FICHE CHEVAL
CENTRAL GOVERNOR {JPN}
CENTRAL GOVERNOR {JPN}
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Entraineur  
plat
Sexe / Age 3 ANS / MALE Origines Henny Hughes - Kyowa Ester 
Proprietaire Musique 6p 1p 2p
06 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 11-55683-Plat - 3 ans - 1200m
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 CANELE FLAVOR {JPN} Joji Wada (13) Hidemitsu Sakai 56
2 MASHERBRUM {JPN} Takayuki Yano (7) Hidemitsu Sakai 57
3 STAR SULPHUR {JPN} Kosei Akimoto (9) Hirotsugu Ozawa 57
4 MIMOLE FLAVOR {JPN} Yoichi Ando (2) Satoshi Fukunaga 55
5 POD LEO {JPN} Riku Takami (11) Naoyuki Matoba 55
6 CENTRAL GOVERNOR {JPN} Keita Nishi (14) Masato Tanaka 56
7 WASEDANO OTOKO {JPN} Sano Haruku (8) Masahiro Fukuda 54
8 TAKESHI {JPN} Ryo Nobata (1) Naoyuki Matoba 57
9 SPINNING GIRL {JPN} TSUBASA SASAGAWA (5) Jyumpei Morishita 55
10 POISON BOSS {JPN} Tadanari Konno (4) Kenichi Shigeta 57
11 SABUNO KOIGOKORO {JPN} Genki Fujimoto (6) Hiroshi Takami 54
12 TATSUNO SONIC {JPN} Masaki Segawa (12) Hiroshi Takami 56
13 KOTATSUDE MIKAN {JPN} Kenji Okamura (10) KAZUO WATANABE 56
14 COLLBRANDE {JPN} Masashige Honda (3) KATSUYOSHI UCHIDA 56
15 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 2-20322-Plat - 3 ans - 1200m
14 PARTANTS - 4 L- 4 L- 1 L 1/4- 1 L 1/4- ENC- ENC
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 CENTRAL GOVERNOR {JPN} Keita Nishi (6) Masato Tanaka 56
2 TOKEN RENAN {JPN} 4 L Sho Yoshii (2) Hiroyuki Matsura 56
3 MERRY GO ROUND {JPN} 4 L Kota Tanaka (3) TAKAKAZU SASO 53
4 SOPHIA TOTO {JPN} 1 L 1/4 Aoi Shinoya (8) CHIAKI HORI 54
5 SAKABEN MOON {JPN} 1 L 1/4 Takahashi Yu (5) Motohiro Akamine 53
6 YAMASHO CHARISMA {JPN} ENC Ryota Sugawara (9) CHIAKI HORI 55
7 BE STRONG {JPN} ENC Riku Takami (14) Naoyuki Matoba 53
8 SANTO GRAAL {JPN} ENC Kota Motohashi (1) Yuta Ebina 54
9 QUEEN OF ORTHO {JPN} ENC Ryoya Sawada (7) Yuta Ebina 54
10 LORD BALLON D'OR {JPN} ENC Kanta Taniuchi (10) Yukiharu Shimada 54
11 CRAZY STAR {JPN} ENC Ryo Fujita (13) Kazuya Omiya 56
12 GENERAL CHEETAH {JPN} ENC Yoichi Ando (12) Kazunobu Suda 56
13 BROWN SWEEP {JPN} ENC Tadanari Konno (11) Yoichi Sasaki 56
23 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 4-20958-Plat - 3 ans - 1200m
13 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 TO THE COSMO {JPN} Riku Takami (1) Masahiro Uesugi 53
2 CENTRAL GOVERNOR {JPN} Keita Nishi (12) Masato Tanaka 56
3 BLEUE LIBELLULE {JPN} Ryo Fujita (5) Yuta Ebina 54
4 FOREVER STAR {JPN} Masashige Honda (4) Makoto Ichimura 56
5 VIOLET ROSE {JPN} Kanta Taniuchi (10) Yukiharu Shimada 52
6 LIGHT SPEED {JPN} Shohei Nakamura (9) Hiromitsu Kurita 54
7 BHASTRIKA {JPN} Kota Tanaka (2) Katsunori Arayama 51
8 OVER SOUL {JPN} Masaki Segawa (3) Hiroshi Takami 54
9 SABUNO IBUKI {JPN} Shu Niihara (11) Kazumasa Sakamoto 54
10 MIKEY MCQUEEN {JPN} Yoichi Ando (8) Kiyoaki Takahashi 56
11 SHU NIKA {JPN} Joji Wada (6) KENJI SANO 56
12 SALT MILL {JPN} Shunsuke Ishikawa (13) Takatoshi Takaiwa 54
13 ANRI {JPN} Taisei Nakahara (7) Norio Watabe 54

page n°1/1
début    page précédente    page suivante    fin