FICHE CHEVAL
FIELD DREAM {JPN}
FIELD DREAM {JPN}
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Entraineur  
plat
Sexe / Age 4 ANS / HONGRE Origines Henny Hughes (usa) - Super Madame (jpn) 
Proprietaire Musique 12p (22) 9p
25 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-14380-Plat - 1200m - Classe 2 - Piste Dirt
16 PARTANTS - 1'14"5 - 1 1/4 -2 -1 3/4 -2 -CTT -1 3/4 -ENC -ENC -1/2 -ENC -1/2 -ENC -2 -1 -6
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 DRESSED TO KILL {JPN} Yoichi Ando (5) Hideyo Yoneta 56
2 COPANO FREDDIE {JPN} 1 1/4 Sho Yoshii (2) Shin Tachibana 56
3 TONY HERO {JPN} 2 Ryota Sugawara (16) CHIAKI HORI 54
4 GENERAL VINTO {JPN} 1 3/4 Shun Ishizaki (8) TAKAKAZU SASO 56
5 HANUMAN {JPN} 2 Naoki MacHida (11) Hidemitsu Sakai 56
6 ANJINHO {JPN} CTT Hisayoshi Higashihara (14) NOBUYUKI KUBOTA 54
7 HAPPY STREET {JPN} 1 3/4 Kota Motohashi (6) TERUNOBU FUJITA 56
8 MILK DIPPER {JPN} ENC Genki Fujimoto (10) TSUYOSHI TAKANO 54
9 HONEY NIGHT {JPN} ENC Keita Nishi (1) Norio Watanabe 54
10 HIRO SHIGE PEARL {JPN} 1/2 Ryo Fujita (12) CHIAKI HORI 54
11 ICE LARIMAR {JPN} ENC Kenji Okamura (4) Takatoshi Takaiwa 54
12 FIELD DREAM {JPN} 1/2 Shunsuke Ishikawa (9) NAOMITSU OKANO 56
13 YOSHINO ROSE {JPN} ENC Masashige Honda (13) KAZUO WATANABE 54
14 PRIMA LUCE {JPN} 2 Ryuji Tatsushiro (3) TERUNOBU FUJITA 56
15 M O HALO {JPN} 1 Toshio Uchida (7) Hitoshi Horie 56
16 MOYUNO IIONNA {JPN} 6 Shohei Nakamura (15) NOBUYUKI KUBOTA 54
28 DECEMBRE 2022-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-13705-Plat - Pur Sang - 1600m - Classe 2 - Piste Dirt
13 PARTANTS - 1'43"8 - CTT -1/2 -ENC -3/4 -1 -TETE -2 -CTT -2 -5 -1 3/4 -3/4
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 PHOENIX LOOP {JPN} Ryo Fujita (5) Yuta Ebina 56
2 ASTROLOGY {JPN} CTT Takayuki Yano (6) KENJI SANO 56
3 DANCE MATISSE {JPN} 1/2 Yuki Eriguchi (10) Minoru Asakura 56
4 THURSTON TRUST {JPN} ENC Tadanari Konno (2) Shin Tachibana 56
5 GRAND COEUR {JPN} 3/4 Keita Nishi (1) Hidemitsu Sakai 56
6 APLOUN {JPN} 1 Hiroshi Chida (12) Ryo Akamine 56
7 WIN SOPHIE {JPN} TETE Shohei Nakamura (7) Akihiko Shoji 54
8 M O HALO {JPN} 2 Toshio Uchida (3) Hitoshi Horie 56
9 FIELD DREAM {JPN} CTT Shunsuke Ishikawa (11) NAOMITSU OKANO 56
10 RICKIE {JPN} 2 Takami Riku (8) Ryo Akamine 56
11 ORTHO DIANA {JPN} 5 Taisei Nakahara (4) Kazuo Kashiwagi 54
12 HIRO SHIGE PEARL {JPN} 1 3/4 Ryuji Tatsushiro (13) CHIAKI HORI 54
13 SEI DANCING {JPN} 3/4 Ryota Sugawara (9) YUTAKA TSUJINO 56

page n°1/1
début    page précédente    page suivante    fin