FICHE CHEVAL
BIANCA {JPN}
BIANCA {JPN}
- perfs complètes
Hippodrome   Jockey   Entraineur  
plat
Sexe / Age 4 ANS / FEMELLE Origines Big Arthur - Lecheda 
Proprietaire Musique 8p 4p 7p 6p 12p 3p 12p 3p (23) 9p 1p
05 JUIN 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-13364-Plat - 1400m - Classe 1
11 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 PRESTO STELLA {JPN} Kota Motohashi (8) Hiroshi Takami 56
2 SHINTO HANANO RAN {JPN} TSUBASA SASAGAWA (6) Masato Tanaka 54
3 ANNINDOFU {JPN} Reo Yokogawa (11) Motohiro Akamine 56
4 NEXT BREAK {JPN} Seiji Yamazaki (10) Hideyo Yoneta 56
5 HERMOSA MIO {JPN} Taito Mori (1) Kazuma Hashimoto 54
6 KATSUNO THANK YOU {JPN} Masashige Honda (2) Kazumasa Sakamoto 56
7 SABUNO CHANCE {JPN} Ryota Sugawara (3) CHIAKI HORI 53
8 BIANCA {JPN} Sho Yoshii (4) Kazuya Omiya 54
9 JOLLY HARMONY {JPN} Yoichi Ando (5) Naoyuki Matoba 54
10 COSMO GINGA {JPN} Nobuhiko Sanrindo (7) Nobuhiro Onodera 54
11 NOBLE COAST {JPN} Masaki Segawa (9) Kenji Tsukioka 54
15 MAI 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 7-13548-Plat - 1400m - Classe 1
12 PARTANTS - 3 L 1/2- 1 L- 2 L 1/2- ENC- NEZ- 1/2 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 JET SPEED {JPN} Keita Nishi (3) Hidemitsu Sakai 56
2 PRESTO STELLA {JPN} 3 L 1/2 Kota Motohashi (12) Hiroshi Takami 56
3 LOVE ME MONACO {JPN} 1 L Genki Fujimoto (1) Ryo Akamine 54
4 BIANCA {JPN} 2 L 1/2 Sho Yoshii (2) Kazuya Omiya 54
5 GOD IMPULSE {JPN} ENC Ryuji Tatsushiro (9) Ryuichi Yoshii 56
6 MEINER BOMBER {JPN} NEZ Ryo Fujita (7) Kazumasa Sakamoto 56
7 SIFNOS {JPN} 1/2 L TSUBASA SASAGAWA (8) TAKAKAZU SASO 56
8 NEXT BREAK {JPN} 1/2 L Masashige Honda (11) Hideyo Yoneta 56
9 JOLLY HARMONY {JPN} 1/2 L Yoichi Ando (6) Naoyuki Matoba 54
10 SABUNO CHANCE {JPN} 1/2 L Ryota Sugawara (5) CHIAKI HORI 53
11 GROW FORCE {JPN} 1/2 L Masahiro Matsuzaki (10) Masahiro Uesugi 54
12 NOBLE COAST {JPN} 1/2 L Masaki Segawa (4) Kenji Tsukioka 54
25 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 10-13972-Plat - 1400m - Classe 1
11 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ESPRIT RICHARD {JPN} Takayuki Yano (7) YOSHIHIRO SAWA 56
2 LAS BRISAS {JPN} TSUBASA SASAGAWA (1) Kenji Tsukioka 56
3 NEXT BREAK {JPN} Masashige Honda (9) Hideyo Yoneta 56
4 MEINER BOMBER {JPN} Ryo Fujita (11) Kazumasa Sakamoto 56
5 PRESTO BAROWS {JPN} Keita Nishi (10) Satoshi Fukunaga 56
6 EUCALYPTUS {JPN} Taisei Nakahara (3) Hideyo Yoneta 56
7 BIANCA {JPN} Sho Yoshii (2) Kazuya Omiya 54
8 SOUPLE {JPN} Ryota Sugawara (5) CHIAKI HORI 53
9 PRECISE NEEDLE {JPN} Hisayoshi Higashihara (8) Motohiro Akamine 56
10 GROW FORCE {JPN} Masahiro Matsuzaki (6) Masahiro Uesugi 54
11 RAISE YOUR LIMIT {JPN} Kanta Taniuchi (4) Satoshi Fukunaga 54
09 AVRIL 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 6-13972-Plat - 1600m - Classe 1
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 LONGING TIME {JPN} Takayuki Yano (2) Naoyuki Matoba 56
2 KOGEN MARS {JPN} Shunsuke Ishikawa (9) Hiroyuki Inoue 56
3 SENJU {JPN} Kenta Endo (11) Yoichi Sasaki 56
4 LEVEL CLEAR {JPN} Riku Takami (6) Hiroshi Takami 53
5 ECORO TITAN {JPN} Sho Yoshii (8) Shin Tachibana 56
6 BIANCA {JPN} Ryo Nobata (3) Kazuya Omiya 54
7 NAMURA LEO {JPN} Taito Mori (1) Masahiro Fukuda 56
8 MEINER BOMBER {JPN} Ryo Fujita (7) Kazumasa Sakamoto 56
9 VERA GUERRIERO {JPN} Genki Fujimoto (4) Ryo Akamine 56
10 HIMINO ICHISHIRO {JPN} Kota Motohashi (12) Hiroshi Takami 56
11 NOBLE COAST {JPN} Ryuji Tatsushiro (10) Kenji Tsukioka 54
22 MARS 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 12-23359-Plat - 1650m - Classe 1
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 ONE VOICE {JPN} Taito Mori (11) TAKAKAZU SASO 56
2 HAITI SUNGLASS {JPN} Joji Wada (6) Kiyoaki Takahashi 56
3 OR ARMURE {JPN} Kenji Okamura (1) Ryuichi Yoshii 56
4 DIAMOND MORE {JPN} Ryo Nobata (2) Kazunobu Suda 54
5 ALF WA LAYLA {JPN} Takayuki Yano (4) Satoshi Fukunaga 54
6 LAVATERA RYUJU {JPN} Naoki Machida (5) KENJI SANO 56
7 FULL GORILLA {JPN} Ryuji Tatsushiro (10) YUTAKA TSUJINO 56
8 TEN OKAY O {JPN} Ryota Sugawara (3) YUTAKA TSUJINO 55
9 BLOOD WILD {JPN} Ryo Fujita (9) Satoshi Fukunaga 56
10 HAAVITIPEI {JPN} Yoichi Ando (8) Hitoshi Horie 56
11 KATTENI SHIYAGARE {JPN} Riku Takami (7) TAKAKAZU SASO 53
12 BIANCA {JPN} Sho Yoshii (12) Kazuya Omiya 54
01 MARS 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-11982-Plat - 1600m - Classe 2
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 LONGING TIME {JPN} Takayuki Yano (4) Naoyuki Matoba 56
2 BAIARDO {JPN} TSUBASA SASAGAWA (5) Jyumpei Morishita 56
3 BIANCA {JPN} Sho Yoshii (11) Kazuya Omiya 54
4 PRIMERA CLASE {JPN} Ryo Nobata (10) Minoru Asakura 56
5 FELICE RALLY {JPN} Ryota Sugawara (13) Hitoshi Horie 55
6 GAME BALL {JPN} Joji Wada (9) Hiroyuki Matsura 56
7 HIDAKA HONSEN {JPN} Ryo Fujita (6) Kazumasa Sakamoto 54
8 KOGEN MARS {JPN} Hiroshi Chida (3) Hiroyuki Inoue 56
9 TEMPO RUBATO {JPN} Ryuji Tatsushiro (7) Tomohiro Arai 54
10 SHINTO YANG KIHI {JPN} Shu Niihara (2) Masato Tanaka 54
11 MILADY {JPN} Shohei Nakamura (14) Yoriaki Murakami 54
12 GENIE {JPN} Masashige Honda (8) Jyumpei Morishita 56
13 ROAD OF SHADOW {JPN} HATTORI T. (12) Yuta Ebina 56
14 MAPLE LEAF RAG {JPN} Keita Nishi (1) Hidemitsu Sakai 54
16 FEVRIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-11982-Plat - 1600m - Classe 2
12 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 BAKUSHIN FORWARD {JPN} Takayuki Yano (8) Masahiro Fukuda 56
2 TEMPO RUBATO {JPN} Ryuji Tatsushiro (7) Tomohiro Arai 54
3 SHINTO YANG KIHI {JPN} Shu Niihara (9) Masato Tanaka 54
4 KOGEN MARS {JPN} Hiroshi Chida (1) Hiroyuki Inoue 56
5 GAME BALL {JPN} Masashige Honda (5) Hiroyuki Matsura 56
6 FELICE RALLY {JPN} Ryota Sugawara (3) Hitoshi Horie 55
7 ROAD OF SHADOW {JPN} HATTORI T. (11) Yuta Ebina 56
8 HIDAKA HONSEN {JPN} Ryo Nobata (4) Kazumasa Sakamoto 54
9 MILADY {JPN} Shohei Nakamura (6) Yoriaki Murakami 54
10 GENIE {JPN} Kota Motohashi (10) Jyumpei Morishita 56
11 FACADE {JPN} Kanta Taniuchi (12) Ryuichi Yoshii 53
12 BIANCA {JPN} Sho Yoshii (2) Kazuya Omiya 54
21 JANVIER 2024-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 8-23729-Plat - 1400m - Classe 1
11 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 HIMEKAMINO MEGAMI {JPN} Yuki Eriguchi (2) Keiyuki Suzuki 55
2 FLOWER JEANNE {JPN} Genki Fujimoto (4) Hiroyuki Matsura 53
3 BIANCA {JPN} Sho Yoshii (10) Kazuya Omiya 53
4 RINKAITEN {JPN} Ryuji Tatsushiro (7) Kazuma Hashimoto 55
5 BASIL FLAVOR {JPN} Joji Wada (6) Kenji Tsukioka 55
6 EN FACE ECHAPPER {JPN} Taisei Nakahara (11) Hisashi Sato 53
7 WISH UPON A STAR {JPN} Kakeru Oki (5) Nobuhiro Onodera 50
8 NAC FLORA {JPN} Kota Motohashi (8) Mitsugu Tachibana 55
9 ASAKUSA ROKKU {JPN} Takayuki Yano (3) KENJI SANO 55
10 I'LL BE THERE {JPN} Yuji Iwahashi (9) Takashi Kubosugi 55
11 YAMAJUN SEINE {JPN} Taiga Kurihara (1) Nobuhiro Onodera 53
28 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-14129-Plat - 1600m - Classe 1
14 PARTANTS - 1/2 L- NEZ- ENC- 1 L
Clt Cheval Ecarts Jockey Entraineur Poids Hand.
1 HIMINO ICHISHIRO {JPN} Masaaki Kuwamura (4) Hiroshi Takami 56
2 PERPETUEL {JPN} 1/2 L Yoichi Ando (2) TERUNOBU FUJITA 56
3 KNOTTED CORD {JPN} NEZ Yuki Eriguchi (11) Kiyoaki Takahashi 56
4 SEED THE BREAK {JPN} ENC Genki Fujimoto (9) Kazumasa Sakamoto 56
5 FELICE RALLY {JPN} 1 L Ryota Sugawara (1) Hitoshi Horie 55
6 HAKUAI JUPITER {JPN} 1 L Ryuji Tatsushiro (7) KEIJI NAKAMICHI 56
7 GAME BALL {JPN} 1 L Genta Ochiai (5) Hiroyuki Matsura 56
8 WIN TROUVERE {JPN} 1 L Ryo Fujita (12) KEIJI NAKAMICHI 56
9 BIANCA {JPN} 1 L Sho Yoshii (6) Kazuya Omiya 54
10 KITANO CASTER {JPN} 1 L Keita Nishi (14) Masahiro Fukuda 54
11 HIDAKA HONSEN {JPN} 1 L Ryo Nobata (13) Kazumasa Sakamoto 54
12 AZALEA GREAT {JPN} 1 L Ryoya Sawada (10) Norio Watabe 56
13 MINNANO BUMMO {JPN} 1 L kizawa sho (8) Takashi Kubosugi 53
07 DECEMBRE 2023-JPN-TOKYO CITY KEIBA
RACE 5-11774-Plat - 1600m - Classe 2
14 PARTANTS -
Clt Cheval Jockey Entraineur Poids Hand.
1 BIANCA {JPN} Sho Yoshii (13) Kazuya Omiya 54
2 EXCELLENT MAN {JPN} Taito Mori (6) TAKAKAZU SASO 56
3 SOUTHERN SHORE {JPN} Ryo Nobata (11) Motohiro Akamine 54
4 ITALIAN GOLD {JPN} Takayuki Yano (3) Makoto Ichimura 56
5 RUB' AL KHALI {JPN} Shunsuke Ishikawa (14) Kazuhisa Naya 56
6 T O DURIAN {JPN} Ryo Fujita (5) KEIJI NAKAMICHI 54
7 JACK AVANTI {JPN} Yoichi Ando (9) Shin Tachibana 56
8 TUTRICE {JPN} Hiroshi Chida (12) Ryo Akamine 54
9 STAR CLOSER {JPN} Masashige Honda (4) Masato Tanaka 56
10 GUILLERMO {JPN} Fumio Matoba (7) Masato Tanaka 56
11 JULEP STAR {JPN} Masaaki Kuwamura (2) KEIJI NAKAMICHI 54
12 CHEVREUSE {JPN} Genta Ochiai (1) Yoriaki Murakami 56
13 ASSOS {JPN} Kanta Taniuchi (10) Kenji Tsukioka 53

page n°1/1
début    page précédente    page suivante    fin