FICHE CHEVAL
CHROMIES CRY {JPN}
CHROMIES CRY {JPN}
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Entraineur  
plat
Sexe / Age 3 ANS / MALE Origines California Chrome - Elbereth 
Proprietaire Musique 4p 4p 8p 2p 5p 5p 4p 3p (23) 5p
05 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-16705-Plat - 3 ans - 1600m
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 GENOVESE {JPN} Shunsuke Ishikawa (5) NAOMITSU OKANO 56
2 REBELLIOUS {JPN} Sho Yoshii (1) Keiyuki Suzuki 56
3 DUDE SUNRISE {JPN} Takayuki Yano (12) Jyumpei Morishita 56
4 CHROMIES CRY {JPN} Kanta Taniuchi (6) Yukiharu Shimada 54
5 LOVELOVE BAGO BAGO {JPN} Keita Nishi (2) Tomohiro Arai 54
6 CONTI STAR {JPN} Shohei Nakamura (3) Hiromitsu Kurita 56
7 NIGHT STORY {JPN} Ryota Sugawara (4) Hiroshi Takami 53
8 SMILE QUARTZ {JPN} Genki Fujimoto (13) Kazumasa Sakamoto 54
9 CONNECT HEARTS {JPN} Ryo Nobata (11) Hiroshi Takami 56
10 COLORADO FOUNTAIN {JPN} Yuki Eriguchi (10) Hiroyuki Inoue 56
11 SAPHIR CIEL {JPN} Ryo Fujita (8) KEIJI NAKAMICHI 54
12 STOLLEN {JPN} Ryuji Tatsushiro (7) Hiroyuki Inoue 54
13 O NET OLIVE {JPN} Joji Wada (9) Masahiro Uesugi 54
15 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 1-20322-Plat - 3 ans - 1600m
12 PARTANTS - 3 L- 6 L- 1 L 3/4- 2 L 1/2- 1 L 1/4- 3/4 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 JAGUAR BAROWS {JPN} Hiroto Yoshihara (11) Satoshi Fukunaga 56
2 MUSO {JPN} 3 L TSUBASA SASAGAWA (2) Mashima Daisuke 54
3 CONNECT HEARTS {JPN} 6 L Ryo Nobata (8) Hiroshi Takami 56
4 CHROMIES CRY {JPN} 1 L 3/4 Kanta Taniuchi (9) Yukiharu Shimada 54
5 CONTI STAR {JPN} 2 L 1/2 Shohei Nakamura (3) Hiromitsu Kurita 56
6 PIERRE TEXAS {JPN} 1 L 1/4 Joji Wada (6) Takashi Kubosugi 56
7 FALCON {JPN} 3/4 L Riku Takami (5) Kenji Tsukioka 53
8 OKIHARU {JPN} 3/4 L Genki Fujimoto (10) Yuta Ebina 56
9 JUST A HALO {JPN} 3/4 L Kota Tanaka (1) Tomohiro Arai 51
10 RERAITAM {JPN} 3/4 L Seiji Yamazaki (4) Masahiro Fukuda 56
11 MR TATSUO {JPN} 3/4 L Yoichi Ando (12) Hiroyuki Inoue 56
12 GENERAL BRAVO {JPN} 3/4 L Masaki Segawa (7) Yukiharu Shimada 56
23 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-20958-Plat - 3 ans - 1400m
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 GOLDEN CROWN {JPN} Takayuki Yano (9) Katsunori Arayama 56
2 KAZUNO MIKAZUKI {JPN} Ryuji Tatsushiro (12) Kazuhisa Naya 56
3 AFRO PRINCE {JPN} TSUBASA SASAGAWA (1) Naoyuki Matoba 56
4 SAPHIR CIEL {JPN} Ryo Fujita (6) KEIJI NAKAMICHI 54
5 PHILOTES {JPN} Joji Wada (10) Takemi Munakata 54
6 BROWN SWEEP {JPN} Tadanari Konno (11) Yoichi Sasaki 56
7 GRACE CHOCOLAT {JPN} Ryo Nobata (13) KENJI SANO 54
8 CHROMIES CRY {JPN} Kanta Taniuchi (14) Yukiharu Shimada 54
9 STOLLEN {JPN} Taito Mori (5) Hiroyuki Inoue 54
10 CONTI STAR {JPN} Shohei Nakamura (2) Hiromitsu Kurita 56
11 OKIHARU {JPN} Genki Fujimoto (7) Yuta Ebina 56
12 MERRY GO ROUND {JPN} Kota Tanaka (3) TAKAKAZU SASO 53
13 KAMALII WAHINE {JPN} Sho Yoshii (8) Yukiharu Shimada 54
10 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-20958-Plat - 3 ans - 1400m
11 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 NANSEI KIRAKIRA {JPN} Kenji Okamura (4) Hideyo Yoneta 56
2 CHROMIES CRY {JPN} Kanta Taniuchi (5) Yukiharu Shimada 54
3 SAPHIR CIEL {JPN} Ryo Fujita (6) KEIJI NAKAMICHI 54
4 MERRY GO ROUND {JPN} Kota Tanaka (10) TAKAKAZU SASO 53
5 ISAAC {JPN} Ryuji Tatsushiro (7) Kazuma Hashimoto 56
6 OKIHARU {JPN} Genki Fujimoto (2) Yuta Ebina 56
7 POMME VERTE {JPN} Takayuki Yano (1) Hiroyuki Matsura 54
8 BROWN SWEEP {JPN} Tadanari Konno (8) Yoichi Sasaki 56
9 PIERRE TEXAS {JPN} Joji Wada (3) Takashi Kubosugi 56
10 NANA CHANCE {JPN} Sho Yoshii (11) Kazuya Omiya 54
11 REI GRACE {JPN} Ryo Nobata (9) KAZUO WATANABE 54
20 MARS 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 4-30366-Plat - 3 ans - 1400m
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 LUCCA {JPN} Ryo Fujita (8) Kazuma Hashimoto 56
2 BONHEUR UNDEUX {JPN} Ryuji Tatsushiro (4) KEIJI NAKAMICHI 54
3 GRACE CHOCOLAT {JPN} Ryo Nobata (11) KENJI SANO 54
4 BROWN SWEEP {JPN} Tadanari Konno (10) Yoichi Sasaki 56
5 CHROMIES CRY {JPN} TSUBASA SASAGAWA (6) Yukiharu Shimada 56
6 IKUNO OLYMPIA {JPN} Ryota Sugawara (1) YUTAKA TSUJINO 55
7 WILD BOUQUET {JPN} Kakeru Oki (9) YUTAKA TSUJINO 51
8 MERRY GO ROUND {JPN} Kota Tanaka (14) TAKAKAZU SASO 53
9 NANA CHANCE {JPN} Taito Mori (12) Kazuya Omiya 54
10 JEWEL AVANTI {JPN} Genki Fujimoto (2) Keiyuki Suzuki 56
11 ALL EXCEED {JPN} Keita Nishi (13) Nobuhiro Onodera 54
12 PHILOTES {JPN} Joji Wada (7) Takemi Munakata 54
13 BUKKOWASU {JPN} Shunsuke Ishikawa (5) Yoichi Sasaki 56
14 ANRI {JPN} Kanta Taniuchi (3) Norio Watabe 51
28 FEVRIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 4-31153-Plat - 3 ans - 1400m
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SPARROWS {JPN} Joji Wada (10) Satoshi Fukunaga 56
2 SAKURA FLAVOR {JPN} Masaki Segawa (5) Kenji Tsukioka 54
3 FRESH ROOKIE {JPN} Kenji Okamura (2) KEIJI NAKAMICHI 56
4 RHEIN GALA {JPN} Riku Takami (6) Hiroshi Takami 53
5 CHROMIES CRY {JPN} TSUBASA SASAGAWA (7) Yukiharu Shimada 56
6 IVY HOUSE {JPN} Takayuki Yano (1) YOSHIHIRO SAWA 56
7 JEWEL AVANTI {JPN} Genki Fujimoto (11) Keiyuki Suzuki 56
8 KAZUNO MIKAZUKI {JPN} Ryuji Tatsushiro (9) Kazuhisa Naya 56
9 LABYRINTH QUEEN {JPN} Ryo Nobata (12) Hiromitsu Kurita 54
10 SABUNO FUKUMUSUME {JPN} Ryo Fujita (8) CHIAKI HORI 54
11 STAR OF GLORY {JPN} Kanta Taniuchi (4) Yukiharu Shimada 53
12 BUKKOWASU {JPN} Shunsuke Ishikawa (3) Yoichi Sasaki 56
12 FEVRIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-31153-Plat - 3 ans - 1200m
11 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 SAKKI MITSUGU {JPN} Ryo Fujita (7) Mitsugu Tachibana 56
2 TARUMA FIGHT {JPN} Takayuki Yano (8) Yoichi Sasaki 56
3 KAZUNO MIKAZUKI {JPN} Ryuji Tatsushiro (1) Kazuhisa Naya 56
4 CHROMIES CRY {JPN} Taito Mori (4) Yukiharu Shimada 56
5 PIERRE TENNESSEE {JPN} Shunsuke Ishikawa (11) Yoichi Sasaki 54
6 KAZENOTANINO MELON {JPN} Taiga Kurihara (9) Nobuhiro Onodera 54
7 SCHON ARIES {JPN} Taisei Nakahara (5) Hisashi Sato 54
8 FERROSILITE {JPN} HATTORI T. (2) Takemi Munakata 56
9 DEFI RALLY {JPN} Kenji Okamura (3) Hitoshi Horie 56
10 OVER SOUL {JPN} Hiroshi Chida (6) Hiroshi Takami 54
11 GENERAL AIMER {JPN} Ryo Nobata (10) Norio Watabe 54
22 JANVIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 3-30848-Plat - 3 ans - 1400m
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 LOVELOVE BAGO BAGO {JPN} Keita Nishi (2) Tomohiro Arai 54
2 GRACE CHOCOLAT {JPN} Takayuki Yano (13) KENJI SANO 54
3 CHROMIES CRY {JPN} TSUBASA SASAGAWA (6) Yukiharu Shimada 56
4 ALL EXCEED {JPN} Ryuji Tatsushiro (1) Nobuhiro Onodera 54
5 IVY HOUSE {JPN} Ryo Nobata (12) YOSHIHIRO SAWA 56
6 PURGATORIO {JPN} Masayoshi Aoyagi (9) Satoshi Fukunaga 56
7 JOSHUA {JPN} Akira Harita (11) Kazuma Hashimoto 56
8 CIELO SERENO {JPN} Joji Wada (7) KAZUO WATANABE 54
9 ROIRO {JPN} Yoichi Ando (3) Hiromitsu Kurita 56
10 BADR {JPN} Taisei Nakahara (10) Yoriaki Murakami 56
11 QUEEN OF ORTHO {JPN} Ryo Fujita (8) Yuta Ebina 54
12 AMEAGARI {JPN} Fumio Matoba (4) Hiroyuki Inoue 54
13 AURA ISIS {JPN} Taito Mori (5) Masato Tanaka 54
27 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-47097-Plat - 2 ans - 1600m
6 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 CALL SIGN {JPN} Takayuki Yano (3) TERUNOBU FUJITA 55
2 LAMPSI ASTER {JPN} Kanta Taniuchi (1) KAZUO WATANABE 51
3 BINNADA {JPN} Genki Fujimoto (4) KEIJI NAKAMICHI 55
4 LOVELOVE BAGO BAGO {JPN} Keita Nishi (2) Tomohiro Arai 54
5 CHROMIES CRY {JPN} TSUBASA SASAGAWA (6) Yukiharu Shimada 55
6 IN GLAD {JPN} Masaaki Kuwamura (5) Yuta Ebina 55

page n°1/1
début    page précédente    page suivante    fin