayama 56
6 BIG HIP ROOF {JPN} 2 L 1/2 Hiroshi Chida (10) Hiroyuki Inoue 56
7 WASUREGATAMI {JPN} 2 L 1/2 Ryoma Kimatsuka (6) Norio Watabe 53
8 GAMMO LEGEND {JPN} 2 L 1/2 Shun Ishizaki (12) YASUMASA KURITA 56
9 RICKIE {JPN} 2 L 1/2 Yoichi Ando (7) Ryo Akamine 56
10 RUB' AL KHALI {JPN} 2 L 1/2 Shunsuke Ishikawa (1) Kazuhisa Naya 56
11 LUISA {JPN} 2 L 1/2 Yuki Eriguchi (5) Hiroshi Takami 54
12 BATTLE SCARS {JPN} 2 L 1/2 Shohei Takahashi (9) Hisashi Sato 56
13 ICHIMOKUSAN {JPN} 2 L 1/2 Ryota Sugawara (14) Hitoshi Horie 55
14 BRAVE SOUND {JPN} 2 L 1/2 Sho Yoshii (13) Hiroyuki Matsura 56
27 FEVRIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-11982-Plat - 1600m - Classe 2
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 GRASS CUADRA {JPN} Ryo Nobata (5) Masahiro Uesugi 56
2 DERMA ABISETAOSHI {JPN} Genki Fujimoto (14) Kazumasa Sakamoto 56
3 DERMA UCHIGAKE {JPN} Ryuji Tatsushiro (4) Keiyuki Suzuki 54
4 PORTE D'ITALIE {JPN} HATTORI T. (12) Takashi Kubosugi 56
5 YAMANIN FACIO {JPN} Taisei Nakahara (9) Norio Watabe 56
6 NEO CANDY {JPN} Yoichi Ando (8) Shin Tachibana 56
7 BLESSED THUNDER {JPN} Taito Mori (7) Hiroyuki Matsura 56
8 GAMMO LEGEND {JPN} Shun Ishizaki (2) YASUMASA KURITA 56
9 FAIRY MAIA {JPN} Sho Kizawa (13) Yoriaki Murakami 51
10 SERA STRAHL {JPN} Sho Yoshii (11) Ryuichi Yoshii 56
11 MIKINOKARAKURIBAKO {JPN} Ryo Fujita (3) Yoriaki Murakami 56
12 ASQUITH TESORO {JPN} TSUBASA SASAGAWA (1) Katsunori Arayama 56
13 WASUREGATAMI {JPN} Shunsuke Ishikawa (6) Norio Watabe 54
14 MORGANITE RING {JPN} Riku Takami (10) KEIJI NAKAMICHI 53
12 FEVRIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-11982-Plat - 1600m - Classe 2
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 BIG AMERICAN {JPN} Sho Yoshii (7) Naoyuki Matoba 56
2 GAMMO LEGEND {JPN} Shun Ishizaki (5) YASUMASA KURITA 56
3 BLESSED THUNDER {JPN} Taito Mori (1) Hiroyuki Matsura 56
4 PORTE D'ITALIE {JPN} Taisei Nakahara (3) Takashi Kubosugi 56
5 FAIRY MAIA {JPN} kizawa sho (10) Yoriaki Murakami 51
6 GARRET LE REVE {JPN} Naoki Machida (2) KENJI SANO 56
7 WEISER BARCO {JPN} Yuki Eriguchi (6) Kenji Tsukioka 56
8 CAMINO AZUL {JPN} HATTORI T. (4) Yuta Ebina 56
9 PRINCIPAL ACT {JPN} Seiji Yamazaki (8) Naoyuki Matoba 56
10 ROUGE CAMELLIA {JPN} Ryo Fujita (9) Kazumasa Sakamoto 54
11 MORGANITE RING {JPN} Ryo Nobata (11) KEIJI NAKAMICHI 56
22 JANVIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-11865-Plat - 1200m - Classe 2
15 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 DI OREM {JPN} Ryo Nobata (14) Takashi Kubosugi 56
2 CONTI TOHOKU {JPN} Taito Mori (15) Hiromitsu Kurita 56
3 ROZA {JPN} Takayuki Yano (8) Makoto Ichimura 54
4 SPELLCASTER {JPN} Ryuji Tatsushiro (11) Hidemitsu Sakai 54
5 YANNOKA STEP {JPN} Ryo Fujita (4) Hiroshi Takami 54
6 BIG KOEMI ROOF {JPN} Kenji Okamura (6) Hiroyuki Inoue 54
7 DERMA UCHIGAKE {JPN} TSUBASA SASAGAWA (13) Keiyuki Suzuki 54
8 TATSUNO KISEKI {JPN} Genki Fujimoto (5) Hiroshi Takami 56
9 MORGANITE RING {JPN} Keita Nishi (9) KEIJI NAKAMICHI 56
10 LADY AVANTI {JPN} Yoichi Ando (1) Shin Tachibana 54
11 GAMMO LEGEND {JPN} Shun Ishizaki (10) YASUMASA KURITA 56
12 HEALTH CARE {JPN} Hiroshi Chida (2) Kazuya Omiya 54
13 LADRILLO {JPN} Sho Yoshii (12) Ryuichi Yoshii 56
14 ANELA KAIKAMAHINE {JPN} Kanta Taniuchi (7) KEIJI NAKAMICHI 51
15 CANTERBURY GIRL {JPN} Yuki Furuoka (3) SHIGERU ENDO 54
27 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-11774-Plat - 1600m - Classe 2
14 PARTANTS - 3 L- 1 L- TETE- 1/2 L- 3/4 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 KITANO DAYJOB {JPN} Takayuki Yano (11) Masahiro Fukuda 56
2 KAFUJI LIBRA {JPN} 3 L Fumio Matoba (6) Akihiko Syoji 56
3 GAMMO LEGEND {JPN} 1 L Shun Ishizaki (2) YASUMASA KURITA 56
4 LUISA {JPN} TETE Yuki Eriguchi (12) Hiroshi Takami 54
5 SCINTILLIO {JPN} 1/2 L Ryuji Tatsushiro (8) Keiyuki Suzuki 56
6 MAMA'S COFFEE {JPN} 3/4 L Masaaki Kuwamura (10) Kazuma Hashimoto 54
7 NEO CANDY {JPN} 3/4 L Yoichi Ando (5) Shin Tachibana 56
8 SUN WING {JPN} 3/4 L Sho Yoshii (14) Takashi Kubosugi 56
9 CONTI DREAM {JPN} 3/4 L Ryo Fujita (9) Hiromitsu Kurita 54
10 RICKIE {JPN} 3/4 L Hiroshi Chida (1) Ryo Akamine 56
11 CAMINO AZUL {JPN} 3/4 L Shu Niihara (13) Yuta Ebina 56
12 SPECIAL SUNDAY {JPN} 3/4 L Kakeru Oki (3) Kazuma Hashimoto 53
13 SABUNO LUCKY {JPN} 3/4 L Ryo Nobata (4) Kazumasa Sakamoto 56
14 HIRO SHIGE PEARL {JPN} 3/4 L Yuji Iwahashi (7) CHIAKI HORI 54
06 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-16484-Plat - 3 ans - 1200m
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 REALLY HOT {JPN} TSUBASA SASAGAWA (3) Katsunori Arayama 54
2 FULL OF PRAISE {JPN} Taito Mori (6) Hidemitsu Sakai 56
3 GAMMO LEGEND {JPN} Shun Ishizaki (2) YASUMASA KURITA 56
4 FULFILLING {JPN} Ryo Nobata (10) Takatoshi Takaiwa 54
5 AMMINO LEMON {JPN} Kota Motohashi (9) Naoyuki Matoba 56
6 SNOW DRESS {JPN} Masashige Honda (4) Naoyuki Matoba 54
7 LES AILES NOIRES {JPN} Genta Ochiai (5) KAZUO WATANABE 54
8 LILIE {JPN} Kota Tanaka (1) Kazuma Hashimoto 51
9 PRINCIPAL ACT {JPN} Reo Yokogawa (11) Naoyuki Matoba 56
10 YAMANIN FACIO {JPN} Taisei Nakahara (13) Norio Watabe 56
11 EARTH RINGO {JPN} Sho Yoshii (12) Kazuhisa Naya 54
12 FLORIDA FOUNTAIN {JPN} Hiroshi Chida (8) Hiroyuki Inoue 54
13 SILVER STELLA {JPN} Joji Wada (16) Tadaaki Sasaki 54
14 ASHFORD {JPN} Keita Nishi (7) YOSHIHIRO SAWA 56
15 NAC BRIAN {JPN} Ryo Fujita (14) Mitsugu Tachibana 56
16 MANFATH GIRL {JPN} Kenji Okamura (15) Hitoshi Horie 54

page n°1/1
début    page précédente    page suivante    fin