FICHE CHEVAL
CONTI STAR {JPN}
CONTI STAR {JPN}
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Entraineur  
plat
Sexe / Age 3 ANS / MALE Origines Ammirare - Dick Kanto 
Proprietaire Musique 6p 5p 10p 11p 14p 5p 1p 5p
05 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-16705-Plat - 3 ans - 1600m
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 GENOVESE {JPN} Shunsuke Ishikawa (5) NAOMITSU OKANO 56
2 REBELLIOUS {JPN} Sho Yoshii (1) Keiyuki Suzuki 56
3 DUDE SUNRISE {JPN} Takayuki Yano (12) Jyumpei Morishita 56
4 CHROMIES CRY {JPN} Kanta Taniuchi (6) Yukiharu Shimada 54
5 LOVELOVE BAGO BAGO {JPN} Keita Nishi (2) Tomohiro Arai 54
6 CONTI STAR {JPN} Shohei Nakamura (3) Hiromitsu Kurita 56
7 NIGHT STORY {JPN} Ryota Sugawara (4) Hiroshi Takami 53
8 SMILE QUARTZ {JPN} Genki Fujimoto (13) Kazumasa Sakamoto 54
9 CONNECT HEARTS {JPN} Ryo Nobata (11) Hiroshi Takami 56
10 COLORADO FOUNTAIN {JPN} Yuki Eriguchi (10) Hiroyuki Inoue 56
11 SAPHIR CIEL {JPN} Ryo Fujita (8) KEIJI NAKAMICHI 54
12 STOLLEN {JPN} Ryuji Tatsushiro (7) Hiroyuki Inoue 54
13 O NET OLIVE {JPN} Joji Wada (9) Masahiro Uesugi 54
15 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-20322-Plat - 3 ans - 1600m
12 PARTANTS - 3 L- 6 L- 1 L 3/4- 2 L 1/2- 1 L 1/4- 3/4 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 JAGUAR BAROWS {JPN} Hiroto Yoshihara (11) Satoshi Fukunaga 56
2 MUSO {JPN} 3 L TSUBASA SASAGAWA (2) Mashima Daisuke 54
3 CONNECT HEARTS {JPN} 6 L Ryo Nobata (8) Hiroshi Takami 56
4 CHROMIES CRY {JPN} 1 L 3/4 Kanta Taniuchi (9) Yukiharu Shimada 54
5 CONTI STAR {JPN} 2 L 1/2 Shohei Nakamura (3) Hiromitsu Kurita 56
6 PIERRE TEXAS {JPN} 1 L 1/4 Joji Wada (6) Takashi Kubosugi 56
7 FALCON {JPN} 3/4 L Riku Takami (5) Kenji Tsukioka 53
8 OKIHARU {JPN} 3/4 L Genki Fujimoto (10) Yuta Ebina 56
9 JUST A HALO {JPN} 3/4 L Kota Tanaka (1) Tomohiro Arai 51
10 RERAITAM {JPN} 3/4 L Seiji Yamazaki (4) Masahiro Fukuda 56
11 MR TATSUO {JPN} 3/4 L Yoichi Ando (12) Hiroyuki Inoue 56
12 GENERAL BRAVO {JPN} 3/4 L Masaki Segawa (7) Yukiharu Shimada 56
23 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-20958-Plat - 3 ans - 1400m
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 GOLDEN CROWN {JPN} Takayuki Yano (9) Katsunori Arayama 56
2 KAZUNO MIKAZUKI {JPN} Ryuji Tatsushiro (12) Kazuhisa Naya 56
3 AFRO PRINCE {JPN} TSUBASA SASAGAWA (1) Naoyuki Matoba 56
4 SAPHIR CIEL {JPN} Ryo Fujita (6) KEIJI NAKAMICHI 54
5 PHILOTES {JPN} Joji Wada (10) Takemi Munakata 54
6 BROWN SWEEP {JPN} Tadanari Konno (11) Yoichi Sasaki 56
7 GRACE CHOCOLAT {JPN} Ryo Nobata (13) KENJI SANO 54
8 CHROMIES CRY {JPN} Kanta Taniuchi (14) Yukiharu Shimada 54
9 STOLLEN {JPN} Taito Mori (5) Hiroyuki Inoue 54
10 CONTI STAR {JPN} Shohei Nakamura (2) Hiromitsu Kurita 56
11 OKIHARU {JPN} Genki Fujimoto (7) Yuta Ebina 56
12 MERRY GO ROUND {JPN} Kota Tanaka (3) TAKAKAZU SASO 53
13 KAMALII WAHINE {JPN} Sho Yoshii (8) Yukiharu Shimada 54
11 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-20958-Plat - 3 ans - 1200m
16 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 DIGITAL SCION {JPN} Kota Motohashi (8) Takemi Munakata 56
2 SHIMPU HAYATE {JPN} Ryota Sugawara (6) Nobuhiro Onodera 55
3 YULBARS {JPN} Ryuji Tatsushiro (12) Ryuichi Yoshii 56
4 MADEMOISELLERENNES {JPN} Genki Fujimoto (7) Kazumasa Sakamoto 54
5 CASTELLA {JPN} Yoichi Ando (10) KENJI SANO 54
6 POWER KINGDOM {JPN} Takayuki Yano (1) Keiyuki Suzuki 56
7 VANBEE {JPN} Shu Niihara (16) Masahiro Uesugi 56
8 LOVELOVE BAGO BAGO {JPN} Keita Nishi (4) Tomohiro Arai 54
9 TAKENO GEKKO {JPN} Ryo Fujita (13) KENJI SANO 54
10 KANAAMI DEATHMATCH {JPN} Kanta Taniuchi (2) Yoriaki Murakami 52
11 CONTI STAR {JPN} Shohei Nakamura (9) Hiromitsu Kurita 56
12 KAMIKAZE LADY {JPN} Shohei Takahashi (14) Mitsugu Tachibana 54
13 KAZUNO MIKAZUKI {JPN} Naoki Machida (3) Kazuhisa Naya 56
14 SAKABEN MOON {JPN} Riku Takami (15) Motohiro Akamine 53
15 DEFI RALLY {JPN} Mai Fukuhara (5) Hitoshi Horie 56
16 RICHIE SHACHI {JPN} Takahashi Yu (11) Kazunobu Suda 51
21 MARS 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 4-30366-Plat - 3 ans - 1200m
15 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 MONTAUK {JPN} Takayuki Yano (5) KENJI SANO 54
2 NISHIKEN SAKU {JPN} Ryo Nobata (12) Keiyuki Suzuki 56
3 CASTELLA {JPN} Yoichi Ando (7) KENJI SANO 54
4 TAKENO GEKKO {JPN} Ryo Fujita (13) KENJI SANO 54
5 INTO THE STAR {JPN} Kanta Taniuchi (10) Jyumpei Morishita 53
6 SHIMPU HAYATE {JPN} Ryuji Tatsushiro (9) Nobuhiro Onodera 56
7 KAMIKAZE LADY {JPN} Shohei Takahashi (3) Mitsugu Tachibana 54
8 PROMISE THE STAR {JPN} Kakeru Oki (2) YUTAKA TSUJINO 53
9 TOAST {JPN} Genki Fujimoto (1) Motohiro Akamine 51
10 HOKUTO SHUMPACHI {JPN} Naoki Machida (15) Masahiro Uesugi 56
11 SOUTHERN FIELD {JPN} Sho Yoshii (14) Mitsugu Tachibana 56
12 GENERAL CHEETAH {JPN} Riku Takami (6) Kazunobu Suda 53
13 GENERAL BRAVO {JPN} Yuki Eriguchi (4) Yukiharu Shimada 56
14 CONTI STAR {JPN} Joji Wada (11) Hiromitsu Kurita 56
15 SILENT NYA {JPN} Ryota Sugawara (8) Nobuhiro Onodera 53
29 FEVRIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-31153-Plat - 3 ans - 1400m
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SISTER ACT {JPN} TSUBASA SASAGAWA (9) Masahiro Fukuda 54
2 SABUNO KOIGOKORO {JPN} HATTORI T. (2) Hiroshi Takami 54
3 CROP {JPN} Kakeru Oki (11) Kazuma Hashimoto 53
4 TARUMA FIGHT {JPN} Genki Fujimoto (12) Yoichi Sasaki 56
5 CONTI STAR {JPN} Ryoma Kimatsuka (6) Hiromitsu Kurita 55
6 CRIA ALEGRE {JPN} Joji Wada (5) Naoyuki Matoba 56
7 HOKUTO SHUMPACHI {JPN} Naoki Machida (3) Masahiro Uesugi 56
8 SAKABEN MOON {JPN} Riku Takami (1) Motohiro Akamine 53
9 OLI LIO {JPN} Tadanari Konno (10) YUTAKA TSUJINO 56
10 REI GRACE {JPN} Ryo Nobata (7) KAZUO WATANABE 54
11 GENERAL CHEETAH {JPN} Yoichi Ando (8) Kazunobu Suda 56
12 JUST A HALO {JPN} Kota Tanaka (4) Tomohiro Arai 51
11 FEVRIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-31153-Plat - 3 ans - 1200m
11 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 CONTI STAR {JPN} Joji Wada (1) Hiromitsu Kurita 56
2 HANGANG NO KISEKI {JPN} Ryota Sugawara (7) TAKAKAZU SASO 55
3 JE LE VOIS {JPN} Ryo Fujita (8) Takatoshi Takaiwa 54
4 TSUMUGU {JPN} Takayuki Yano (4) KAZUO WATANABE 56
5 GOLDWASSER {JPN} Shunsuke Ishikawa (6) Yoichi Sasaki 54
6 SUPER KING {JPN} Taiga Kurihara (3) Hitoshi Horie 56
7 AVANTE JUNIOR {JPN} Riku Takami (9) Hiroshi Takami 53
8 BIG STAR ROOF {JPN} Kenji Okamura (5) Hiroyuki Inoue 56
9 GENERAL SOKU HAYA {JPN} kizawa sho (2) Yoriaki Murakami 53
10 HOKUSO CARINO {JPN} Sho Yoshii (11) Yukiharu Shimada 54
11 UENO MARU MAN {JPN} Hiroshi Chida (10) Hiroyuki Inoue 56
21 JANVIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-41526-Plat - 3 ans - 1200m
10 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ATAGO TENJIN {JPN} TSUBASA SASAGAWA (1) Yoriaki Murakami 56
2 BERING KIRARA {JPN} Ryo Fujita (8) Minoru Asakura 54
3 MAHINA BRAVO {JPN} Keita Nishi (3) Satoshi Fukunaga 56
4 MANEUVER {JPN} Hiroshi Chida (5) Hiroshi Takami 56
5 CONTI STAR {JPN} Joji Wada (2) Hiromitsu Kurita 56
6 TSUMUGU {JPN} Takayuki Yano (6) KAZUO WATANABE 56
7 SUNNY HAWK {JPN} Genki Fujimoto (9) Minoru Asakura 56
8 BIG STAR ROOF {JPN} Kenji Okamura (7) Hiroyuki Inoue 56
9 HOKUSO CARINO {JPN} Yuki Eriguchi (4) Yukiharu Shimada 54

page n°1/1
début    page précédente    page suivante    fin