FICHE CHEVAL
COSMO CONQUEST {JPN}
COSMO CONQUEST {JPN}
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Entraineur  
plat
Sexe / Age 7 ANS / MALE Origines Animal Kingdom (usa) - La Sombre (usa) 
Proprietaire Big Red Farm rouge grille verte m rouges tverte Musique 4p 3p 1p 8p 4p 5p (23) 9p 10p 12p (22) 1p
15 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-13548-Plat - 1600m - Classe 1
13 PARTANTS - 2 L- 1 L- 1 L- ENC- TETE- 3 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 JACK AVANTI {JPN} Yoichi Ando (3) Shin Tachibana 56
2 PRIMERA CLASE {JPN} 2 L Ryo Nobata (9) Minoru Asakura 56
3 RAVISH {JPN} 1 L Taito Mori (11) TAKAKAZU SASO 56
4 COSMO CONQUEST {JPN} 1 L Tadanari Konno (5) Shin Tachibana 56
5 LAS BRISAS {JPN} ENC TSUBASA SASAGAWA (8) Kenji Tsukioka 56
6 CAPTAIN FUJI {JPN} TETE Sho Yoshii (10) Naoyuki Matoba 56
7 ECORO TITAN {JPN} 3 L Kota Motohashi (13) Shin Tachibana 56
8 RAGING THRUST {JPN} 3 L Riku Takami (12) TERUNOBU FUJITA 53
9 SEED THE BREAK {JPN} 3 L Genki Fujimoto (6) Kazumasa Sakamoto 56
10 RAPIDE {JPN} 3 L Joji Wada (4) Yuta Ebina 56
11 PRESTO BAROWS {JPN} 3 L Hiroto Yoshihara (2) Satoshi Fukunaga 56
12 HIMINO ICHISHIRO {JPN} 3 L Ryota Sugawara (1) Hiroshi Takami 55
13 COSMO GINGA {JPN} 3 L Kakeru Oki (7) Nobuhiro Onodera 54
26 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-11644-Plat - 1600m - Classe 2
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 CAPTAIN FUJI {JPN} Sho Yoshii (8) Naoyuki Matoba 56
2 PRIMERA CLASE {JPN} Ryo Nobata (9) Minoru Asakura 56
3 COSMO CONQUEST {JPN} Tadanari Konno (1) Shin Tachibana 56
4 JACK AVANTI {JPN} Yoichi Ando (6) Shin Tachibana 56
5 TUITION {JPN} Keita Nishi (2) Masato Tanaka 56
6 TEMPO RUBATO {JPN} Ryuji Tatsushiro (4) Tomohiro Arai 54
7 SPIDER BAROWS {JPN} Norifumi Mikamoto (10) Satoshi Fukunaga 56
8 GENIE {JPN} Kanta Taniuchi (13) Jyumpei Morishita 54
9 HONU {JPN} Masashige Honda (7) Makoto Ichimura 56
10 FELICE RALLY {JPN} Shu Niihara (12) Hitoshi Horie 56
11 GAME BALL {JPN} Joji Wada (11) Hiroyuki Matsura 56
12 CANNOLI {JPN} Takahashi Yu (5) Keiyuki Suzuki 51
13 WATASHIWA MAJO {JPN} Ryo Fujita (3) Kiyoaki Takahashi 54
11 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-11644-Plat - 1600m - Classe 2
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 COSMO CONQUEST {JPN} Tadanari Konno (6) Shin Tachibana 56
2 NISHINO RINDO {JPN} Ryo Fujita (5) Makoto Ichimura 54
3 BIG AMERICAN {JPN} Sho Yoshii (10) Naoyuki Matoba 56
4 MITSUKANE MARS {JPN} Naoki Machida (13) Hiroyuki Matsura 56
5 NORDSCHLEIFE {JPN} Yoichi Ando (3) Kenji Tsukioka 56
6 MARUYO SOTA {JPN} Masaki Segawa (1) Yoriaki Murakami 56
7 EIS KING {JPN} Joji Wada (11) Satoshi Fukunaga 56
8 MACARIO {JPN} Ryo Nobata (4) Masato Tanaka 54
9 SOPHIA COR {JPN} Shu Niihara (2) Kazumasa Sakamoto 54
10 SCINTILLIO {JPN} Ryuji Tatsushiro (12) Keiyuki Suzuki 56
11 FORTUNATE {JPN} Riku Takami (8) KEIJI NAKAMICHI 53
12 SAVARIA {JPN} Kota Motohashi (9) Takemi Munakata 54
13 KAUPILI {JPN} Keita Nishi (7) Masahiro Uesugi 54
21 MARS 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-11679-Plat - 1600m - Classe 2
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 THURSTON TRUST {JPN} Tadanari Konno (11) Shin Tachibana 56
2 J K ULURU {JPN} Ryuji Tatsushiro (6) Ryuichi Yoshii 54
2 YOSHINO ROSE {JPN} Kenji Okamura (13) KAZUO WATANABE 54
4 SHOGUN {JPN} TSUBASA SASAGAWA (4) Jyumpei Morishita 56
5 BIG AMERICAN {JPN} Sho Yoshii (14) Naoyuki Matoba 56
6 NORDSCHLEIFE {JPN} Joji Wada (5) Kenji Tsukioka 56
7 GOD MODE {JPN} Kanta Taniuchi (7) Makoto Ichimura 53
8 COSMO CONQUEST {JPN} Yoichi Ando (8) Shin Tachibana 56
9 TARO MEISTER {JPN} Norifumi Mikamoto (3) Takano Tsuyoshi 56
10 WIN TROUVERE {JPN} Shohei Nakamura (1) Akihiko Syoji 56
11 MARUYO SOTA {JPN} Hiroshi Chida (10) Yoriaki Murakami 56
12 KASHIMA VERONA {JPN} Seiji Yamazaki (9) YOSHIHIRO SAWA 54
13 MINNANO BUMMO {JPN} Masaki Segawa (2) Takashi Kubosugi 56
14 FOR RICHARD {JPN} Ryo Nobata (12) Takashi Kubosugi 56
15 FEVRIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-11982-Plat - 1600m - Classe 2
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 JACK AVANTI {JPN} Yoichi Ando (13) Shin Tachibana 56
2 SPERARE {JPN} Joji Wada (8) Takemi Munakata 56
3 TARO MEISTER {JPN} Takayuki Yano (6) Takano Tsuyoshi 56
4 COSMO CONQUEST {JPN} Shohei Takahashi (10) Shin Tachibana 56
5 THURSTON TRUST {JPN} Tadanari Konno (3) Shin Tachibana 56
6 GRAND COEUR {JPN} Keita Nishi (12) Hidemitsu Sakai 56
7 AITO ARTHUR {JPN} Masayoshi Aoyagi (2) Masato Tanaka 56
8 EXPLORER {JPN} Shunsuke Ishikawa (9) Kazuhisa Naya 56
9 BELL SEVENTEEN {JPN} kizawa sho (7) Yoriaki Murakami 51
10 ADOUCIR {JPN} Hisayoshi Higashihara (5) NOBUYUKI KUBOTA 54
11 ROWDY {JPN} Masahiro Matsuzaki (4) YASUMASA KURITA 56
12 ARC VILLENEUVE {JPN} Kanta Taniuchi (11) Yukiharu Shimada 51
13 RETRIEVE {JPN} Hiroshi Chida (1) Yoriaki Murakami 56
24 JANVIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-11865-Plat - 1600m - Classe 2
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 KOGEN MARS {JPN} Hiroshi Chida (2) Hiroyuki Inoue 56
2 FRIEND KING {JPN} Joji Wada (6) Takashi Kubosugi 56
3 VERA GUERRIERO {JPN} Genki Fujimoto (11) Ryo Akamine 56
4 NORDSCHLEIFE {JPN} Hiroto Yoshihara (7) Kenji Tsukioka 56
5 COSMO CONQUEST {JPN} Shohei Takahashi (5) Shin Tachibana 56
6 MEISHO BONGOCHI {JPN} Ryo Nobata (8) Takatoshi Takaiwa 56
7 GRAND COEUR {JPN} Keita Nishi (12) Hidemitsu Sakai 56
8 SABUNO YUMENOSUKE {JPN} Masashige Honda (4) Kazumasa Sakamoto 56
9 THURSTON TRUST {JPN} Tadanari Konno (1) Shin Tachibana 56
10 AITO ARTHUR {JPN} Masayoshi Aoyagi (3) Masato Tanaka 56
11 EXPLORER {JPN} Shunsuke Ishikawa (10) Kazuhisa Naya 56
12 SOUTHERN SHORE {JPN} Ryo Fujita (9) Motohiro Akamine 54
26 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-14129-Plat - 1600m - Classe 1
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 BEACH AIMMING {JPN} Kenji Okamura (5) TAKAKAZU SASO 56
2 PYRO IMON {JPN} Ryuji Tatsushiro (2) TAKAKAZU SASO 54
3 CURTAIN JEWEL {JPN} Ryota Sugawara (6) CHIAKI HORI 53
4 MARTIEN {JPN} Masaaki Kuwamura (14) Jyumpei Morishita 56
5 LONGING NICE {JPN} Joji Wada (9) Naoyuki Matoba 56
6 MESSER MEISTER {JPN} Shohei Nakamura (7) Akihiko Syoji 56
7 PEACEFUL DANCE {JPN} Hiroshi Chida (13) Hiroyuki Inoue 56
8 FORERUNNER {JPN} Ryo Fujita (8) Kazuya Omiya 56
9 COSMO CONQUEST {JPN} Shohei Takahashi (4) Shin Tachibana 56
10 THURSTON TRUST {JPN} Tadanari Konno (11) Shin Tachibana 56
11 INAHO {JPN} Kakeru Oki (10) YUTAKA TSUJINO 51
12 COSMO MAGICA {JPN} Hisayoshi Higashihara (3) NOBUYUKI KUBOTA 56
13 EXPLORER {JPN} Shunsuke Ishikawa (12) Kazuhisa Naya 56
14 TIME FALL {JPN} Ryo Nobata (1) Kazumasa Sakamoto 56
09 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-14129-Plat - 1600m - Classe 1
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 RAGING THRUST {JPN} Yoichi Ando (13) TERUNOBU FUJITA 56
2 AZALEA GREAT {JPN} TSUBASA SASAGAWA (6) Norio Watabe 56
3 KITANO CASTER {JPN} Keita Nishi (3) Masahiro Fukuda 54
4 KNOTTED CORD {JPN} Yuki Eriguchi (2) Kiyoaki Takahashi 56
5 HAKUAI JUPITER {JPN} Ryuji Tatsushiro (5) KEIJI NAKAMICHI 56
6 PEACEFUL DANCE {JPN} Hiroshi Chida (14) Hiroyuki Inoue 56
7 HIMINO ICHISHIRO {JPN} Masaaki Kuwamura (9) Hiroshi Takami 56
8 JUSTIN DIA {JPN} Taito Mori (10) Katsunori Arayama 56
9 LONGING NICE {JPN} Joji Wada (7) Naoyuki Matoba 56
10 COSMO CONQUEST {JPN} Tadanari Konno (1) Shin Tachibana 56
11 WIN TROUVERE {JPN} Ryo Fujita (11) KEIJI NAKAMICHI 56
12 ROWDY {JPN} Hisayoshi Higashihara (4) YASUMASA KURITA 56
13 TIME FALL {JPN} Ryo Nobata (8) Kazumasa Sakamoto 56
26 JANVIER 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-14380-Plat - 1600m - Classe 2 - Piste Dirt
14 PARTANTS - 1'42"4 - 2 -1 1/4 -1 1/2 -1 -1 -3/4 -1 1/4 -ENC -3/4 -1 -ENC -1 -4
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 RYUNO FOWLER {JPN} Genki Fujimoto (4) Hiroshi Takami 56
2 NEVER TOO MUCH {JPN} 2 Takayuki Yano (8) KAZUO WATANABE 56
3 BAHIA {JPN} 1 1/4 Fumio Matoba (7) Ryo Akamine 56
4 NORDSCHLEIFE {JPN} 1 1/2 Masaki Segawa (3) Kenji Tsukioka 56
5 CONVOLVULUS {JPN} 1 Keita Nishi (2) Satoshi Fukunaga 56
6 ESPRIT WOODY {JPN} 1 Naoki Machida (5) YOSHIHIRO SAWA 56
7 RYU ONE HIME {JPN} 3/4 Yoichi Ando (9) Makoto Ichimura 54
8 PRIMERA CLASE {JPN} 1 1/4 Norifumi Mikamoto (11) Minoru Asakura 56
9 STAR SOLDIER {JPN} ENC Ryo Fujita (10) Kazuya Omiya 56
10 THUNDER SPEAR {JPN} 3/4 Kenji Okamura (12) Yoriaki Murakami 56
11 MEINER SCHLAG {JPN} 1 TSUBASA SASAGAWA (1) Takemi Munakata 56
12 COSMO CONQUEST {JPN} ENC Tadanari Konno (13) Shin Tachibana 56
13 LEESAN TIGER {JPN} 1 Hisayoshi Higashihara (6) Motohiro Akamine 56
14 DEEP AGAIN {JPN} 4 Kakeru Oki (14) Morio Misaka 56
28 DECEMBRE 2022-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-16446-Plat - Pur Sang - 1600m - Classe 1 - Piste Dirt
14 PARTANTS - 1'42"7 - 1 1/4 -TETE -1 1/2 -1 -3/4 -3/4 -1/2 -1 -1 -ENC -1/2 -1 1/2 -5
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 COSMO CONQUEST {JPN} Tadanari Konno (10) Shin Tachibana 56
2 CURTAIN JEWEL {JPN} 1 1/4 Ryota Sugawara (8) CHIAKI HORI 54
3 BAHIA {JPN} TETE Fumio Matoba (7) Ryo Akamine 56
4 VALENCAY KAZUMA {JPN} 1 1/2 Takayuki Yano (6) YOSHIHIRO SAWA 56
5 RAINIER {JPN} 1 Ryo Novata (4) Hidemitsu Sakai 54
6 FLAME JOKER {JPN} 3/4 Keita Nishi (9) Katsunori Arayama 56
7 MARUYO CHIAKI LAMP {JPN} 3/4 Reo Yokogawa (1) Motohiro Akamine 56
8 JACK AVANTI {JPN} 1/2 Sho Yoshii (5) Shin Tachibana 56
9 AMARYLLIS ROSSO {JPN} 1 Takami Riku (12) KEIJI NAKAMICHI 56
10 IKENO GAL CHAN {JPN} 1 Taisei Nakahara (2) NAOMITSU OKANO 54
11 TEMPTATION {JPN} ENC Daisuke Mashima (3) Kazunobu Suda 56
12 HARMONICA {JPN} 1/2 Yoichiro Muro (11) Nobuhiro Onodera 54
13 HERNANDEZ {JPN} 1 1/2 Niihara Shuma (14) Kazuma Hashimoto 56
14 ADORAZIONE {JPN} 5 Hisayoshi Higashihara (13) Hiroyuki Inoue 54

page n°1/1
début    page précédente    page suivante    fin